DSpace Repository

Acil lojistik planlama durumları ve akış oyunları = Emergency logistics planning situations and flow games /

Show simple item record

dc.creator Bakrı, Rana S. M. , 1989- 183091 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Matematik Anabilim Dalı. 10117 issuing body
dc.creator Alparslan Gök, Sırma Zeynep. thesis advisor 71482
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF04090.pdf
dc.description Bu tezde, acil lojistik planlama durumları ile ilgili teorik bir model geliştirilmiştir. Uygulamada ise İran'daki doğal bir afet sonrası oluşan akış problemi ile ilgili bir işbirlikçi oyun modeli yaratılmıştır. Bu bağlamda, taşınabilir ürünleri maksimuma çıkarmak için çeşitli çözüm önerileri getirilmiştir.Akış oyunları kullanılarak afet durumundaki lojistiği planlamak amaçlanmıştır. Acil ürünlerin planlanması ve tedariki, kaynakların çeşitliliği ve kalitesi, kullanılan tedarik etme ve depolama metotları, etkilenen alanın temel takibi, operasyona katılan takımlar ve takımlar arası işbirliğinin tamamı kurtarılacak hayatlar için hayati önem taşımaktadır ve lojistik planlama ile alakalıdır. Tezimiz, çalışmamızın sonuçları sunularak ve gelecekte yapılabilecek çalışmalara dair önerilerde bulunularak sona ermektedir. Anahtar Kelimeler: Lojistik Ağ, Akış Sorunu, Kooperatif Oyun Teorisi, Shapley değeri, Acil planlama.
dc.description In this thesis, a theoretical model was developed for emergency logistics planning. As an application. A cooperative game model was created from the flow problem that followed a natural disaster in Iran. Many solutıon offers are given to maximize movable goods. We aim to plan logistics in the event of a disaster using the flow of games. Logistics planning is necessary to cover initial needs immediately after a disaster. The planning and supply of emergency supplies, the type and quantity of current sources, the method of procurement and storage of supplies, the basic tracking and sports equipment of the affected area, the teams participating in the operation and the plan of cooperation between these teams are some vital coordination roles to save lives after natural disasters directly associated with logistics planning. The thesis ends by presenting the results of the study and some suggestions for future studies. Keywords: Logistic Network, Flow Problem, Cooperative Game Theory, Shapley value, Emergency planning.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu tezde, acil lojistik planlama durumları ile ilgili teorik bir model geliştirilmiştir. Uygulamada ise İran'daki doğal bir afet sonrası oluşan akış problemi ile ilgili bir işbirlikçi oyun modeli yaratılmıştır. Bu bağlamda, taşınabilir ürünleri maksimuma çıkarmak için çeşitli çözüm önerileri getirilmiştir.Akış oyunları kullanılarak afet durumundaki lojistiği planlamak amaçlanmıştır. Acil ürünlerin planlanması ve tedariki, kaynakların çeşitliliği ve kalitesi, kullanılan tedarik etme ve depolama metotları, etkilenen alanın temel takibi, operasyona katılan takımlar ve takımlar arası işbirliğinin tamamı kurtarılacak hayatlar için hayati önem taşımaktadır ve lojistik planlama ile alakalıdır. Tezimiz, çalışmamızın sonuçları sunularak ve gelecekte yapılabilecek çalışmalara dair önerilerde bulunularak sona ermektedir. Anahtar Kelimeler: Lojistik Ağ, Akış Sorunu, Kooperatif Oyun Teorisi, Shapley değeri, Acil planlama.
dc.description In this thesis, a theoretical model was developed for emergency logistics planning. As an application. A cooperative game model was created from the flow problem that followed a natural disaster in Iran. Many solutıon offers are given to maximize movable goods. We aim to plan logistics in the event of a disaster using the flow of games. Logistics planning is necessary to cover initial needs immediately after a disaster. The planning and supply of emergency supplies, the type and quantity of current sources, the method of procurement and storage of supplies, the basic tracking and sports equipment of the affected area, the teams participating in the operation and the plan of cooperation between these teams are some vital coordination roles to save lives after natural disasters directly associated with logistics planning. The thesis ends by presenting the results of the study and some suggestions for future studies. Keywords: Logistic Network, Flow Problem, Cooperative Game Theory, Shapley value, Emergency planning.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Acil lojistik planlama durumları ve akış oyunları = Emergency logistics planning situations and flow games /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account