DSpace Repository

İlk dönem sûfilerine göre tevekkül anlayışı = According to the first period sufis tawakkul (reliance) understanding /

Show simple item record

dc.creator Tonbul, Önder, 1976- author 168776
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı. 9081 issuing body
dc.creator Bardakçı, Mehmet Necmettin, 1957- thesis advisor 17578
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS02547.pdf
dc.description Tasavvufî düşüncede tevekkül önemli bir kavramdır. Tevekkül kalple ilgili bir hâl olduğu için çalışmaya engel değildir. İmanla bağlantılı olan tevekküle, Allah'a tam manada teslimiyet göstermeden ulaşılamayacağı açıktır. Rızık temin etmek düşüncesiyle çalışmak, hastalıkları tedavi ettirmek ve dünyevî pek çok işte tevekkülün yanlış anlaşılması, fert ve toplum hayatında telafi edilmesi imkânsız düşüncelerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu bakımdan tevekkülün doğru anlaşılması Müslümanların içerisinde bulunduğu geri kalmışlıktan kurtulup ilerlemesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada tevekkülün anlamı, Kur'an ve hadislerde nasıl anlaşıldığı üzerinde durularak zâhid ve sûfilerin tevekküle bakış açıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Özellikle ilk devir sûfîlerinin kavrama yükledikleri anlam ve tedbiri elden bırakmayan tavırlarının irdelenmesine özen gösterilmiştir. Bunlara ilaveten tevekkülle yakın anlamda kullanılan zühd, teslimiyet ve tefvîz terimlerine de kısaca değinilmiştir. Anahtar Kavramlar: Tevekkül, sûfî, zühd, teslimiyet, çalışmak.
dc.description Tawakkul (Reliance) in thought of Sufism is an important concept. It is not a hindrance to work because it is a related to heart. It is clear that it can not be reached to Tawakkul related with faith without full submission to Allah. Working with thought to provide sustenance, treating illnesses and misunderstanding of trust in many worldly affairs cause inevitable thoughts to be recovered in individual and community life. From this point of view, the correct understanding of tawakkul will greatly contribute to the recovery of Muslims from their backwardness. In this study, it was tried to determine the perspectives of Zahid and Sufi for tawakkul, by emphasizing the it's meaning in Qur'an and hadiths. In particular, attention has been given to the meaning of the first period Sufis and the their attitudes that they giving priority for precaution. In addition to these, the terms zuhd, submission and tefviz, which are used in close sense with the tawakkul, are also briefly mentioned. Keywords: Tawakkul, Sufi, Zuhd, Submission, Work.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Tasavvufî düşüncede tevekkül önemli bir kavramdır. Tevekkül kalple ilgili bir hâl olduğu için çalışmaya engel değildir. İmanla bağlantılı olan tevekküle, Allah'a tam manada teslimiyet göstermeden ulaşılamayacağı açıktır. Rızık temin etmek düşüncesiyle çalışmak, hastalıkları tedavi ettirmek ve dünyevî pek çok işte tevekkülün yanlış anlaşılması, fert ve toplum hayatında telafi edilmesi imkânsız düşüncelerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu bakımdan tevekkülün doğru anlaşılması Müslümanların içerisinde bulunduğu geri kalmışlıktan kurtulup ilerlemesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada tevekkülün anlamı, Kur'an ve hadislerde nasıl anlaşıldığı üzerinde durularak zâhid ve sûfilerin tevekküle bakış açıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Özellikle ilk devir sûfîlerinin kavrama yükledikleri anlam ve tedbiri elden bırakmayan tavırlarının irdelenmesine özen gösterilmiştir. Bunlara ilaveten tevekkülle yakın anlamda kullanılan zühd, teslimiyet ve tefvîz terimlerine de kısaca değinilmiştir. Anahtar Kavramlar: Tevekkül, sûfî, zühd, teslimiyet, çalışmak.
dc.description Tawakkul (Reliance) in thought of Sufism is an important concept. It is not a hindrance to work because it is a related to heart. It is clear that it can not be reached to Tawakkul related with faith without full submission to Allah. Working with thought to provide sustenance, treating illnesses and misunderstanding of trust in many worldly affairs cause inevitable thoughts to be recovered in individual and community life. From this point of view, the correct understanding of tawakkul will greatly contribute to the recovery of Muslims from their backwardness. In this study, it was tried to determine the perspectives of Zahid and Sufi for tawakkul, by emphasizing the it's meaning in Qur'an and hadiths. In particular, attention has been given to the meaning of the first period Sufis and the their attitudes that they giving priority for precaution. In addition to these, the terms zuhd, submission and tefviz, which are used in close sense with the tawakkul, are also briefly mentioned. Keywords: Tawakkul, Sufi, Zuhd, Submission, Work.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title İlk dönem sûfilerine göre tevekkül anlayışı = According to the first period sufis tawakkul (reliance) understanding /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account