DSpace Repository

Göller Bölgesi göllerinde ağır metal kirliliğinin değerlendirilmesi = Assessment of heavy metal pollution in the lakes of Lake District- Turkey /

Show simple item record

dc.creator Oruçoğlu, Kadir, 1987- 183009 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı. 9072 issuing body
dc.creator 16118 Beyhan, Mehmet, 1971- thesis advisor
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF04081.pdf
dc.description Göller Bölgesi miktar ve kalite yönünden büyük öneme sahip tatlı su rezervlerini, ekonomik ve turistik açıdan faydalanılan su kaynaklarını, ulusal ve uluslararası öneme haiz sulak alanları içerisinde bulundurmaktadır. Bu bölgede yer alan göllerde su kirliliğini oluşturan önemli unsurlardan birisi de ağır metallerdir. Ağır metaller, doğal kaynakların yanı sıra artan kentsel ve endüstriyel baskılar sonucunda da bu göllere ulaşmaktadır. Göller Bölgesi Gölleri'nde, 2016 yılı içerisinde aylık olarak alınan su örneklerinde analizi yapılan ağır metaller, Zn, Cr, Mn, Fe, Cu, Co, Ni, Al, As, Mo, B, Ti, V ve Ba'dır. Numune alma işlemleri ve ağır metal analizleri DSİ 18. Bölge Müdürlüğü tarafından koordine edilmiştir. Analiz sonuçları, ülkemizde yürürlükte olan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan Kıta İçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri ve Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği ‘nde yer alan Yerüstü Su Kaynakları İçin Belirli Kirleticiler ve Çevresel Kalite Standartları’na göre değerlendirilmiştir. Çalışma sonucu yapılan değerlendirmelere göre çalışma kapsamında ele alınan tüm ağır metal türleri göllerde mevsimsel olarak tespit edilmiştir. Çalışma alanında tespit edilen en yüksek ağır metal birikiminin Burdur havzası göllerinde, en düşük birikimin de Antalya havzası göllerinde olduğu tespit edilmiştir. 15 gölde yapılan 14 farklı ağır metal türünün değerlendirmesinde insan kaynaklı nedenlerden dolayı en fazla birikim yapan metallerin Akarçay havzasında yer alan Eber Gölü’nde, Cr ve As olarak tespit edilmiştir. Doğal nedenlerden dolayı göllerde en çok rastlanan metaller ise Burdur havzasında yer alan göllerde tespit edilen Zn, Cr, Cu, Co, Ni ve As’dir. Anahtar Kelimeler: Göller Bölgesi, Yüzeysel sular, Ağır metal, Kirlilik, Su Kalitesi
dc.description Lakes Region has fresh water resources with great importance in terms of quantity and quality, economy and tourism and with wetlands of national and international importance. One of the most important elements of water pollution in lakes in this region is heavy metals. Heavy metals reach these lakes because of increasing urban and industrial pressures as well as the natural resources. Heavy metals analyzed monthly in the water samples taken from the lakes of Lakes Region, in 2016 are Zn, Cr, Mn, Fe, Cu, Co, Ni, Al, As, Mo, B, Ti, V and Ba. Sampling procedures and heavy metal analyzes were coordinated by DSİ 18th Regional Directorate. The results of the analysis are evaluated according to the quality criteria classes of inland water resources in the Water Pollution Control Regulation in force in our country and the Specific Pollutants and Environmental Quality Standards for Surface Water Resources in the Water Quality Regulation. According to the results of the study, all the heavy metal species covered in the study were detected seasonally in the lakes. It has been determined that the highest accumulation of heavy metal in the study area is found in the lakes of Burdur basin and the lowest accumulation of heavy metals are determined in the lakes of Antalya basin. In the evaluation of 14 different heavy metal species in 15 different lakes, it was determined that the metals that accumulate the most due to human reasons are Cr and As in Lake Eber of Akarçay Basin. The most common metals in the lakes due to natural reasons are Zn, Cr, Cu, Co, Ni and As detected in the lakes of Burdur Basin. Keywords: Lakes Region, Surface waters, Heavy metal, Pollution, Water quality
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Göller Bölgesi miktar ve kalite yönünden büyük öneme sahip tatlı su rezervlerini, ekonomik ve turistik açıdan faydalanılan su kaynaklarını, ulusal ve uluslararası öneme haiz sulak alanları içerisinde bulundurmaktadır. Bu bölgede yer alan göllerde su kirliliğini oluşturan önemli unsurlardan birisi de ağır metallerdir. Ağır metaller, doğal kaynakların yanı sıra artan kentsel ve endüstriyel baskılar sonucunda da bu göllere ulaşmaktadır. Göller Bölgesi Gölleri'nde, 2016 yılı içerisinde aylık olarak alınan su örneklerinde analizi yapılan ağır metaller, Zn, Cr, Mn, Fe, Cu, Co, Ni, Al, As, Mo, B, Ti, V ve Ba'dır. Numune alma işlemleri ve ağır metal analizleri DSİ 18. Bölge Müdürlüğü tarafından koordine edilmiştir. Analiz sonuçları, ülkemizde yürürlükte olan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan Kıta İçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri ve Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği ‘nde yer alan Yerüstü Su Kaynakları İçin Belirli Kirleticiler ve Çevresel Kalite Standartları’na göre değerlendirilmiştir. Çalışma sonucu yapılan değerlendirmelere göre çalışma kapsamında ele alınan tüm ağır metal türleri göllerde mevsimsel olarak tespit edilmiştir. Çalışma alanında tespit edilen en yüksek ağır metal birikiminin Burdur havzası göllerinde, en düşük birikimin de Antalya havzası göllerinde olduğu tespit edilmiştir. 15 gölde yapılan 14 farklı ağır metal türünün değerlendirmesinde insan kaynaklı nedenlerden dolayı en fazla birikim yapan metallerin Akarçay havzasında yer alan Eber Gölü’nde, Cr ve As olarak tespit edilmiştir. Doğal nedenlerden dolayı göllerde en çok rastlanan metaller ise Burdur havzasında yer alan göllerde tespit edilen Zn, Cr, Cu, Co, Ni ve As’dir. Anahtar Kelimeler: Göller Bölgesi, Yüzeysel sular, Ağır metal, Kirlilik, Su Kalitesi
dc.description Lakes Region has fresh water resources with great importance in terms of quantity and quality, economy and tourism and with wetlands of national and international importance. One of the most important elements of water pollution in lakes in this region is heavy metals. Heavy metals reach these lakes because of increasing urban and industrial pressures as well as the natural resources. Heavy metals analyzed monthly in the water samples taken from the lakes of Lakes Region, in 2016 are Zn, Cr, Mn, Fe, Cu, Co, Ni, Al, As, Mo, B, Ti, V and Ba. Sampling procedures and heavy metal analyzes were coordinated by DSİ 18th Regional Directorate. The results of the analysis are evaluated according to the quality criteria classes of inland water resources in the Water Pollution Control Regulation in force in our country and the Specific Pollutants and Environmental Quality Standards for Surface Water Resources in the Water Quality Regulation. According to the results of the study, all the heavy metal species covered in the study were detected seasonally in the lakes. It has been determined that the highest accumulation of heavy metal in the study area is found in the lakes of Burdur basin and the lowest accumulation of heavy metals are determined in the lakes of Antalya basin. In the evaluation of 14 different heavy metal species in 15 different lakes, it was determined that the metals that accumulate the most due to human reasons are Cr and As in Lake Eber of Akarçay Basin. The most common metals in the lakes due to natural reasons are Zn, Cr, Cu, Co, Ni and As detected in the lakes of Burdur Basin. Keywords: Lakes Region, Surface waters, Heavy metal, Pollution, Water quality
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Göller Bölgesi göllerinde ağır metal kirliliğinin değerlendirilmesi = Assessment of heavy metal pollution in the lakes of Lake District- Turkey /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account