DSpace Repository

Elektrokimyasal depolama yöntemi ile boyar maddeli güneş pili üretimi = Dye sensitized solar cell production with electrochemical storage method /

Show simple item record

dc.creator Akar, Volkan, 1985- author 158796
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Fizik Anabilim Dalı. 9075 issuing body
dc.creator 22839 Çiçek Bezir, Nalan, 1971- thesis advisor
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF04079.pdf
dc.description Çalışmamızda öncelikle boyar maddeli güneş pilinin çalışma elektrodunu elde edebilmek için florin katkılı saydam iletken cam altlıklar (FTO), elektrokimyasal depolama yöntemi kullanılarak TiO2 ile kaplanmıştır. TiO2 in iletken cam yüzeylere daha fazla kaplanabilmesi için hem farklı yüzey artırıcı malzemeler hem de farklı deney şartları kullanılmıştır. Çalışmamızın birinci bölümünde çeşitli yüzey artırıcı malzemeler kullanarak beş farklı çözelti hazırlanmıştır. Elde edilen çözeltiler ile kronoamperometri ve dönüşümlü voltametri yöntemleri kullanılarak farklı kalınlıklarda TiO2 ince filmler elde edilmiştir. Daha sonra elde ettiğimiz ince filmlerin SEM görüntüleri analiz edilmiş ve hangi çözeltimizin kaplama şartlarına daha uygun olduğu belirlenmiştir. Çalışmamızın ikinci bölümünde kaplamalar için en iyi farklı iki çözelti seçilmiştir. Kronoamperometri yöntemi kullanılarak 1 V gerilimde ve 20 dk süre ile kaplamalar üst üste beş defa tekrar edilmiştir. Her kaplamadan sonra 100°C’de 20 dk kurutma işlemi yapılmıştır. Ayrıca dönüşümlü voltametri yöntemi ile 20 döngü kullanarak her iki çözelti ile kaplamalar elde edilmiştir. Böylelikle elde ettiğimiz ince filmlerin UV ve X-ışını kırınımı analizleri yapılarak en iyi çözelti ve yönteme karar verilmiştir. Elde edilen ince filmler azo boya içerisinde bekletilerek boyar maddeli güneş pilinin çalışma elektrotu oluşturulmuştur. Karşıt elektrot platin kaplanarak oluşturulduktan sonra güneş pilinin verim analizi yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: TiO2, XRD, UV, Elektrokimyasal depolama, Güneş pili 2016,
dc.description covered by TiO2 with electrochemical deposition method for obtained working electrode of dye sensitized solar cell (DSSC). It has been used both different surface enhancing materials and different the experimental conditions to increase the covering on conductive glass surface of TiO2. In the first part of the study, five different solutions have been prepared using various surface enhancing materials. TiO2 thin films at different thickness have been obtained using chronoamperometry and cyclic voltammetry methods with prepared five different solutions. Then SEM image of thin films were analyzed and were found to be more suitable for the conditions in which the solution of our coating. The best of two different solutions were selected for covering the second part of the study. It has been repeated five times with those solutions using chronoamperometry method at 20 minute and potential of 1 V. After each covering, the drying process was performed at 100 ° C for 20 min. Also, the coatings have been obtained by cyclic voltammetry method at 20 cycles with two different solutions. Hence it was decided the best solution and method as a result of UV and X ray beam refraction analysis of obtained thin films. The working electrode of dye sensitized solar cell (DSSC) has been formed as waiting in azo dye of obtained thin films. Then efficiency analysis of solar cell was made after counter electrode has been coated platinum. Keywords:TiO2, XRD, UV, Electrochemical deposition, Solar Cell2016, (85) pages
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Çalışmamızda öncelikle boyar maddeli güneş pilinin çalışma elektrodunu elde edebilmek için florin katkılı saydam iletken cam altlıklar (FTO), elektrokimyasal depolama yöntemi kullanılarak TiO2 ile kaplanmıştır. TiO2 in iletken cam yüzeylere daha fazla kaplanabilmesi için hem farklı yüzey artırıcı malzemeler hem de farklı deney şartları kullanılmıştır. Çalışmamızın birinci bölümünde çeşitli yüzey artırıcı malzemeler kullanarak beş farklı çözelti hazırlanmıştır. Elde edilen çözeltiler ile kronoamperometri ve dönüşümlü voltametri yöntemleri kullanılarak farklı kalınlıklarda TiO2 ince filmler elde edilmiştir. Daha sonra elde ettiğimiz ince filmlerin SEM görüntüleri analiz edilmiş ve hangi çözeltimizin kaplama şartlarına daha uygun olduğu belirlenmiştir. Çalışmamızın ikinci bölümünde kaplamalar için en iyi farklı iki çözelti seçilmiştir. Kronoamperometri yöntemi kullanılarak 1 V gerilimde ve 20 dk süre ile kaplamalar üst üste beş defa tekrar edilmiştir. Her kaplamadan sonra 100°C’de 20 dk kurutma işlemi yapılmıştır. Ayrıca dönüşümlü voltametri yöntemi ile 20 döngü kullanarak her iki çözelti ile kaplamalar elde edilmiştir. Böylelikle elde ettiğimiz ince filmlerin UV ve X-ışını kırınımı analizleri yapılarak en iyi çözelti ve yönteme karar verilmiştir. Elde edilen ince filmler azo boya içerisinde bekletilerek boyar maddeli güneş pilinin çalışma elektrotu oluşturulmuştur. Karşıt elektrot platin kaplanarak oluşturulduktan sonra güneş pilinin verim analizi yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: TiO2, XRD, UV, Elektrokimyasal depolama, Güneş pili 2016,
dc.description covered by TiO2 with electrochemical deposition method for obtained working electrode of dye sensitized solar cell (DSSC). It has been used both different surface enhancing materials and different the experimental conditions to increase the covering on conductive glass surface of TiO2. In the first part of the study, five different solutions have been prepared using various surface enhancing materials. TiO2 thin films at different thickness have been obtained using chronoamperometry and cyclic voltammetry methods with prepared five different solutions. Then SEM image of thin films were analyzed and were found to be more suitable for the conditions in which the solution of our coating. The best of two different solutions were selected for covering the second part of the study. It has been repeated five times with those solutions using chronoamperometry method at 20 minute and potential of 1 V. After each covering, the drying process was performed at 100 ° C for 20 min. Also, the coatings have been obtained by cyclic voltammetry method at 20 cycles with two different solutions. Hence it was decided the best solution and method as a result of UV and X ray beam refraction analysis of obtained thin films. The working electrode of dye sensitized solar cell (DSSC) has been formed as waiting in azo dye of obtained thin films. Then efficiency analysis of solar cell was made after counter electrode has been coated platinum. Keywords:TiO2, XRD, UV, Electrochemical deposition, Solar Cell2016, (85) pages
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Elektrokimyasal depolama yöntemi ile boyar maddeli güneş pili üretimi = Dye sensitized solar cell production with electrochemical storage method /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account