DSpace Repository

Artırılmış gerçeklik kullanılarak kapalı alan navigasyon sisteminin ios platformunda uygulanması= Implementation of augmented reality based indoor navigation system in ios platform /

Show simple item record

dc.creator Çankaya, İbrahim Arda, 1989- author 129143
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı. 24579 issuing body
dc.creator Koyun, Arif, 1967- thesis advisor 21283
dc.date 2015.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/uyari.html
dc.description Mobil telefonların son on yılda giderek yaygınlaşması insanların bu cihazları kullanım oranını artırmıştır. Artan kullanım oranına paralel olarak mobil telefonlar için geliştirilen uygulama sayısı da artış göstermiştir. Mobil telefonlar kullanılarak birçok alana faydalı olacak geliştirmeler yapılmıştır, fakat en büyük katkı, yönlendirme ve konum bulma servisleri üzerine olmuştur. Böylelikle, navigasyon sistemleri geliştirilmeye ve kullanılmaya başlanmıştır. Navigasyon sistemlerinin giderek yaygınlaşması insanların hayatlarını kolaylaştırmıştır. Her ne kadar insanların yaşamlarının büyük bir kısmı kapalı alanlarda olsa da, navigasyon sistemleri bilgilerini uydu üzerinden aldıklarından dolayı, kullanımları açık alanlarda olmak zorundadır. Kapalı alanlarda duvarlar, bina içerisindeki nesneler, yönlendirme ve konum bulma işlemlerinde yanlış sonuçlar üretmekte ya da doğrudan navigasyon kullanımını engellemektedir. Bu yanlış bilgilendirmelerin ve engellemelerin önlenebilmesi için kapalı alan navigasyon işlemlerinde mobil telefonun uydudan bağımsız, içerisinde konumlandırma bilgileri yüklenmiş uygulamaların olması zorunludur. Konumlandırma işleminin kapalı alanlarda yapılabilmesi için mobil telefonlara ek donanımlar takılarak hareket algılama, gidilen yeri belirleme özellikleri eklenmeye çalışılmıştır. Fakat ek cihazların kullanılması sistemin taşınabilirliğini zorlaştırmaktadır. Mobil telefonların üzerindeki entegre bileşenler kullanılarak birkaç uygulama yapılmıştır fakat çoğu android işletim sistemli telefonlardadır. Bu tez çalışmasında kapalı alan navigasyon sistemleri için iOS tabanlı akıllı telefonlar kullanılarak, telefonlar üzerinde mevcut olan ivmeölçer, pusula, kamera gibi donanımlar ve artırılmış gerçeklik teknolojisi yardımıyla konum belirleme ve yönlendirme işlemleri yapılmıştır. Artırılmış gerçeklik sayesinde kullanıcının haritadan bağımsız olması sağlanmıştır. Yönlendirme işleminde kullanıcının anlık konumunun doğrulanması için beacon bluetooth cihazları kullanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kapalı alan navigasyon, artırılmış gerçeklik, yürüyüş algılama
dc.description In last decade, expansion of mobile phone increased peoples' usage of these devices. In parallel with the increasing usage rate, the number of developed applications increased for mobile phones. Thanks to mobile phones, lots of different fields have been affected. However, the biggest contributions of mobile phones are orientation and location finder services. Hereby, navigation systems are being started to be developed and used. Because of the expansion of navigation systems, peoples' lives were simplified and usage of these systems was increased. Although people spend their major time of their life in indoor areas, usage of navigation systems must be outdoors since these systems get coordinate information from satellites. In indoor areas, walls, and any object in building cause wrong results or block navigation systems. To prevent this kind of wrong results and blocking, mobile phone must be independent from satellite and must be installed as an application that has positioning information. To do positioning operations in indoor area, developers must attach extra device for motion perception and determination of the place they are located. Unless extra devices are used, these systems' portability becomes a problem. In the past, there were some applications for mobile phones for indoor navigation using only built-in hardware based on Android system. All of these kinds of applications use offline map for positioning. In this thesis orientation and location finder services for indoor navigation was done using accelerometer, compass and camera that are already included on the phones and augmented reality technology for iOS based mobile phones. Thanks to Augmented reality technology, independency from map was provided for users. Beacon bluetooth devices were used for verificating user location. Keywords: Indoor navigation, augmented reality, step detection
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliğii Anabilim Dalı, 2015.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Mobil telefonların son on yılda giderek yaygınlaşması insanların bu cihazları kullanım oranını artırmıştır. Artan kullanım oranına paralel olarak mobil telefonlar için geliştirilen uygulama sayısı da artış göstermiştir. Mobil telefonlar kullanılarak birçok alana faydalı olacak geliştirmeler yapılmıştır, fakat en büyük katkı, yönlendirme ve konum bulma servisleri üzerine olmuştur. Böylelikle, navigasyon sistemleri geliştirilmeye ve kullanılmaya başlanmıştır. Navigasyon sistemlerinin giderek yaygınlaşması insanların hayatlarını kolaylaştırmıştır. Her ne kadar insanların yaşamlarının büyük bir kısmı kapalı alanlarda olsa da, navigasyon sistemleri bilgilerini uydu üzerinden aldıklarından dolayı, kullanımları açık alanlarda olmak zorundadır. Kapalı alanlarda duvarlar, bina içerisindeki nesneler, yönlendirme ve konum bulma işlemlerinde yanlış sonuçlar üretmekte ya da doğrudan navigasyon kullanımını engellemektedir. Bu yanlış bilgilendirmelerin ve engellemelerin önlenebilmesi için kapalı alan navigasyon işlemlerinde mobil telefonun uydudan bağımsız, içerisinde konumlandırma bilgileri yüklenmiş uygulamaların olması zorunludur. Konumlandırma işleminin kapalı alanlarda yapılabilmesi için mobil telefonlara ek donanımlar takılarak hareket algılama, gidilen yeri belirleme özellikleri eklenmeye çalışılmıştır. Fakat ek cihazların kullanılması sistemin taşınabilirliğini zorlaştırmaktadır. Mobil telefonların üzerindeki entegre bileşenler kullanılarak birkaç uygulama yapılmıştır fakat çoğu android işletim sistemli telefonlardadır. Bu tez çalışmasında kapalı alan navigasyon sistemleri için iOS tabanlı akıllı telefonlar kullanılarak, telefonlar üzerinde mevcut olan ivmeölçer, pusula, kamera gibi donanımlar ve artırılmış gerçeklik teknolojisi yardımıyla konum belirleme ve yönlendirme işlemleri yapılmıştır. Artırılmış gerçeklik sayesinde kullanıcının haritadan bağımsız olması sağlanmıştır. Yönlendirme işleminde kullanıcının anlık konumunun doğrulanması için beacon bluetooth cihazları kullanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kapalı alan navigasyon, artırılmış gerçeklik, yürüyüş algılama
dc.description In last decade, expansion of mobile phone increased peoples' usage of these devices. In parallel with the increasing usage rate, the number of developed applications increased for mobile phones. Thanks to mobile phones, lots of different fields have been affected. However, the biggest contributions of mobile phones are orientation and location finder services. Hereby, navigation systems are being started to be developed and used. Because of the expansion of navigation systems, peoples' lives were simplified and usage of these systems was increased. Although people spend their major time of their life in indoor areas, usage of navigation systems must be outdoors since these systems get coordinate information from satellites. In indoor areas, walls, and any object in building cause wrong results or block navigation systems. To prevent this kind of wrong results and blocking, mobile phone must be independent from satellite and must be installed as an application that has positioning information. To do positioning operations in indoor area, developers must attach extra device for motion perception and determination of the place they are located. Unless extra devices are used, these systems' portability becomes a problem. In the past, there were some applications for mobile phones for indoor navigation using only built-in hardware based on Android system. All of these kinds of applications use offline map for positioning. In this thesis orientation and location finder services for indoor navigation was done using accelerometer, compass and camera that are already included on the phones and augmented reality technology for iOS based mobile phones. Thanks to Augmented reality technology, independency from map was provided for users. Beacon bluetooth devices were used for verificating user location. Keywords: Indoor navigation, augmented reality, step detection
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Artırılmış gerçeklik kullanılarak kapalı alan navigasyon sisteminin ios platformunda uygulanması= Implementation of augmented reality based indoor navigation system in ios platform /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account