DSpace Repository

Terk edilmiş kromit maden sahasının yeniden işletilebilirliğinin araştırılması = Investigation of re-operability of abandoned chromite mine site /

Show simple item record

dc.creator 182922 Çelik, Çağdaş, 1988- author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı. 12140 issuing body
dc.creator Kalyoncuoğlu, Ümit Yalçın, 1966-2020 thesis advisor 12139
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF04064.pdf
dc.description Kromit madeni, sanayi sektörünün birçok alanında ihtiyaç duyulan önemli bir hammaddedir. Kromit madeninin aranmasında çoklu jeofizik yöntemlerin kullanılması dünya genelinde birinci dereceden tercih konusu olsa da ülkemizin geçmişinde çoğu kez bu tür madenlerin aranmasında sadece yüzey araştırmalarının sonuçları ile yetinilmiş veya sadece tek yöntemli jeofizik uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, mevcut kromit alanlarındaki rezervler genel olarak gerçek potansiyelleri ile henüz belirlenmemiştir ve dolayısıyla ülke ekonomisine kazandırılamamıştır. Bu çalışmada Isparta ili Sütçüler ilçesi kuzeybatısında yer alan ve günümüzde işletme durumunda olmayan terk edilmiş bir kromit maden sahasının yer altında gömülü potansiyel rezerv devamlılığının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 300 m × 400 m boyutlarında belirlenen bir çalışma alanında ortalama 5 m ölçü aralıklarında gravite ve manyetik ölçümler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen potansiyel alan verilerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, çalışma sahası sınırları içinde yüksek yoğunluk ve düşük manyetik duyarlılık gösteren yapıların kaynak olabileceği anomali alanlarının varlığı tespit edilmiştir. Söz konusu bu alanlar çalışma sahasının içerisinde halen gömülü maden rezervlerinin potansiyel varlığına işaret etmektedir. Anahtar Kelimeler: Jeofizik, Gravite, Manyetik, Krom madeni.
dc.description Chromite is an important raw material needed in many areas of the industry. Although the use of multiple geophysical methods in the search of chromite mines is the first choice in the world in general, in the past of our country, the search for such mines has often been limited to the results of surface surveys or only one methodical geophysical applications have been carried out. For this reason, the reserves in many existing chromite areas have not yet been determined by their real potential and thus they have not brought to the country's economy. In this study, it is aimed to investigate the continuity of the buried potential reserve of an abandoned chromite mine site located in the northwestern part of the Sütçüler district of Isparta province, which is not currently in operation. For this purpose, gravity and magnetic measurements were carried out with an average spacing of 5 m in a study area of 300 m × 400 m in size.As a result of the interpretation of the potential field data obtained, the existence of anomalous areas where high density and low magnetic susceptibility structures could be the sources were determined.In particular, these areas point to the potential presence of buried mining reserves in the study area. Keywords: Geophysics, Gravity, Magnetics, Chrome mine.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Kromit madeni, sanayi sektörünün birçok alanında ihtiyaç duyulan önemli bir hammaddedir. Kromit madeninin aranmasında çoklu jeofizik yöntemlerin kullanılması dünya genelinde birinci dereceden tercih konusu olsa da ülkemizin geçmişinde çoğu kez bu tür madenlerin aranmasında sadece yüzey araştırmalarının sonuçları ile yetinilmiş veya sadece tek yöntemli jeofizik uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, mevcut kromit alanlarındaki rezervler genel olarak gerçek potansiyelleri ile henüz belirlenmemiştir ve dolayısıyla ülke ekonomisine kazandırılamamıştır. Bu çalışmada Isparta ili Sütçüler ilçesi kuzeybatısında yer alan ve günümüzde işletme durumunda olmayan terk edilmiş bir kromit maden sahasının yer altında gömülü potansiyel rezerv devamlılığının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 300 m × 400 m boyutlarında belirlenen bir çalışma alanında ortalama 5 m ölçü aralıklarında gravite ve manyetik ölçümler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen potansiyel alan verilerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, çalışma sahası sınırları içinde yüksek yoğunluk ve düşük manyetik duyarlılık gösteren yapıların kaynak olabileceği anomali alanlarının varlığı tespit edilmiştir. Söz konusu bu alanlar çalışma sahasının içerisinde halen gömülü maden rezervlerinin potansiyel varlığına işaret etmektedir. Anahtar Kelimeler: Jeofizik, Gravite, Manyetik, Krom madeni.
dc.description Chromite is an important raw material needed in many areas of the industry. Although the use of multiple geophysical methods in the search of chromite mines is the first choice in the world in general, in the past of our country, the search for such mines has often been limited to the results of surface surveys or only one methodical geophysical applications have been carried out. For this reason, the reserves in many existing chromite areas have not yet been determined by their real potential and thus they have not brought to the country's economy. In this study, it is aimed to investigate the continuity of the buried potential reserve of an abandoned chromite mine site located in the northwestern part of the Sütçüler district of Isparta province, which is not currently in operation. For this purpose, gravity and magnetic measurements were carried out with an average spacing of 5 m in a study area of 300 m × 400 m in size.As a result of the interpretation of the potential field data obtained, the existence of anomalous areas where high density and low magnetic susceptibility structures could be the sources were determined.In particular, these areas point to the potential presence of buried mining reserves in the study area. Keywords: Geophysics, Gravity, Magnetics, Chrome mine.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Terk edilmiş kromit maden sahasının yeniden işletilebilirliğinin araştırılması = Investigation of re-operability of abandoned chromite mine site /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account