DSpace Repository

Bazı biyoinsektisit ve entomopatojen fungusların Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) (Coleoptera: Chrysomelidae)'ya etkileri= Effects of some bioinsecticides and entomopathogenic fungi on Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) (Coleoptera: Chrysomelidae) /

Show simple item record

dc.creator Öztürk, Hüzüme Eda, 1989- author 146083
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Biyokimya Anabilim Dalı. issuing body 146140
dc.creator 100530 Güven, Özlem. thesis advisor
dc.creator 15246 Karaca, İsmail, 1956- thesis advisor
dc.date 2016.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF03221.pdf
dc.description Bu çalışmada, entomopotojen fungus içeren ticari biopestisitlerden Priority® (Paecilomyces fumosoroseus), Nibortem® (Verticillium lecanii), Nostalgist® (Beauveria bassiana), Bio-Magic® (Metarhizium anisopliae), Bio-Nematon® (Paeciliomyces sp.) ve bitkisel ekstakt Nimbedicine EC® (Azadiractin)'in ve patates böceğinden izole edilen entomopatojen fungusların patates böceği Leptinotarsa decemlineata'ya karşı etkileri püskürtme ve yaprak daldırma yöntemleri kullanılarak denenmiştir. Kontrol olarak imidacloprid etken maddeli bir insektisit ile saf su içeren solüsyon kullanılmıştır. Böcek üzerinden izole edilen funguslar ve ticari biyopestisitler 2., 3. dönem larvalara, 4. dönem larvalara ve ergin bireylere uygulanmıştır. Yerel funguslar 108 konidi/ml, ticari biyopestisitler ise önerilen dozlarda uygulanmıştır. Denemeler 3., 5. ve 7. günler kontrol edilerek ölü bireyler sayılmıştır. Denemeler 25±1oC, %60±5 ve 16:8 aydınlık karanlık koşullarda yürütülmüştür. Entomopatojen funguslar ve biyopestisitler 2-3. dönem larvalarda 4. dönem ve erginlere göre daha etkili olmuşlardır. Bio-Magic®, Nibortem®, ve Nostalgist® 2-3. dönem larvalarda sırasıyla %96.4, %92.9 ve %82.1 oranında ölüme sebep olmuştur. Aynı biyopestisitler erginlerde %20, %36.7 ve %33.3 oranında ölüme sebep olmuşlardır. Bütün yerel funguslar tüm larva denemelerinde %100 ölüme sebep olmuşlardır. Bu funguslar ergin denemelerinde %58.6-86.2 oranlarında değişen ölümler gözlemlenmiştir. Anahtar kelimeler: Leptinotarsa decemlineata, Beauveria bassiana, entomopatojen fungus, biopestisit, biyolojik mücadele.
dc.description In this study, biological activity of entomopathogenic fungi (4 strains) isolated from the Colorado potato beetle and the commercial biopesticides containing entomopathogenic fungi; Priority® (Paecilomyces fumosoroseus), Nibortem® (Verticillium lecanii), Nostalgist® (Beauveria bassiana), Bio-Magic® (Metarhizium anisopliae), Bio-Nematon® (Paeciliomyces sp.) and plant extracts; Nimbedicine EC® (Azadiractin) were determined against Leptinotarsa decemlineata under laboratory conditions. An Imidacloprid active ingredient commercial insecticide was also used to compare the insecticidal activity and distilled water was used as control. The biological control agents were applied to 2.-3. larval instars, 4. larval instars and adults with spray and leaf dipping methods. Single concentration (108conidia/mL-1) of entomopathogenic fungi and recommended dose of bioinsecticides were prepared for application. Number of dead insects were determined at 3., 5., and 7. days after applications. Experiments were conducted at 25 ±1° C and 60% ±5 relative humidity with 16:8 h light: dark conditions. Entomopathogenic fungi and bioinsecticides were found to be more effective on larval stage than 4. larval instars and adults. In spray methods, Bio-Magic®, Nibortem®, and Nostalgist® caused 96.4%, 92.9% and 82.1% mortality on 2nd larval instars and 20%, 36.7% and 33.3% mortality on adults, respectively. All local fungal isolates (B. bassiana) applied on 2nd and 4th larval instars caused 100% mortality. Adults showed 58.6-86.2% mortality. Thus, the application of these biological control agents will take their place among the rare studies in our country's agriculture. Keywords: Leptinotarsa decemlineata, Beauveria bassiana, entomopathogen fungi, biopesticides, biological control.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2016.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışmada, entomopotojen fungus içeren ticari biopestisitlerden Priority® (Paecilomyces fumosoroseus), Nibortem® (Verticillium lecanii), Nostalgist® (Beauveria bassiana), Bio-Magic® (Metarhizium anisopliae), Bio-Nematon® (Paeciliomyces sp.) ve bitkisel ekstakt Nimbedicine EC® (Azadiractin)'in ve patates böceğinden izole edilen entomopatojen fungusların patates böceği Leptinotarsa decemlineata'ya karşı etkileri püskürtme ve yaprak daldırma yöntemleri kullanılarak denenmiştir. Kontrol olarak imidacloprid etken maddeli bir insektisit ile saf su içeren solüsyon kullanılmıştır. Böcek üzerinden izole edilen funguslar ve ticari biyopestisitler 2., 3. dönem larvalara, 4. dönem larvalara ve ergin bireylere uygulanmıştır. Yerel funguslar 108 konidi/ml, ticari biyopestisitler ise önerilen dozlarda uygulanmıştır. Denemeler 3., 5. ve 7. günler kontrol edilerek ölü bireyler sayılmıştır. Denemeler 25±1oC, %60±5 ve 16:8 aydınlık karanlık koşullarda yürütülmüştür. Entomopatojen funguslar ve biyopestisitler 2-3. dönem larvalarda 4. dönem ve erginlere göre daha etkili olmuşlardır. Bio-Magic®, Nibortem®, ve Nostalgist® 2-3. dönem larvalarda sırasıyla %96.4, %92.9 ve %82.1 oranında ölüme sebep olmuştur. Aynı biyopestisitler erginlerde %20, %36.7 ve %33.3 oranında ölüme sebep olmuşlardır. Bütün yerel funguslar tüm larva denemelerinde %100 ölüme sebep olmuşlardır. Bu funguslar ergin denemelerinde %58.6-86.2 oranlarında değişen ölümler gözlemlenmiştir. Anahtar kelimeler: Leptinotarsa decemlineata, Beauveria bassiana, entomopatojen fungus, biopestisit, biyolojik mücadele.
dc.description In this study, biological activity of entomopathogenic fungi (4 strains) isolated from the Colorado potato beetle and the commercial biopesticides containing entomopathogenic fungi; Priority® (Paecilomyces fumosoroseus), Nibortem® (Verticillium lecanii), Nostalgist® (Beauveria bassiana), Bio-Magic® (Metarhizium anisopliae), Bio-Nematon® (Paeciliomyces sp.) and plant extracts; Nimbedicine EC® (Azadiractin) were determined against Leptinotarsa decemlineata under laboratory conditions. An Imidacloprid active ingredient commercial insecticide was also used to compare the insecticidal activity and distilled water was used as control. The biological control agents were applied to 2.-3. larval instars, 4. larval instars and adults with spray and leaf dipping methods. Single concentration (108conidia/mL-1) of entomopathogenic fungi and recommended dose of bioinsecticides were prepared for application. Number of dead insects were determined at 3., 5., and 7. days after applications. Experiments were conducted at 25 ±1° C and 60% ±5 relative humidity with 16:8 h light: dark conditions. Entomopathogenic fungi and bioinsecticides were found to be more effective on larval stage than 4. larval instars and adults. In spray methods, Bio-Magic®, Nibortem®, and Nostalgist® caused 96.4%, 92.9% and 82.1% mortality on 2nd larval instars and 20%, 36.7% and 33.3% mortality on adults, respectively. All local fungal isolates (B. bassiana) applied on 2nd and 4th larval instars caused 100% mortality. Adults showed 58.6-86.2% mortality. Thus, the application of these biological control agents will take their place among the rare studies in our country's agriculture. Keywords: Leptinotarsa decemlineata, Beauveria bassiana, entomopathogen fungi, biopesticides, biological control.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Bazı biyoinsektisit ve entomopatojen fungusların Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) (Coleoptera: Chrysomelidae)'ya etkileri= Effects of some bioinsecticides and entomopathogenic fungi on Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) (Coleoptera: Chrysomelidae) /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account