DSpace Repository

Ortaklığa dayanan konut finansmanı modelinde borcun taksitlerle ödenmesi problemlerine model oluşturulması = Creating models for problems of payment loan in the shared equity home financing model /

Show simple item record

dc.creator 58120 Öztürk, Harun, 1985- author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı. issuing body 16809
dc.creator Eroğlu, Abdullah, 1961- thesis advisor 10558
dc.date 2012.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS01367.pdf
dc.description Günümüzde faizsiz bankacılık ve ev finansman modeli uygulamaları oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle ev sahibi olma ve borcunu ödeme durumlarında karşılaşılan zorluklar, ev finansmanı modellerinde farklı ödeme yöntemlerini geliştirme sonucunu doğurmaktadır. Ortaklığa Dayalı Konut Finansmanı Modeli’nde, geri ödemeler kişinin gelir düzeyine ve ekonomik yapısına göre her bir dönem için eşit olmakla birlikte miktarsal yada oransal farklılıklar göstermektedir. Bununla birlikte, geri ödemeler ve kira gelirleri ile müşterinin hissesinin arttığı, finansörün hissesinin azaldığı, borçlanma esasına dayanmaktadır. Çeşitli modeller ile elde edilen formüller literatürde yer almaktadır. Ancak bazı problemlerin çözümünde bu formüller yetersiz kalmaktadır.Bu çalışmada, Ortaklığa Dayalı Konut Finansmanı Modeli’ndeki bazı varsayımlar genişletilerek geri ödemelerin ve özellikle de kira miktarlarının eşit, parçalı geometrik ve aritmetik eğilimli seri şeklinde olduğu durumlar için yeni formüller elde edilmektedir. Elde edilen formüllerde, geri ödemeler ile kira gelirleri arasındaki ilişkiler belirlenmektedir. Ayrıca geliştirilen modeller için sayısal örnekler ve çözüm önerileri verilmektedir. Geri ödemelerdeki ve kira gelirlerindeki değişimlerle birlikte ödeme süresi bilgisayar çözümleri ile incelenmektedir. Anahtar Kelimeler : Ev Finansmanı, Faizsiz İpotek, Ortaklık, Eşit ve Parçalı Aritmetik - Geometrik Değişimli Seriler
dc.description In today’s world, the applications of interest free banking and home financing models are widely used. In particular, the difficulties encountered in cases of dept payment and home ownership has resulted the development of different payment methods in the home financing models. In The Shared Equity Home Financing Model, repayments may be equal or consist of quantity or proportional differences for each term according to person’s level of income and economic structure. However, it is based on that while customer’s share is increasing with repayments and rental incomes, the share of financier is reducing. The formulas obtained from a variety of models are in the literature. However, these formulas are inadequate to solve some problems.In this study, new formulas are proposed in the case of repayments and especially the amount of rent are equal, piecewise geometric and arithmetic gradient series by developing some of the assumptions of the Shared Equity Home Financing models. For the new models obtained, the relationships between repayments and rental incomes are determined. Furthermore, numerical examples and solutions are given for the developed models. Changes in the repayments and rental incomes with number of period are analyzed with computer solutions. Keywords : Home Financing, Interest-free Mortgage, Musharakah Mutanaqisah Partnership, Equal and Piecewise Arithmetic-Geometric Gradient Series
dc.description Tez (Yüksek Lisans)- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2012.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Günümüzde faizsiz bankacılık ve ev finansman modeli uygulamaları oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle ev sahibi olma ve borcunu ödeme durumlarında karşılaşılan zorluklar, ev finansmanı modellerinde farklı ödeme yöntemlerini geliştirme sonucunu doğurmaktadır. Ortaklığa Dayalı Konut Finansmanı Modeli’nde, geri ödemeler kişinin gelir düzeyine ve ekonomik yapısına göre her bir dönem için eşit olmakla birlikte miktarsal yada oransal farklılıklar göstermektedir. Bununla birlikte, geri ödemeler ve kira gelirleri ile müşterinin hissesinin arttığı, finansörün hissesinin azaldığı, borçlanma esasına dayanmaktadır. Çeşitli modeller ile elde edilen formüller literatürde yer almaktadır. Ancak bazı problemlerin çözümünde bu formüller yetersiz kalmaktadır.Bu çalışmada, Ortaklığa Dayalı Konut Finansmanı Modeli’ndeki bazı varsayımlar genişletilerek geri ödemelerin ve özellikle de kira miktarlarının eşit, parçalı geometrik ve aritmetik eğilimli seri şeklinde olduğu durumlar için yeni formüller elde edilmektedir. Elde edilen formüllerde, geri ödemeler ile kira gelirleri arasındaki ilişkiler belirlenmektedir. Ayrıca geliştirilen modeller için sayısal örnekler ve çözüm önerileri verilmektedir. Geri ödemelerdeki ve kira gelirlerindeki değişimlerle birlikte ödeme süresi bilgisayar çözümleri ile incelenmektedir. Anahtar Kelimeler : Ev Finansmanı, Faizsiz İpotek, Ortaklık, Eşit ve Parçalı Aritmetik - Geometrik Değişimli Seriler
dc.description In today’s world, the applications of interest free banking and home financing models are widely used. In particular, the difficulties encountered in cases of dept payment and home ownership has resulted the development of different payment methods in the home financing models. In The Shared Equity Home Financing Model, repayments may be equal or consist of quantity or proportional differences for each term according to person’s level of income and economic structure. However, it is based on that while customer’s share is increasing with repayments and rental incomes, the share of financier is reducing. The formulas obtained from a variety of models are in the literature. However, these formulas are inadequate to solve some problems.In this study, new formulas are proposed in the case of repayments and especially the amount of rent are equal, piecewise geometric and arithmetic gradient series by developing some of the assumptions of the Shared Equity Home Financing models. For the new models obtained, the relationships between repayments and rental incomes are determined. Furthermore, numerical examples and solutions are given for the developed models. Changes in the repayments and rental incomes with number of period are analyzed with computer solutions. Keywords : Home Financing, Interest-free Mortgage, Musharakah Mutanaqisah Partnership, Equal and Piecewise Arithmetic-Geometric Gradient Series
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Ortaklığa dayanan konut finansmanı modelinde borcun taksitlerle ödenmesi problemlerine model oluşturulması = Creating models for problems of payment loan in the shared equity home financing model /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account