DSpace Repository

Yıldız spektrumlarının incelenmesinde kullanılan yöntemler= The methods used in the study of the stellar spectra /

Show simple item record

dc.creator Yücel, Gökhan, 1988- author 133748
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Fizik Anabilim Dalı. issuing body 9075
dc.creator Özek, Nuri, 1954- thesis advisor 13696
dc.date 2015.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/uyari.html
dc.description Bu tezin amacı yıldız spektrumunu incelemekte kullanılan yöntemleri araştırmak ve incelemektir. Bu tez çalışmasında yıldız atmosferlerinin genel yapısı tanıtıldı ve bu yapı hakkında genel bilgiler verildi. Yıldız spektrumunun incelenmesinde kullanılan ATLAS9, WIDTH9, SYNTHE, SPECTRUM, ABUNDANCE isimli bilgisayar programları incelendi ve bu programların çalışma şekli hakkında bilgiler verildi. HD 12846, HD 54371 ve HD 59747 yıldızlarına ait yüksek ayırma güçlü spektrumlar ELODIE veri arşivinden alınmıştır. Spektrumların λ5000-λ6000 Å dalga boyu arasındaki Fe, Ni ve Ti çizgilerinin tanısı yapıldı ve eşdeğer genişlikleri ölçüldü. Yıldızlara ait atmosfer modelleri oluşturmak için gerekli olan atmosferik parametreler fotometrik olarak belirlenmiştir. Yıldızların atmosferleri Kurucz'un (1995) ATLAS9 programı ile oluşturuldu ve gözlemsel spektrumdan elde edilen eşdeğer genişlikler kullanılarak Kurucz'un (1995) WIDTH9 ve Gray'in (2007) ABUNDANCE programlarıyla [Fe/H], [Ni/H] ve [Ti/H] değerleri hesaplandı. Yıldızlara ait sentetik spektrumlar, oluşturulan model atmosferler kullanılarak Kurucz'un (1995) SYNTHE ve Gray'in (2007) SPECTRUM programları ile elde edildi ve bu sentetik spektrumlar kullanılarak yıldızlara ait ikincil eş değer genişlik değerleri hesaplandı. Bu ikinci eşdeğer genişlikler kullanılarak yıldızlara ait ikincil bolluk değerleri WIDTH9 ve ABUNDANCE programları ile hesaplandı. Elde edilen yıldızlara ait [Fe/H], [Ni/H] ve [Ti/H] değerleri, literatür değerleri ile karşılaştırıldı. Bu çalışmada optik spektrum ve sentetik spektrum ile elde edilen eşdeğer genişlikler birbirine yakın bulunmuştur. ABUNDANCE programı ile elde edilen metalisite değerlerinin WIDTH9 ile elde edilen değerlere karşılık +0,10 ile +0,20 dex kadar fazla çıkmıştır. Bunun nedeninin de SPECTRUM kodunun Helyumca zengin yıldızlar için daha uygun bir program olmasındandır. Anahtar Kelimeler: Yıldız atmosferleri, yıldız spektrumu, ATLAS9, WIDTH, SYNTHE, SPECTRUM, ABUNDANCE, metalisite.
dc.description The aim of this study is to investigate and research of the ways that are used by study stellar spectra. In this study, general structure of a stellar atmosphere has been presented, and general information about it is given. The software that is used in the study of stellar spectra, which are ATLAS9, WIDTH, SYNTHE, SPECTRUM and ABUNDANCE, were studied and information about how they work is given. The high resolution echelle spectra of stars HD 12846, HD 54371 and HD 59747 have taken from ELODIE archive. Fe, Ni and Ti lines that are between λ5000-λ6000 Å wavelengths were indentified, and their equivalent widths were measured. Atmospheric parameters of stars that were used to obtain atmosphere models of stars were determined from photometry. Model atmospheres of stars have been built by Kurucz's (1995) ATLAS9 software. By using these models and equivalent widths, which are determined from stellar spectra, [Fe/H], [Ni/H] and [Ti/H] values of stars has been carried out by Kurucz's (1995) WIDTH9 and Gray's (2007) ABUNDANCE software. Synthetic spectrums of these stars were obtained by Kurucz's (1995) SYNTHE and Gray's (2007) SPECTRUM software via atmosphere models. By using these synthetic spectrums, secondary equivalent widths were measured. Secondary [Fe/H], [Ni/H] and [Ti/H] values of stars have carried out by WIDTH9 and ABUNDANCE software via using secondary equivalent widths, and have crosschecked with values of various articles. In this study, we have obtained by equivalent widths of stars that measured from the optical and synthetic spectra are harmonious. The values of metallicity obtained with ABUNDANCE are different from our measurements by +0,10 to +0,20 dex. We believe that this is because SPECTRUM code is more reliable for studying Helium rich stars. Keywords: Stellar atmospheres, stellar spectrum, ATLAS9, WIDTH, SYNTHE, SPECTRUM, ABUNDANCE, metallicity.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, 2015.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu tezin amacı yıldız spektrumunu incelemekte kullanılan yöntemleri araştırmak ve incelemektir. Bu tez çalışmasında yıldız atmosferlerinin genel yapısı tanıtıldı ve bu yapı hakkında genel bilgiler verildi. Yıldız spektrumunun incelenmesinde kullanılan ATLAS9, WIDTH9, SYNTHE, SPECTRUM, ABUNDANCE isimli bilgisayar programları incelendi ve bu programların çalışma şekli hakkında bilgiler verildi. HD 12846, HD 54371 ve HD 59747 yıldızlarına ait yüksek ayırma güçlü spektrumlar ELODIE veri arşivinden alınmıştır. Spektrumların λ5000-λ6000 Å dalga boyu arasındaki Fe, Ni ve Ti çizgilerinin tanısı yapıldı ve eşdeğer genişlikleri ölçüldü. Yıldızlara ait atmosfer modelleri oluşturmak için gerekli olan atmosferik parametreler fotometrik olarak belirlenmiştir. Yıldızların atmosferleri Kurucz'un (1995) ATLAS9 programı ile oluşturuldu ve gözlemsel spektrumdan elde edilen eşdeğer genişlikler kullanılarak Kurucz'un (1995) WIDTH9 ve Gray'in (2007) ABUNDANCE programlarıyla [Fe/H], [Ni/H] ve [Ti/H] değerleri hesaplandı. Yıldızlara ait sentetik spektrumlar, oluşturulan model atmosferler kullanılarak Kurucz'un (1995) SYNTHE ve Gray'in (2007) SPECTRUM programları ile elde edildi ve bu sentetik spektrumlar kullanılarak yıldızlara ait ikincil eş değer genişlik değerleri hesaplandı. Bu ikinci eşdeğer genişlikler kullanılarak yıldızlara ait ikincil bolluk değerleri WIDTH9 ve ABUNDANCE programları ile hesaplandı. Elde edilen yıldızlara ait [Fe/H], [Ni/H] ve [Ti/H] değerleri, literatür değerleri ile karşılaştırıldı. Bu çalışmada optik spektrum ve sentetik spektrum ile elde edilen eşdeğer genişlikler birbirine yakın bulunmuştur. ABUNDANCE programı ile elde edilen metalisite değerlerinin WIDTH9 ile elde edilen değerlere karşılık +0,10 ile +0,20 dex kadar fazla çıkmıştır. Bunun nedeninin de SPECTRUM kodunun Helyumca zengin yıldızlar için daha uygun bir program olmasındandır. Anahtar Kelimeler: Yıldız atmosferleri, yıldız spektrumu, ATLAS9, WIDTH, SYNTHE, SPECTRUM, ABUNDANCE, metalisite.
dc.description The aim of this study is to investigate and research of the ways that are used by study stellar spectra. In this study, general structure of a stellar atmosphere has been presented, and general information about it is given. The software that is used in the study of stellar spectra, which are ATLAS9, WIDTH, SYNTHE, SPECTRUM and ABUNDANCE, were studied and information about how they work is given. The high resolution echelle spectra of stars HD 12846, HD 54371 and HD 59747 have taken from ELODIE archive. Fe, Ni and Ti lines that are between λ5000-λ6000 Å wavelengths were indentified, and their equivalent widths were measured. Atmospheric parameters of stars that were used to obtain atmosphere models of stars were determined from photometry. Model atmospheres of stars have been built by Kurucz's (1995) ATLAS9 software. By using these models and equivalent widths, which are determined from stellar spectra, [Fe/H], [Ni/H] and [Ti/H] values of stars has been carried out by Kurucz's (1995) WIDTH9 and Gray's (2007) ABUNDANCE software. Synthetic spectrums of these stars were obtained by Kurucz's (1995) SYNTHE and Gray's (2007) SPECTRUM software via atmosphere models. By using these synthetic spectrums, secondary equivalent widths were measured. Secondary [Fe/H], [Ni/H] and [Ti/H] values of stars have carried out by WIDTH9 and ABUNDANCE software via using secondary equivalent widths, and have crosschecked with values of various articles. In this study, we have obtained by equivalent widths of stars that measured from the optical and synthetic spectra are harmonious. The values of metallicity obtained with ABUNDANCE are different from our measurements by +0,10 to +0,20 dex. We believe that this is because SPECTRUM code is more reliable for studying Helium rich stars. Keywords: Stellar atmospheres, stellar spectrum, ATLAS9, WIDTH, SYNTHE, SPECTRUM, ABUNDANCE, metallicity.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Yıldız spektrumlarının incelenmesinde kullanılan yöntemler= The methods used in the study of the stellar spectra /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account