DSpace Repository

Rumkale arkeolojik sit alanı ve yakın çevresinin ekoturizm potansiyelinin peyzaj mimarlığı açısından değerlendirilmesi= Evaluation of ecotourism potential of Rumkale archeological sites and its environments for landscape architecture /

Show simple item record

dc.creator Kasar, Yasemin, 1988- 145257 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. issuing body 12154
dc.creator Kuş Şahin, Candan, 1975- thesis advisor 32129
dc.date 2015.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF03125.pdf
dc.description Doğal ve kültürel değerler, bütün insanlara ait ortak değerlerdir. Bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması gerekliliği sonucunda, koruma kavramı ve bu alanda yapılan çalışmalar önem kazanmıştır.Türkiye'de ise koruma kavramı, tek anıt korumasından başlamış ve günümüzde tarihi çevre korumasına kadar ulaşmıştır. Bu çalışmada;hem doğal hem de kültürel peyzaj değerleri açısından oldukça zengin bir alan olan Rumkale'nin,mevcut doğal ve kültürel zenginliğini sürdürülebilirliğini sağlayabilecek bir turizm türü olan ekoturizm yaklaşımı doğrultusunda incelemesi yapılmıştır. Bu kapsamda; koruma kavramı ve korunacak değerler belirtilerek Türkiye'deki kültür ve tabiat varlıklarının korunması, arkeolojik sit alanları ve planlama yaklaşımları ile arkeolojik sit alanlarının sorunları belirtilmiştir. Rumkale'nin fiziki, sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı irdelenerek, çalışma alanı ve yakın çevresinin günümüzdeki mevcut durumu üzerinde durulmuştur. Rumkale ve yakın çevresi için sorunlar saptanarak, planlama ve sürdürülebilir kullanımına yönelik çözüm önerileri getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Rumkale, Gaziantep, Arkeolojik Sit, Ekoturizm, Peyzaj Mimarlığı, Yavaş Şehir.
dc.description Natural and cultural heritages are the common values of all mankind. It is necessary to transfer those values to next generations. Hence, it is became important issue to study that area and reserve for next generations. The issue of protection has generated from monumet protection and expanded to historical environment preservations in Turkey. In this study;the area of Rumkale that has very rich natural and cultural landscape values has been selected to study for ecotourism values. Hence, natural and cultural heritages of that area were investigated carefully to ensure the sustainability of the natural and cultural richness. In this context, the concept of protection of cultural and natural assets were studied by specifying values to be protected. However, the preservation of natural heritage, archaeological sites and problems with those approaches were described in that study.The current state and environment of Rumkale has been overviewed carefully. However, the physical, socio-economic and cultural structure of Rumkale was discussed. After collecting those information's and observations on problems, the potential solutions of Rumkale and its surroundings has been discussed and some planning alternatives for sustainable use have been introduced. Keywords: Rumkale, Gaziantep, Archaeological Sites, Ecotourism, Landscape Architecture, Slow City.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 2015.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Doğal ve kültürel değerler, bütün insanlara ait ortak değerlerdir. Bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması gerekliliği sonucunda, koruma kavramı ve bu alanda yapılan çalışmalar önem kazanmıştır.Türkiye'de ise koruma kavramı, tek anıt korumasından başlamış ve günümüzde tarihi çevre korumasına kadar ulaşmıştır. Bu çalışmada;hem doğal hem de kültürel peyzaj değerleri açısından oldukça zengin bir alan olan Rumkale'nin,mevcut doğal ve kültürel zenginliğini sürdürülebilirliğini sağlayabilecek bir turizm türü olan ekoturizm yaklaşımı doğrultusunda incelemesi yapılmıştır. Bu kapsamda; koruma kavramı ve korunacak değerler belirtilerek Türkiye'deki kültür ve tabiat varlıklarının korunması, arkeolojik sit alanları ve planlama yaklaşımları ile arkeolojik sit alanlarının sorunları belirtilmiştir. Rumkale'nin fiziki, sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı irdelenerek, çalışma alanı ve yakın çevresinin günümüzdeki mevcut durumu üzerinde durulmuştur. Rumkale ve yakın çevresi için sorunlar saptanarak, planlama ve sürdürülebilir kullanımına yönelik çözüm önerileri getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Rumkale, Gaziantep, Arkeolojik Sit, Ekoturizm, Peyzaj Mimarlığı, Yavaş Şehir.
dc.description Natural and cultural heritages are the common values of all mankind. It is necessary to transfer those values to next generations. Hence, it is became important issue to study that area and reserve for next generations. The issue of protection has generated from monumet protection and expanded to historical environment preservations in Turkey. In this study;the area of Rumkale that has very rich natural and cultural landscape values has been selected to study for ecotourism values. Hence, natural and cultural heritages of that area were investigated carefully to ensure the sustainability of the natural and cultural richness. In this context, the concept of protection of cultural and natural assets were studied by specifying values to be protected. However, the preservation of natural heritage, archaeological sites and problems with those approaches were described in that study.The current state and environment of Rumkale has been overviewed carefully. However, the physical, socio-economic and cultural structure of Rumkale was discussed. After collecting those information's and observations on problems, the potential solutions of Rumkale and its surroundings has been discussed and some planning alternatives for sustainable use have been introduced. Keywords: Rumkale, Gaziantep, Archaeological Sites, Ecotourism, Landscape Architecture, Slow City.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Rumkale arkeolojik sit alanı ve yakın çevresinin ekoturizm potansiyelinin peyzaj mimarlığı açısından değerlendirilmesi= Evaluation of ecotourism potential of Rumkale archeological sites and its environments for landscape architecture /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account