DSpace Repository

Bir gıda işletmesinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi= Occupational health and safety risk assessment of a food business /

Show simple item record

dc.creator Sarılar, Ayşe, 1986- 129757 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. 9406 issuing body
dc.creator Küçüköner, Erdoğan, 1965- thesis advisor 9404
dc.date 2015.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/uyari.html
dc.description Sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak işyerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır. Başlangıçta fazla önemsenmeyen ve iş sürecinin bir parçası gibi görülen iş kazaları ve kayıplar daha sonraki dönemde sorgulanmaya başlanmış, kaza ve kayıpların yalnızca işçi hatalarından değil, aynı zamanda çalışma koşullarından da kaynaklandığı anlaşılmıştır. Ayrıca iş verimini ve işletmeyi de tehlikeye sokmasıyla iş sağlığı ve güvenliği konusu önem kazanarak, üzerinde düşünülmesi gerekliliğini doğurmuştur. İşletmelerin oluşabilecek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının sayısını ve maliyetini minimum seviyeye indirebilmeleri için, iş akışını iyi tanımlamaları, tehlikeleri belirlemeleri ve risk değerlendirmesi yapması gerekmektedir. Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramlar, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi, risk yönetimi ve risk değerlendirmesi ele alınmıştır. Yapılan çalışma kapsamında ayrıca gıda sektöründe yer alan, süt ve süt ürünleri ile meyve suları üretimi konusunda faaliyet gösteren bir gıda işletmesinde risk değerlendirme analizi yapılmıştır. Risk değerlendirmesi yapılarak, çalışanları iş kazalarına ve meslek hastalarına karşı korumak üzere daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması hedeflenmiştir. Öncelikle işyerindeki tehlikeler belirlenmiş ve bu tehlikelerle ilgili olan riskler Kinney metodu ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işyerinde 80 risk tespit edilmiştir. Daha sonra tespit edilen tüm riskler için o risklerden kaynaklanan tehlikeleri azaltmak veya kontrol etmek üzere uygun tedbirler belirlenerek çözüm önerileri sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, Kinney metodu, iş kazası, risk değerlendirmesi.
dc.description A number of problems related to the health and safety of employees have been emerged in paralel with the industrialization and technological developments. In the beginning, work accidents were not considered important and seen as a normal part of process but later on they were questioned and it was understood that work accidents and losses are not only caused by workers but also from working conditions. In addition to this, work safety and health issue has become important and considered as a requirement because of its potential to risk work efficiency and organization. To minimize the amount and cost of work accidents and diseases, organizations must determine process work flow appropriately, identify hazards and make risk assessments. In this study, fundamental concepts related to work safety and health, occupational health and safety management, risk management, and risk assessment definitions are discussed. Regarding the thesis work, a risk assessment analysis in a food company operating in the food industry that produces milk and dairy products, fruit juices is also made. The principal aim of this study is to maintain healthy and safety work place conditions with the help of risk assessment to protect employees against work accidents and diseases. First of all the hazards in the company identified and the risks associated with that hazards evaluted with Kinney method. As a result, 80 risks regarding the work safety and health are identified in company. Thereafter, appropriate ways to eliminate or control the hazards for each risks are determineted and solutions are presented. Keywords: Occupational health and safety, Kinney method, industrial accident, risk assessment
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2015.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak işyerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır. Başlangıçta fazla önemsenmeyen ve iş sürecinin bir parçası gibi görülen iş kazaları ve kayıplar daha sonraki dönemde sorgulanmaya başlanmış, kaza ve kayıpların yalnızca işçi hatalarından değil, aynı zamanda çalışma koşullarından da kaynaklandığı anlaşılmıştır. Ayrıca iş verimini ve işletmeyi de tehlikeye sokmasıyla iş sağlığı ve güvenliği konusu önem kazanarak, üzerinde düşünülmesi gerekliliğini doğurmuştur. İşletmelerin oluşabilecek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının sayısını ve maliyetini minimum seviyeye indirebilmeleri için, iş akışını iyi tanımlamaları, tehlikeleri belirlemeleri ve risk değerlendirmesi yapması gerekmektedir. Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramlar, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi, risk yönetimi ve risk değerlendirmesi ele alınmıştır. Yapılan çalışma kapsamında ayrıca gıda sektöründe yer alan, süt ve süt ürünleri ile meyve suları üretimi konusunda faaliyet gösteren bir gıda işletmesinde risk değerlendirme analizi yapılmıştır. Risk değerlendirmesi yapılarak, çalışanları iş kazalarına ve meslek hastalarına karşı korumak üzere daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması hedeflenmiştir. Öncelikle işyerindeki tehlikeler belirlenmiş ve bu tehlikelerle ilgili olan riskler Kinney metodu ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işyerinde 80 risk tespit edilmiştir. Daha sonra tespit edilen tüm riskler için o risklerden kaynaklanan tehlikeleri azaltmak veya kontrol etmek üzere uygun tedbirler belirlenerek çözüm önerileri sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, Kinney metodu, iş kazası, risk değerlendirmesi.
dc.description A number of problems related to the health and safety of employees have been emerged in paralel with the industrialization and technological developments. In the beginning, work accidents were not considered important and seen as a normal part of process but later on they were questioned and it was understood that work accidents and losses are not only caused by workers but also from working conditions. In addition to this, work safety and health issue has become important and considered as a requirement because of its potential to risk work efficiency and organization. To minimize the amount and cost of work accidents and diseases, organizations must determine process work flow appropriately, identify hazards and make risk assessments. In this study, fundamental concepts related to work safety and health, occupational health and safety management, risk management, and risk assessment definitions are discussed. Regarding the thesis work, a risk assessment analysis in a food company operating in the food industry that produces milk and dairy products, fruit juices is also made. The principal aim of this study is to maintain healthy and safety work place conditions with the help of risk assessment to protect employees against work accidents and diseases. First of all the hazards in the company identified and the risks associated with that hazards evaluted with Kinney method. As a result, 80 risks regarding the work safety and health are identified in company. Thereafter, appropriate ways to eliminate or control the hazards for each risks are determineted and solutions are presented. Keywords: Occupational health and safety, Kinney method, industrial accident, risk assessment
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Bir gıda işletmesinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi= Occupational health and safety risk assessment of a food business /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account