DSpace Repository

Diflunisal, ketorolak ve tolmetin'in pKa değerlerinin ters faz sıvı kromatografik yöntemle tayini= Determination of pKa values of diflunisal, ketorolac and tolmetin by reversed phase liquid chromatography method /

Show simple item record

dc.creator Elgömüş, Günseli, 1990- 146604 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Kimya Anabilim Dalı. issuing body 9868
dc.creator Alsancak, Abbase Güleren, 1953- thesis advisor 13691
dc.date 2016.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF03292.pdf
dc.description İlaçların absopsiyon, dağılım, metobalizma ve emilim (ADME) özelliklerinin belirlenebilmesi için kullanılan en önemli parametrelerden biri iyonlaşma sabiti (pKa)'dir. Bu yüzden ilaç çalışmalarında pKa tayini önem taşımaktadır. NSAID'lerden ketorolak, tolmetin ve diflunisal'e ait pKa değerleri literatürler de sınırlı sayıdadır. Bu ilaçlarla ilgili her çalışma literatüre yeni bilgiler kazandıracaktır. Bu çalışmada ketorolak, tolmetin ve diflunisal'in pKa değerleri ters faz sıvı kromatografi yöntemiyle tayin edilmiştir. pKa değerleri üzerine asetonitril derişiminin etkisini inceleyerek sulu ortamdaki pKa değerlerinin hesaplanması amaçlanmıştır. Bunun için üç farklı ACN derişiminde çalışılmıştır (% 30, % 35, % 40 v/v). Mobil faz sspH değerleri; 2,5-7 aralığında tutularak pH etkisi incelenmiştir. Bu çalışmada, ketorolak ve tolmetin için Zorbax XDB C18 (15 cm × 4,6 mm × 5 μm) kolon; diflunisal için ise Nucleosil 300-5 C4 (25 cm × 4,6 mm × 5 μm) kolon kullanılmıştır. Çalışma, 1 mL/dakika akış hızında ve 37 0C'de gerçekleştirilmiştir. Çalışmada dalga boyları, diflunisal için 235/255 nm, ketorolak ve tolmetin için 280/320 nm olarak belirlenmiştir. Seçilen bileşiklerin her bir koşuldaki alıkonma zamanlarının pH değerlerine karşı grafiğe geçirilmesiyle elde edilen veriler, OriginPro 2015 programı kullanılarak değerlendirilmiş ve pKa değerleri tayin edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Diflunisal, Ketorolak, Tolmetin, HPLC, pKa
dc.description The acid-base dissociation constant (pKa) is an important physico-chemical parameter which affects drug pharmacokinetics and toxicity (ADMET: absorption, distribution, metabolism, excretion, toxicity). The early-obtained information about these drug properties may decrease costly development process of a compound with poor pharmaceutical prospect. Determination of pKa using RPLC was based on measurement of the retention times of studied substances as a function of eluent pH. This relationship was then fitted by a sigmoidal curve, where pKa is the value of pH in the sigmoid inflection point. The aim of this study was to determine the pKa values of some NSAIDs in acetonitrile water binary mixtures in order to estimate the effect of ACN concentration on these values. For this, a high-performance liquid chromatography method was preferred and the pKa's of the compounds were determined at three different concentration of ACN by using the relationshiphs between retention times and eluent pH. Zorbax XDB C18 (15 cm × 4,6 mm × 5 μm) column was preferred to ketorolac and tolmetin to provide sufficient interaction between analytes and column. Experimental studies were carried out using Nucleosil 300-5 C4 (25 cm × 4,6 mm × 5 μm) column to decrease the interaction between diflunisal and column. The results obtained revealed the method can be used for this purpose. Keywords: Diflunisal, Ketorolac, Tolmetin, HPLC, pKa
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, 2016.
dc.description Kaynakça var.
dc.description İlaçların absopsiyon, dağılım, metobalizma ve emilim (ADME) özelliklerinin belirlenebilmesi için kullanılan en önemli parametrelerden biri iyonlaşma sabiti (pKa)'dir. Bu yüzden ilaç çalışmalarında pKa tayini önem taşımaktadır. NSAID'lerden ketorolak, tolmetin ve diflunisal'e ait pKa değerleri literatürler de sınırlı sayıdadır. Bu ilaçlarla ilgili her çalışma literatüre yeni bilgiler kazandıracaktır. Bu çalışmada ketorolak, tolmetin ve diflunisal'in pKa değerleri ters faz sıvı kromatografi yöntemiyle tayin edilmiştir. pKa değerleri üzerine asetonitril derişiminin etkisini inceleyerek sulu ortamdaki pKa değerlerinin hesaplanması amaçlanmıştır. Bunun için üç farklı ACN derişiminde çalışılmıştır (% 30, % 35, % 40 v/v). Mobil faz sspH değerleri; 2,5-7 aralığında tutularak pH etkisi incelenmiştir. Bu çalışmada, ketorolak ve tolmetin için Zorbax XDB C18 (15 cm × 4,6 mm × 5 μm) kolon; diflunisal için ise Nucleosil 300-5 C4 (25 cm × 4,6 mm × 5 μm) kolon kullanılmıştır. Çalışma, 1 mL/dakika akış hızında ve 37 0C'de gerçekleştirilmiştir. Çalışmada dalga boyları, diflunisal için 235/255 nm, ketorolak ve tolmetin için 280/320 nm olarak belirlenmiştir. Seçilen bileşiklerin her bir koşuldaki alıkonma zamanlarının pH değerlerine karşı grafiğe geçirilmesiyle elde edilen veriler, OriginPro 2015 programı kullanılarak değerlendirilmiş ve pKa değerleri tayin edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Diflunisal, Ketorolak, Tolmetin, HPLC, pKa
dc.description The acid-base dissociation constant (pKa) is an important physico-chemical parameter which affects drug pharmacokinetics and toxicity (ADMET: absorption, distribution, metabolism, excretion, toxicity). The early-obtained information about these drug properties may decrease costly development process of a compound with poor pharmaceutical prospect. Determination of pKa using RPLC was based on measurement of the retention times of studied substances as a function of eluent pH. This relationship was then fitted by a sigmoidal curve, where pKa is the value of pH in the sigmoid inflection point. The aim of this study was to determine the pKa values of some NSAIDs in acetonitrile water binary mixtures in order to estimate the effect of ACN concentration on these values. For this, a high-performance liquid chromatography method was preferred and the pKa's of the compounds were determined at three different concentration of ACN by using the relationshiphs between retention times and eluent pH. Zorbax XDB C18 (15 cm × 4,6 mm × 5 μm) column was preferred to ketorolac and tolmetin to provide sufficient interaction between analytes and column. Experimental studies were carried out using Nucleosil 300-5 C4 (25 cm × 4,6 mm × 5 μm) column to decrease the interaction between diflunisal and column. The results obtained revealed the method can be used for this purpose. Keywords: Diflunisal, Ketorolac, Tolmetin, HPLC, pKa
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Diflunisal, ketorolak ve tolmetin'in pKa değerlerinin ters faz sıvı kromatografik yöntemle tayini= Determination of pKa values of diflunisal, ketorolac and tolmetin by reversed phase liquid chromatography method /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account