DSpace Repository

Kent ağaçlarının çevresel etkileri ve değerinin belirlenmesinde UFORE modelinin kullanımı ve Isparta örneğinde irdelenmesi= The use of ufore model for determination of enviromental effects and value of urban trees; case study of Isparta city /

Show simple item record

dc.creator 129780 Tuğluer, Mahmut, 1988- author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. 12154 issuing body
dc.creator Gül, Atila, 1964- thesis advisor 10134
dc.date 2015.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/uyari.html
dc.description Günümüzde, kent ağaçlandırmalarının planlanması ve yönetimi giderek önem kazanmakta, aynı zamanda ağaçlar, kent insanına ve kent ekosistemine sağladığı parasal ve parasal olmayan hizmet ve katkılarının kullanılması, paylaşılması ve değerlendirilmesi ile de ön plana çıkmaktadır. Bu çalışma UFORE modeli (Kent Ormanı etkileri) i-Tree Eco uluslararası versiyonunun Isparta kenti Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki ağaç envanter verileri kullanılarak test edilmesi amacıyla yapılmıştır. Arazi çalışmaları ile elde edilen envanter verileri kullanılarak CBS ve i-Tree Eco ortamında sonuçlar elde edilmiştir. Türkiye'de ilk defa uygulanan bu metodun bazı sınırlamaları olsa dahi kullanılabilirliği ortaya konmuştur. UFORE metodu, her bir ağacın ekolojik ve ekonomik değerinin yanı sıra envanter çalışmasının önemini de sayısal verilerle ortaya koymuştur. Bu örnek Türkiye koşullarında kent ağaçlarının faydalarını belirlemeye yönelik bir metodun varlığını desteklemesi bakımından önem taşımaktadır. Bu metot sayesinde günümüzün en önemli sorunlarından olan karbon salınımının kontrol edilmesi ve kent ağaçlarının kent ekosistemine sağladığı hizmet ve katkıların daha bilimsel bir şekilde ortaya konulması mümkün olabilecektir. Anahtar Kelimeler: Isparta, i-Tree Eco, karbon depolama, kent ağaçları, UFORE
dc.description Nowadays, planning and managing of urban trees have been becoming increasingly important. At the same time, urban trees have been coming to the fore with using, sharing and evaluating of monetary and non-monetary services and contributions. This work has been conducted in order to test the UFORE (Urban Forest Effects) model, which can be used in countries outside USA, by using the tree inventory datas of Süleyman Demirel Boulevard in Isparta. Results have been obtained with the aid of GIS and i-Tree Eco with the tree inventory datas which had been obtained with fieldwork. It is proved that the ufore method, which is applied for the first time in Turkey, is applicapable although it has some limitations. Thus, now, it is possible to benefit from the urban trees in Turkey conditions. UFORE method have revealed to ecological and economic value of every tree and importance of inventory work with numerical datas. This method can be served as an example to the next study. Through this method, today's most important issue which is reduction of carbon emissions and contribution of urban trees to urban ecosystem can be revealed in a scientific way. Keywords: Isparta, i-Tree Eco, carbon storage, urban trees, UFORE
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 2015.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Günümüzde, kent ağaçlandırmalarının planlanması ve yönetimi giderek önem kazanmakta, aynı zamanda ağaçlar, kent insanına ve kent ekosistemine sağladığı parasal ve parasal olmayan hizmet ve katkılarının kullanılması, paylaşılması ve değerlendirilmesi ile de ön plana çıkmaktadır. Bu çalışma UFORE modeli (Kent Ormanı etkileri) i-Tree Eco uluslararası versiyonunun Isparta kenti Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki ağaç envanter verileri kullanılarak test edilmesi amacıyla yapılmıştır. Arazi çalışmaları ile elde edilen envanter verileri kullanılarak CBS ve i-Tree Eco ortamında sonuçlar elde edilmiştir. Türkiye'de ilk defa uygulanan bu metodun bazı sınırlamaları olsa dahi kullanılabilirliği ortaya konmuştur. UFORE metodu, her bir ağacın ekolojik ve ekonomik değerinin yanı sıra envanter çalışmasının önemini de sayısal verilerle ortaya koymuştur. Bu örnek Türkiye koşullarında kent ağaçlarının faydalarını belirlemeye yönelik bir metodun varlığını desteklemesi bakımından önem taşımaktadır. Bu metot sayesinde günümüzün en önemli sorunlarından olan karbon salınımının kontrol edilmesi ve kent ağaçlarının kent ekosistemine sağladığı hizmet ve katkıların daha bilimsel bir şekilde ortaya konulması mümkün olabilecektir. Anahtar Kelimeler: Isparta, i-Tree Eco, karbon depolama, kent ağaçları, UFORE
dc.description Nowadays, planning and managing of urban trees have been becoming increasingly important. At the same time, urban trees have been coming to the fore with using, sharing and evaluating of monetary and non-monetary services and contributions. This work has been conducted in order to test the UFORE (Urban Forest Effects) model, which can be used in countries outside USA, by using the tree inventory datas of Süleyman Demirel Boulevard in Isparta. Results have been obtained with the aid of GIS and i-Tree Eco with the tree inventory datas which had been obtained with fieldwork. It is proved that the ufore method, which is applied for the first time in Turkey, is applicapable although it has some limitations. Thus, now, it is possible to benefit from the urban trees in Turkey conditions. UFORE method have revealed to ecological and economic value of every tree and importance of inventory work with numerical datas. This method can be served as an example to the next study. Through this method, today's most important issue which is reduction of carbon emissions and contribution of urban trees to urban ecosystem can be revealed in a scientific way. Keywords: Isparta, i-Tree Eco, carbon storage, urban trees, UFORE
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Kent ağaçlarının çevresel etkileri ve değerinin belirlenmesinde UFORE modelinin kullanımı ve Isparta örneğinde irdelenmesi= The use of ufore model for determination of enviromental effects and value of urban trees; case study of Isparta city /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account