DSpace Repository

Burdur kent yapısının kültürel ve mekansal dinamikleri: Tarihsel süreçte konut yapılarının mekansal değişim ve dönüşümlerinin saptanmasına yönelik tipolojik bir araştırma= Cultural and spatial dynamics of burdur city: A typolocical study aimed at determination of spatial change and transformation of dwelling in the historical period /

Show simple item record

dc.creator Şimşek Tolacı, Seda, 1982- author 15294
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Mimarlık Anabilim Dalı. issuing body 14314
dc.creator 14313 Beyhan, Şefika Gülin, 1973- thesis advisor
dc.date 2015.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/uyari.html
dc.description Burdur Kenti tarihsel süreç içerisinde büyük değişimler yaşamış bir kenttir. Bu değişimin beraberinde oluşan kentin, toplumsal ve mekânsal yapısında da farklılaşmalar meydana gelmiştir. Günümüze kadar kentin yaşadığı süreçte çeşitli kent dinamikleri ortaya çıkmış, meydana gelen bu dinamikler Burdur kenti konut alanlarının oluşumu ve konut yapıları üzerinde etkili olmuştur. Çalışmanın ana hedefi; sosyal bilgi ve sayısal bilginin beraber yorumlanması ile tarihsel süreç içerisinde farklı kent dinamikleri nedeniyle ortaya çıkan konut yapılarının mekânsal değişim ve dönüşümlerinin tespit edilmesidir. Bu hedefe ulaşılabilmesi için çalışma kapsamında alan çalışması, literatür çalışması ve sayısal değerlendirme yöntemleri kullanılmıştır. Süreç içerisindeki kent dinamikleri belirlendikten sonra bu dinamiklerin etkilediği yerleşim alanları tespit edilmiştir. Tespit edilen bu alanlarda oluşan konut dokularından, dinamikler doğrultusunda meydana geldiği belirlenen ve günümüzde halen ayakta olan, özgün üçer adet konut yapısı örnek seçilerek analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen bu analiz aşamasında yöntem olarak; toplumlar arası kültürel farklılıklara ve yaşam şekillerine bağlı olarak ortaya çıkan mekânsal düzenlemelerin analizlerinin yapılabildiği, mekânsal sistemler olarak biçimlendirilen yapılı çevrelerin, toplumların sosyo-kültürel ve ekonomik özellikleri ile bütünleşen taraflarının belirlenmesinin sağlanabildiği, mekân biçimlenmelerinin yapısını kavramak açısından önem taşıyan "mekan sentaksı" kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda; süreç içerisinde kent yerleşimleri ve iç dinamikler etkisinde meydana gelen bu konut alanları ve yapılarda meydana gelen değişim ve dönüşüm; kullanılan programdan elde edilen sayısal bilgiler, alan ve literatür çalışmaları sonucu elde edilen sosyal bilginin beraber yorumlanması ile belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Burdur, konut, mekân sentaksı, değişim-dönüşüm
dc.description Burdur city has experienced great changes in the historical process. The city formed by this change that has occurred social and spatial variations in the structure. The city has emerged various urban dynamics with vicissitudes until today; this dynamic has been influential on the formation occurring and residential structures of Burdur city residential areas. The aim of this study, the spatial variation of the housing resulting in different urban dynamics in the historical process of social and together with the interpretation of digital information and the identification of transformation. This scope of thesis to be targeted through fieldwork, literature and quantitative assessment methods are used. After the urban dynamics in the process of determining the dynamics of the impact residential areas have been identified. Determined in accordance with the dynamics of the texture occurred in residential areas detected and selected samples were analyzed standing today, the original three residential units.This method is performed in the analysis phase; Depending on the cultural differences between societies and ways of life of the analysis of the spatial arrangement can be made out, formatted as spatial system of the built environment, socio-cultural society and the determination of the parties may be provided integrated with economic characteristics, of importance to understand the structure of space shape "space syntax" is used. In the result of study; process in urban settlements and the changes that occurred under the influence of internal dynamics occurring in the housing and construction and transformation; numerical data obtained from the program used, the area and with the social information obtained results are determined by the interpretation of literature. Keywords: Burdur, Dwelling, Space Syntax, Change-Transformation
dc.description Tez (Doktora) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, 2015.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Burdur Kenti tarihsel süreç içerisinde büyük değişimler yaşamış bir kenttir. Bu değişimin beraberinde oluşan kentin, toplumsal ve mekânsal yapısında da farklılaşmalar meydana gelmiştir. Günümüze kadar kentin yaşadığı süreçte çeşitli kent dinamikleri ortaya çıkmış, meydana gelen bu dinamikler Burdur kenti konut alanlarının oluşumu ve konut yapıları üzerinde etkili olmuştur. Çalışmanın ana hedefi; sosyal bilgi ve sayısal bilginin beraber yorumlanması ile tarihsel süreç içerisinde farklı kent dinamikleri nedeniyle ortaya çıkan konut yapılarının mekânsal değişim ve dönüşümlerinin tespit edilmesidir. Bu hedefe ulaşılabilmesi için çalışma kapsamında alan çalışması, literatür çalışması ve sayısal değerlendirme yöntemleri kullanılmıştır. Süreç içerisindeki kent dinamikleri belirlendikten sonra bu dinamiklerin etkilediği yerleşim alanları tespit edilmiştir. Tespit edilen bu alanlarda oluşan konut dokularından, dinamikler doğrultusunda meydana geldiği belirlenen ve günümüzde halen ayakta olan, özgün üçer adet konut yapısı örnek seçilerek analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen bu analiz aşamasında yöntem olarak; toplumlar arası kültürel farklılıklara ve yaşam şekillerine bağlı olarak ortaya çıkan mekânsal düzenlemelerin analizlerinin yapılabildiği, mekânsal sistemler olarak biçimlendirilen yapılı çevrelerin, toplumların sosyo-kültürel ve ekonomik özellikleri ile bütünleşen taraflarının belirlenmesinin sağlanabildiği, mekân biçimlenmelerinin yapısını kavramak açısından önem taşıyan "mekan sentaksı" kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda; süreç içerisinde kent yerleşimleri ve iç dinamikler etkisinde meydana gelen bu konut alanları ve yapılarda meydana gelen değişim ve dönüşüm; kullanılan programdan elde edilen sayısal bilgiler, alan ve literatür çalışmaları sonucu elde edilen sosyal bilginin beraber yorumlanması ile belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Burdur, konut, mekân sentaksı, değişim-dönüşüm
dc.description Burdur city has experienced great changes in the historical process. The city formed by this change that has occurred social and spatial variations in the structure. The city has emerged various urban dynamics with vicissitudes until today; this dynamic has been influential on the formation occurring and residential structures of Burdur city residential areas. The aim of this study, the spatial variation of the housing resulting in different urban dynamics in the historical process of social and together with the interpretation of digital information and the identification of transformation. This scope of thesis to be targeted through fieldwork, literature and quantitative assessment methods are used. After the urban dynamics in the process of determining the dynamics of the impact residential areas have been identified. Determined in accordance with the dynamics of the texture occurred in residential areas detected and selected samples were analyzed standing today, the original three residential units.This method is performed in the analysis phase; Depending on the cultural differences between societies and ways of life of the analysis of the spatial arrangement can be made out, formatted as spatial system of the built environment, socio-cultural society and the determination of the parties may be provided integrated with economic characteristics, of importance to understand the structure of space shape "space syntax" is used. In the result of study; process in urban settlements and the changes that occurred under the influence of internal dynamics occurring in the housing and construction and transformation; numerical data obtained from the program used, the area and with the social information obtained results are determined by the interpretation of literature. Keywords: Burdur, Dwelling, Space Syntax, Change-Transformation
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Burdur kent yapısının kültürel ve mekansal dinamikleri: Tarihsel süreçte konut yapılarının mekansal değişim ve dönüşümlerinin saptanmasına yönelik tipolojik bir araştırma= Cultural and spatial dynamics of burdur city: A typolocical study aimed at determination of spatial change and transformation of dwelling in the historical period /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account