DSpace Repository

Donanımsal bulanık mantık modelleme simülatörü = Fuzzy logic modeling simulator on hardware /

Show simple item record

dc.creator Şengün, Hüseyin, 1982- 183649 author
dc.creator 9135 Aydoğan, Tuncay, 1972- thesis advisor
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı. 9114 issuing body
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF04177.pdf
dc.description Bulanık mantık, günümüzde hemen hemen her alandaki kontrol sistemlerini modellemek ve tasarlamak için yaygın olarak kullanılan bir yapay zeka algoritmasıdır. Bulanık mantık algoritması özetle; bulanık (belirsizlik) özellikteki durum ve kontrol değişkenlerinin önce bulanık üyelik fonksiyonları oluşturulur, daha sonra bu parametreler arasındaki bulanık ilişki kuralları tanımlanır. Bulanık mantık çıkarım algoritması da bulanık kuralları dikkate alarak, bulanık parametrelerin ağırlıklarını hesaplayarak sonuçlar üretir. Problemleri bulanık mantık ile modellemek için herhangi bir programlama dili ile kodlama yapılabileceği gibi günümüzde genellikle geliştirilmiş olan birçok bulanık mantık modelleme paket yazılımları kullanılmaktadır. Ancak bulanık mantık kontrol sistemleri modellerinin donanımsal tasarımlarını hazırlamadan önce doğrulanacağı ve test edileceği genel amaçlı, esnek yapıda donanım simülatörleri bulunmamaktadır. Bu tez çalışmasında, herhangi bir yazılım modelleme aracında modellenen bir bulanık kontrol sistemi modelinin donanım üzerindeki çalışma başarımının izlenebileceği, doğrulama ve testinin yapılabileceği en çok 5 giriş ve 5 çıkışa sahip donanımsal bir simülatör tasarımı ve uygulaması yapılması amaçlanmıştır. Bu simülatör sayesinde giriş değerlerine göre sistemin çıkış değerleri görüntülenebilecek, uygulamaya geçmeden önce donanımsal simülatör ile bulanık kontrol sistemi modelinin tutarlılığı test edilmiş olacaktır. Tasarlanan Donanımsal Bulanık Mantık Modelleme Simülatörü, yazılımın yükleneceği Arduino UNO, giriş değerleri için kullanılacak Potansiyometreler ve giriş/çıkış değerlerini gösterecek Nextion 3.5" HMI TFT LCD akıllı dokunmatik ekran kullanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Bulanık Mantık, Arduino, Nextion HMI TFT LCD, Simülatör.
dc.description Fuzzy logic is a widely used artificial intelligence algorithm for modeling and designing control systems in almost all areas at the present time. To summarize, the fuzzy logic algorithm is formed by firstly creating the fuzzy associative functions of fuzzy status and control variables and then the fuzzy relation rules are defined between these parameters. Fuzzy Logic Extraction Algorithm measures the weights of the parameters and finds results in accordance with fuzzy rules. To model problems with fuzzy logic, it is possible to code with any programming language, or many fuzzy logic modeling software packages which are developed recent are used. However, there is no general-purpose, flexible hardware simulator that can be verified and tested before preparing the hardware designs of the fuzzy logic control systems models. In this thesis study, it is aimed to design and implement a hardware simulator with maximum 5 inputs and 5 outputs that can be used to monitor the performance of the fuzzy control system modeled by any software modeling device on the hardware. Thanks to this simulator, according to input values, output values of the system can be displayed and the coherence of the fuzzy control system model with the hardware simulator will be tested before implementation. The designed hardware fuzzy logic modelling simulator, the software which loaded Arduino UNO, the potentiometers to be used for input values and Nextion 3.5 inch HMI TFT LCD smart touch screen that display input/output values were used. Keywords: Fuzzy Logic, Arduino, Nextion HMI TFT LCD, Simulator.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bulanık mantık, günümüzde hemen hemen her alandaki kontrol sistemlerini modellemek ve tasarlamak için yaygın olarak kullanılan bir yapay zeka algoritmasıdır. Bulanık mantık algoritması özetle; bulanık (belirsizlik) özellikteki durum ve kontrol değişkenlerinin önce bulanık üyelik fonksiyonları oluşturulur, daha sonra bu parametreler arasındaki bulanık ilişki kuralları tanımlanır. Bulanık mantık çıkarım algoritması da bulanık kuralları dikkate alarak, bulanık parametrelerin ağırlıklarını hesaplayarak sonuçlar üretir. Problemleri bulanık mantık ile modellemek için herhangi bir programlama dili ile kodlama yapılabileceği gibi günümüzde genellikle geliştirilmiş olan birçok bulanık mantık modelleme paket yazılımları kullanılmaktadır. Ancak bulanık mantık kontrol sistemleri modellerinin donanımsal tasarımlarını hazırlamadan önce doğrulanacağı ve test edileceği genel amaçlı, esnek yapıda donanım simülatörleri bulunmamaktadır. Bu tez çalışmasında, herhangi bir yazılım modelleme aracında modellenen bir bulanık kontrol sistemi modelinin donanım üzerindeki çalışma başarımının izlenebileceği, doğrulama ve testinin yapılabileceği en çok 5 giriş ve 5 çıkışa sahip donanımsal bir simülatör tasarımı ve uygulaması yapılması amaçlanmıştır. Bu simülatör sayesinde giriş değerlerine göre sistemin çıkış değerleri görüntülenebilecek, uygulamaya geçmeden önce donanımsal simülatör ile bulanık kontrol sistemi modelinin tutarlılığı test edilmiş olacaktır. Tasarlanan Donanımsal Bulanık Mantık Modelleme Simülatörü, yazılımın yükleneceği Arduino UNO, giriş değerleri için kullanılacak Potansiyometreler ve giriş/çıkış değerlerini gösterecek Nextion 3.5" HMI TFT LCD akıllı dokunmatik ekran kullanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Bulanık Mantık, Arduino, Nextion HMI TFT LCD, Simülatör.
dc.description Fuzzy logic is a widely used artificial intelligence algorithm for modeling and designing control systems in almost all areas at the present time. To summarize, the fuzzy logic algorithm is formed by firstly creating the fuzzy associative functions of fuzzy status and control variables and then the fuzzy relation rules are defined between these parameters. Fuzzy Logic Extraction Algorithm measures the weights of the parameters and finds results in accordance with fuzzy rules. To model problems with fuzzy logic, it is possible to code with any programming language, or many fuzzy logic modeling software packages which are developed recent are used. However, there is no general-purpose, flexible hardware simulator that can be verified and tested before preparing the hardware designs of the fuzzy logic control systems models. In this thesis study, it is aimed to design and implement a hardware simulator with maximum 5 inputs and 5 outputs that can be used to monitor the performance of the fuzzy control system modeled by any software modeling device on the hardware. Thanks to this simulator, according to input values, output values of the system can be displayed and the coherence of the fuzzy control system model with the hardware simulator will be tested before implementation. The designed hardware fuzzy logic modelling simulator, the software which loaded Arduino UNO, the potentiometers to be used for input values and Nextion 3.5 inch HMI TFT LCD smart touch screen that display input/output values were used. Keywords: Fuzzy Logic, Arduino, Nextion HMI TFT LCD, Simulator.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Donanımsal bulanık mantık modelleme simülatörü = Fuzzy logic modeling simulator on hardware /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account