DSpace Repository

Tungsten oksit ince filmlerinin elektrokromik özelliklerine dopant iyonun, elektrolit ve karşıt elektrot türlerinin etkisinin incelenmesi = Investigation of electrochromic properties of tungsten oxide thinfilms with parameters of dopantions, electrolytes and counter electrodes /

Show simple item record

dc.creator Kırıştı, Melek, 1985- 12148 author
dc.creator 9868 Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Kimya Anabilim Dalı. issuing body
dc.creator Uygun Öksüz, Ayşegül, 1972- thesis advisor 71354
dc.creator 15214 Öksüz, Lütfi, 1968- thesis advisor
dc.date 2015.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/uyari.html
dc.description Yapılan tez çalışmasında yüksek verimliliğe ve kararlılığa sahip katı elektrokromik cihaz eldesi gerçekleştirilmiştir. Tungsten oksitin elektrokromik performansını artırmak amacıyla radyo frekans (RF: 13,56 MHz) plazma sisteminde titanyum oksit ve poli(3,4 etilendioksitiyofen) ile hibridizasyonları gerçekleştirilmiştir. Plazma-hibrit malzemelerin kullanılmasıyla elektrokromik verimliliğin 4 kat arttığı görülmüştür. Karşıt elektrot olarak nikel oksit, seryum oksit ve vanadyum oksitin kullanıldığı tamamlayıcı tip elektrokromik cihazın optik özellikleri ve elektrokimyasal aktivitesi araştırılmıştır. Elektrokromik ince filmler standartlaştırılan indiyum tin oksit substrat üzerine e-beam tekniği ile kaplanmıştır. Cihazın uygulanabilirlik ve kararlılık özelliklerini araştırmak amacıyla elektrokromik katı cihaz eldesinde Li+ iyonu ileten 3-tip polimerik jel elektrolit kullanılmıştır. Elde edilen katı elektrokromik cihazların renk verimlilikleri, optik ve elektrokimyasal özellikleri araştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Elektrokromik, tungsten oksit, RF plazma, hibrit, e-­‐beam.
dc.description In this thesis study, highly efficient and stable electrochromic devices were fabricated. To increase the electochromic performance of tungsten oxide, it has been modified by radio frequency (RF: 13.56 MHz) plasma system using poly(3,4 ethylenedioxythiophene) and titanium oxide. 4-times increased electrochromic efficiency has been obtained using plasma-hybrid materials. The electrochemical activity and optical properties of complementary type electrochromic devices have been studied using nickel oxide, cerium oxide and vanadium oxide as counter electrodes. Standardized indium tin oxide films have been used as substrate for electrochromic films deposited by e-beam technique. 3-types of Li+ conductive polimeric gel electrolytes have been studied for electrochromic solid state devices to evaluate applicability and stability properties. Obtained solid state electrochromic devices and their efficiencies were studied by optically and electrochemically. Keywords: Electrochromic, tungsten oxide, RF plasma, hybrid, e-­‐beam.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, 2015.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Yapılan tez çalışmasında yüksek verimliliğe ve kararlılığa sahip katı elektrokromik cihaz eldesi gerçekleştirilmiştir. Tungsten oksitin elektrokromik performansını artırmak amacıyla radyo frekans (RF: 13,56 MHz) plazma sisteminde titanyum oksit ve poli(3,4 etilendioksitiyofen) ile hibridizasyonları gerçekleştirilmiştir. Plazma-hibrit malzemelerin kullanılmasıyla elektrokromik verimliliğin 4 kat arttığı görülmüştür. Karşıt elektrot olarak nikel oksit, seryum oksit ve vanadyum oksitin kullanıldığı tamamlayıcı tip elektrokromik cihazın optik özellikleri ve elektrokimyasal aktivitesi araştırılmıştır. Elektrokromik ince filmler standartlaştırılan indiyum tin oksit substrat üzerine e-beam tekniği ile kaplanmıştır. Cihazın uygulanabilirlik ve kararlılık özelliklerini araştırmak amacıyla elektrokromik katı cihaz eldesinde Li+ iyonu ileten 3-tip polimerik jel elektrolit kullanılmıştır. Elde edilen katı elektrokromik cihazların renk verimlilikleri, optik ve elektrokimyasal özellikleri araştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Elektrokromik, tungsten oksit, RF plazma, hibrit, e-­‐beam.
dc.description In this thesis study, highly efficient and stable electrochromic devices were fabricated. To increase the electochromic performance of tungsten oxide, it has been modified by radio frequency (RF: 13.56 MHz) plasma system using poly(3,4 ethylenedioxythiophene) and titanium oxide. 4-times increased electrochromic efficiency has been obtained using plasma-hybrid materials. The electrochemical activity and optical properties of complementary type electrochromic devices have been studied using nickel oxide, cerium oxide and vanadium oxide as counter electrodes. Standardized indium tin oxide films have been used as substrate for electrochromic films deposited by e-beam technique. 3-types of Li+ conductive polimeric gel electrolytes have been studied for electrochromic solid state devices to evaluate applicability and stability properties. Obtained solid state electrochromic devices and their efficiencies were studied by optically and electrochemically. Keywords: Electrochromic, tungsten oxide, RF plasma, hybrid, e-­‐beam.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Tungsten oksit ince filmlerinin elektrokromik özelliklerine dopant iyonun, elektrolit ve karşıt elektrot türlerinin etkisinin incelenmesi = Investigation of electrochromic properties of tungsten oxide thinfilms with parameters of dopantions, electrolytes and counter electrodes /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account