DSpace Repository

Boşluklu dolgu duvarların hasır donatı eklenerek özel sıva ile güçlendirilmesi = Strengthening of infill walls with opening by using mesh reinforcement and special mortar later /

Show simple item record

dc.creator Yüksel, Ceyhun, 1991- 183291 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı. 9169 issuing body
dc.creator Tekeli Kabaş, Hamide, 1978- thesis advisor 22885
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF04114.pdf
dc.description Ülkemizdeki mevcut binaların büyük çoğunluğunun deprem güvenliği bulunmamaktadır. Bu binaların acilen güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Betonarme çerçeve içerisindeki dolgu duvarların güçlendirilmesi, son yıllarda en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Türk Deprem Yönetmeliği'nde dolgu duvarların güçlendirilmesi ile ilgili önerilmiş farklı yöntemler mevcuttur. Dolgu duvarlar içerisinde mimari amaçla pencere ve kapı boşlukları bırakılabilmektedir. Yapılan çalışma kapsamında, dolgu duvarların hasır donatı eklenerek özel sıva ile güçlendirilmesi yönteminin etkinliği incelenmiştir. Bu amaçla tek katlı, tek açıklıklı ve 1/3 ölçekli dört adet betonarme çerçeve numune üretilmiştir. Bu çerçevelerin içine farklı konum ve oranlara sahip boşluklu duvarlar örülmüştür. Hasır donatılı özel sıva ile güçlendirilen numunelerin deney sonuçları literatürde bulunan deney sonuçları ile kıyaslanarak yöntemin etkinliği, numunelerin tersinir yükler altında hasar mekanizması, enerji tüketme kapasitesi, yatay yük taşıma kapasitesi, rijitlik ve sünekliği açısından ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlardan, boşluklu dolgu duvarların güçlendirilmesinin numune davranışında olumlu katkı sağladığı, ancak boşluk miktarı arttıkça güçlendirmenin etkinliğinin azaldığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Boşluklu dolgu duvar; deprem davranışı; hasır donatılı özel sıva; güçlendirme
dc.description The vast majority of existing buildings in our country do not have earthquake safety. The urgent strengthening of these buildings is of great importance. Strengthening the infilled walls in reinforced concrete frames is one of the most preferred methods in recent years. In the Turkish Earthquake Regulations, there are different methods proposed for strengthening of infilled walls. Window and door openings can be left for architectural purposes in the infilled walls. Within the scope of the study, the effectiveness of the special plaster strengthening method has been investigated by adding weld mesh to the infill walls. For this purpose, four reinforced concrete frame specimens with a single story, single span and 1/3 scale were produced. Walls with openings at different positions and proportions were built into these frames. Experimental results of specimens strengthened with special plasters reinforced with weld mesh were compared with experimental results in the literature in terms of the efficiency of the method, the damage mechanism of the samples under reversible loads, the energy dissipation capacity, the horizontal load carrying capacity, stiffness and ductility. From the results obtained, it has been seen that strengthening infilled walls with openings contributes positively in the sample behavior, but the effectiveness of strengthening decreases as the amount of openings increases Keywords: Opening infill wall; seismic behavior; steel mesh and mortar layer; strengthening
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Ülkemizdeki mevcut binaların büyük çoğunluğunun deprem güvenliği bulunmamaktadır. Bu binaların acilen güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Betonarme çerçeve içerisindeki dolgu duvarların güçlendirilmesi, son yıllarda en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Türk Deprem Yönetmeliği'nde dolgu duvarların güçlendirilmesi ile ilgili önerilmiş farklı yöntemler mevcuttur. Dolgu duvarlar içerisinde mimari amaçla pencere ve kapı boşlukları bırakılabilmektedir. Yapılan çalışma kapsamında, dolgu duvarların hasır donatı eklenerek özel sıva ile güçlendirilmesi yönteminin etkinliği incelenmiştir. Bu amaçla tek katlı, tek açıklıklı ve 1/3 ölçekli dört adet betonarme çerçeve numune üretilmiştir. Bu çerçevelerin içine farklı konum ve oranlara sahip boşluklu duvarlar örülmüştür. Hasır donatılı özel sıva ile güçlendirilen numunelerin deney sonuçları literatürde bulunan deney sonuçları ile kıyaslanarak yöntemin etkinliği, numunelerin tersinir yükler altında hasar mekanizması, enerji tüketme kapasitesi, yatay yük taşıma kapasitesi, rijitlik ve sünekliği açısından ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlardan, boşluklu dolgu duvarların güçlendirilmesinin numune davranışında olumlu katkı sağladığı, ancak boşluk miktarı arttıkça güçlendirmenin etkinliğinin azaldığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Boşluklu dolgu duvar; deprem davranışı; hasır donatılı özel sıva; güçlendirme
dc.description The vast majority of existing buildings in our country do not have earthquake safety. The urgent strengthening of these buildings is of great importance. Strengthening the infilled walls in reinforced concrete frames is one of the most preferred methods in recent years. In the Turkish Earthquake Regulations, there are different methods proposed for strengthening of infilled walls. Window and door openings can be left for architectural purposes in the infilled walls. Within the scope of the study, the effectiveness of the special plaster strengthening method has been investigated by adding weld mesh to the infill walls. For this purpose, four reinforced concrete frame specimens with a single story, single span and 1/3 scale were produced. Walls with openings at different positions and proportions were built into these frames. Experimental results of specimens strengthened with special plasters reinforced with weld mesh were compared with experimental results in the literature in terms of the efficiency of the method, the damage mechanism of the samples under reversible loads, the energy dissipation capacity, the horizontal load carrying capacity, stiffness and ductility. From the results obtained, it has been seen that strengthening infilled walls with openings contributes positively in the sample behavior, but the effectiveness of strengthening decreases as the amount of openings increases Keywords: Opening infill wall; seismic behavior; steel mesh and mortar layer; strengthening
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Boşluklu dolgu duvarların hasır donatı eklenerek özel sıva ile güçlendirilmesi = Strengthening of infill walls with opening by using mesh reinforcement and special mortar later /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account