DSpace Repository

Bucak yöresine ait bir kireçtaşı ocağında Fine-Kinney metoduyla risk değerlendirilmesi = Risk evaluation by Fine-Kinney Method at a limestone quarry in Bucak Province: A case study /

Show simple item record

dc.creator İvgen, Betül Selen, 1988- 182895 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Maden Mühendisliği Anabilim Dalı. 10415 issuing body
dc.creator 12168 Cevizci, Halim. thesis advisor
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF04059.pdf
dc.description Madencilik sektöründe açık ocak madenciliğinin önemi büyüktür. Açık ocak madenciliğinde iş sağlığı ve güvenliği üretimle paralellik göstermektedir. Risk değerlendirmesi ise iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işin devamlılığının sağlanması için iş sağlığı ve güvenliğinin en önemli adımıdır. Bu tez çalışmasında Bucak yöresine ait bir kireçtaşı ocağında iş sağlığı ve güvenliği detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Seçilen pilot tesiste yapılan çalışmalar ve tesiste yapılan incelemeler sonucunda elde edilen veriler ışığında Fine-Kinney metodu kullanılarak risk değerlendirmesi çalışması yapılmış ve sonuçlar ayrıntılı olarak incelenmiştir. Fine-Kinney metodu ülkemizde son yıllarda çok fazla kullanılmaya başlanmıştır. Risklerin derecelendirilmesinde, derecelendirme sonuçlarına göre hangi işlere öncelik verilmesi ve kaynakların öncelikle nereye aktarılması konularında kullanılan kolay ve yaygın bir metottur. Risk değerlendirmesi yapılırken tesisteki riskler yapılan işlere ve faaliyet kollarına ayrılarak incelenmiş, iş kazası ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeler tespit edilmiş ve alınması gereken önlemler belirlenmiştir Risk değerlendirmesi (analizi) ile iş sağlığı ve güvenliğinin incelenmesi, tehlikenin, riskin, mevcut önlemler ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi açısından önemli ipuçları vermiştir. Anahtar Kelimeler: Risk analizi, Açık ocak, Fine-Kinney, İş Sağlığı Güvenliği.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Madencilik sektöründe açık ocak madenciliğinin önemi büyüktür. Açık ocak madenciliğinde iş sağlığı ve güvenliği üretimle paralellik göstermektedir. Risk değerlendirmesi ise iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işin devamlılığının sağlanması için iş sağlığı ve güvenliğinin en önemli adımıdır. Bu tez çalışmasında Bucak yöresine ait bir kireçtaşı ocağında iş sağlığı ve güvenliği detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Seçilen pilot tesiste yapılan çalışmalar ve tesiste yapılan incelemeler sonucunda elde edilen veriler ışığında Fine-Kinney metodu kullanılarak risk değerlendirmesi çalışması yapılmış ve sonuçlar ayrıntılı olarak incelenmiştir. Fine-Kinney metodu ülkemizde son yıllarda çok fazla kullanılmaya başlanmıştır. Risklerin derecelendirilmesinde, derecelendirme sonuçlarına göre hangi işlere öncelik verilmesi ve kaynakların öncelikle nereye aktarılması konularında kullanılan kolay ve yaygın bir metottur. Risk değerlendirmesi yapılırken tesisteki riskler yapılan işlere ve faaliyet kollarına ayrılarak incelenmiş, iş kazası ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeler tespit edilmiş ve alınması gereken önlemler belirlenmiştir Risk değerlendirmesi (analizi) ile iş sağlığı ve güvenliğinin incelenmesi, tehlikenin, riskin, mevcut önlemler ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi açısından önemli ipuçları vermiştir. Anahtar Kelimeler: Risk analizi, Açık ocak, Fine-Kinney, İş Sağlığı Güvenliği.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Bucak yöresine ait bir kireçtaşı ocağında Fine-Kinney metoduyla risk değerlendirilmesi = Risk evaluation by Fine-Kinney Method at a limestone quarry in Bucak Province: A case study /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account