DSpace Repository

Almanya'nın suç coğrafyası: Almanlar, yabancılar-Türkler = Germanys' crime geography: Germans, foreigners-Turks /

Show simple item record

dc.creator Gürlevik, Dilek, 1978- 177236 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Coğrafya Anabilim Dalı. 45392 issuing body
dc.creator 56944 Temurçin, Kadir, 1973- thesis advisor
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS02589.pdf
dc.description Suç coğrafyası çalışmaları Avrupa ülkeleri ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde oldukça eskiye dayanmakta iken Türkiye'de 2000'li yıllardan sonra ele alınmaya başlanmıştır. Artan nüfus, değişen sosyo-ekonomik şartlar özellikle son yıllarda, suç oranlarında belirgin bir artışın yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu durum, şehirlerde yaşam kalitesini düşürmekte ve güvenlik için yapılan harcamaları arttırmaktadır. Mekânı inceleyen bir bilim olan coğrafya, suç çalışmaları ile de yakından ilgilenmektedir. Suç coğrafyası ile ilgili çalışmalar göstermektedir ki mekânın sadece doğal coğrafya özellikleri değil, beşeri coğrafya özellikleri de suçlar üzerinde etkilidir. Bu çalışmada Almanya'da yaşayan Almanların, yabancıların ve yabancılar içinde bulunan Türklerin ne kadarı suça karıştığı ve hangi tür suçlarda önce çıktıkları belirlenmiştir. Bu suçluların ve işlenen suçların mekânsal dağılışı üzerinde durulmuştur ve mekânsal dağılışa etki eden faktörler irdelenmiştir. Çalışmanın veri kaynağı olarak; Federal Almanya İstatistik Kurumu (DeStatis) ve Federal Almanya Kriminal Polis Daire Başkanlığı – Polis İstatistik Kurumundan (BKA-PKS) alınan istatisikler kullanılmıştır. 1955-2015 yılları arasını kapsayan bu veriler ile Almanya'da işlenmiş olan suçlar, suç türleri, suç oranları ve suçun mekânsal dağılış özellikleri eyalet ve ilçe (16 eyalet ve 402 ilçe) bazında ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Ayrıca tarihsel süreç içerisinde Almanya'da yaşayan Türklerin diğer etnik gruplar içerisindeki yeri suç coğrafyası bakımından değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; suçların coğrafi dağılışı irdelendiğinde, nüfusun yoğun olduğu eyalet ve ilçelerde suçlu sayılarının da fazla olduğu görülmektedir. Özellikle Kuzey Ren-Vestfalya, Bavyera, Baden-Württemberg ve Aşağı Saksonya'da suçlu sayısı oldukça yüksektir. Ancak, suçlu oranlarına bakıldığında, Berlin, Bremen, Hamburg ve Bavyera eyaletlerinde suç oranları yüksek çıkmaktadır. Almanya'da mala karşı işlenen suçlar arasında en fazla suç dolandırıcılık ve hırsızlık olarak görülmektedir. Bu suçu en fazla sayıda işleyenler Almanlar ve ardından Türkler olarak belirlenmiştir. Nüfuslara oranlandığında ise Arnavut ve Romen kökenli vatandaşlar öne çıkmaktadır. Şahsa karşı işlenen suçlarda en fazla yaralama suçu işlenmiştir ve burada da Almanlar ve Türkler suçlu sayısı bakımından yüksek çıkmaktadır. Nüfusa oranlandığında ise Sırp kökenli vatandaşlar öne çıkmaktadır. Türklerin suçlu sayısı yüksek olsa da, suçlu oranı diğer yabancılara oranla oldukça düşüktür. Türklerin suç sayısında Almanlardan sonra ikinci sırada yer almasının nedeni, en yoğun nüfuslu etnik grubu oluşturmasıdır. Anahtar Kelimeler: Suç, Suç Coğrafyası, Almanya, Almanlar, Yabancılar, Türkler
dc.description Crime geographical studies have begun to take place in Turkey after 2000, while developed countries such as European countries and the USA are quite dependent on the old days. Increasing population and changing socio-economic conditions cause a significant increase in crime rates, especially in recent years. This situation reduces the quality of life in cities and increases the expenditures for security. Geography, which is a study of space, is closely related to crime studies. Studies of crime geography indicate that not only the natural geographical characteristics of space but also the human geographical features are influential on crime. This study focuses on the crimes the Germans, foreigners and Turks who are living in Germany are involved in and which crimes rise out for each group. The spatial distributions of these criminals and committed crimes have been emphasized and the factors affecting the spatial distribution were examined. Data source for this work; Germany Statistical Office (DeStatis) and Federal Criminal Police Office – Police Crime Statistics (BKA-PKS) will be the statistical source used. In this study, the crimes committed in Germany were examined in detail by crime types, criminal rates and criminal spatial distribution characteristics in the 16 states and 402 districts through the data obtained from the Federal Criminal Police Office for the years 1955 to 2015. In addition, the place of Turks among other etnik groups living in Germany has been evaluated within the historical process, with regad to crime geography. According to the results of the research; while the geographical distribution of crimes is examined, it can be seen that the criminal numbers are high in states and districts were the population is concentrated. Especially in North Rhine-Westphalia, Bavaria, Baden-Württemberg and Lower Saxony, the number of offenders is quite high. However, judging from the offence rates, crime rates are high in the states of Berlin, Bremen, Hamburg and Bavaria. The most common crimes against property in Germany are fraud and theft crimes. The Germans and Turks have the highest criminal numbers in this crime. When the criminals are propotionated to the population, Albanian and Romanian citizen stand out. Within the crimes committed agains persons, the highest crime as a result is criminal offence and the highest number committed this crimes have Germans and Turks, but after comparison to the population the results are showing Serbian citizen rates higher. Even the number of criminals among the Turkish citizens are high, the offence rates of the Turks are low among the other foreigners. The reason why Turks are second after the Germans in crime number is that they constitute the most dense ethnic group. Keywords: Crime, Crime Geography, Germany, Germans, Foreigners, Turks
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Suç coğrafyası çalışmaları Avrupa ülkeleri ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde oldukça eskiye dayanmakta iken Türkiye'de 2000'li yıllardan sonra ele alınmaya başlanmıştır. Artan nüfus, değişen sosyo-ekonomik şartlar özellikle son yıllarda, suç oranlarında belirgin bir artışın yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu durum, şehirlerde yaşam kalitesini düşürmekte ve güvenlik için yapılan harcamaları arttırmaktadır. Mekânı inceleyen bir bilim olan coğrafya, suç çalışmaları ile de yakından ilgilenmektedir. Suç coğrafyası ile ilgili çalışmalar göstermektedir ki mekânın sadece doğal coğrafya özellikleri değil, beşeri coğrafya özellikleri de suçlar üzerinde etkilidir. Bu çalışmada Almanya'da yaşayan Almanların, yabancıların ve yabancılar içinde bulunan Türklerin ne kadarı suça karıştığı ve hangi tür suçlarda önce çıktıkları belirlenmiştir. Bu suçluların ve işlenen suçların mekânsal dağılışı üzerinde durulmuştur ve mekânsal dağılışa etki eden faktörler irdelenmiştir. Çalışmanın veri kaynağı olarak; Federal Almanya İstatistik Kurumu (DeStatis) ve Federal Almanya Kriminal Polis Daire Başkanlığı – Polis İstatistik Kurumundan (BKA-PKS) alınan istatisikler kullanılmıştır. 1955-2015 yılları arasını kapsayan bu veriler ile Almanya'da işlenmiş olan suçlar, suç türleri, suç oranları ve suçun mekânsal dağılış özellikleri eyalet ve ilçe (16 eyalet ve 402 ilçe) bazında ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Ayrıca tarihsel süreç içerisinde Almanya'da yaşayan Türklerin diğer etnik gruplar içerisindeki yeri suç coğrafyası bakımından değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; suçların coğrafi dağılışı irdelendiğinde, nüfusun yoğun olduğu eyalet ve ilçelerde suçlu sayılarının da fazla olduğu görülmektedir. Özellikle Kuzey Ren-Vestfalya, Bavyera, Baden-Württemberg ve Aşağı Saksonya'da suçlu sayısı oldukça yüksektir. Ancak, suçlu oranlarına bakıldığında, Berlin, Bremen, Hamburg ve Bavyera eyaletlerinde suç oranları yüksek çıkmaktadır. Almanya'da mala karşı işlenen suçlar arasında en fazla suç dolandırıcılık ve hırsızlık olarak görülmektedir. Bu suçu en fazla sayıda işleyenler Almanlar ve ardından Türkler olarak belirlenmiştir. Nüfuslara oranlandığında ise Arnavut ve Romen kökenli vatandaşlar öne çıkmaktadır. Şahsa karşı işlenen suçlarda en fazla yaralama suçu işlenmiştir ve burada da Almanlar ve Türkler suçlu sayısı bakımından yüksek çıkmaktadır. Nüfusa oranlandığında ise Sırp kökenli vatandaşlar öne çıkmaktadır. Türklerin suçlu sayısı yüksek olsa da, suçlu oranı diğer yabancılara oranla oldukça düşüktür. Türklerin suç sayısında Almanlardan sonra ikinci sırada yer almasının nedeni, en yoğun nüfuslu etnik grubu oluşturmasıdır. Anahtar Kelimeler: Suç, Suç Coğrafyası, Almanya, Almanlar, Yabancılar, Türkler
dc.description Crime geographical studies have begun to take place in Turkey after 2000, while developed countries such as European countries and the USA are quite dependent on the old days. Increasing population and changing socio-economic conditions cause a significant increase in crime rates, especially in recent years. This situation reduces the quality of life in cities and increases the expenditures for security. Geography, which is a study of space, is closely related to crime studies. Studies of crime geography indicate that not only the natural geographical characteristics of space but also the human geographical features are influential on crime. This study focuses on the crimes the Germans, foreigners and Turks who are living in Germany are involved in and which crimes rise out for each group. The spatial distributions of these criminals and committed crimes have been emphasized and the factors affecting the spatial distribution were examined. Data source for this work; Germany Statistical Office (DeStatis) and Federal Criminal Police Office – Police Crime Statistics (BKA-PKS) will be the statistical source used. In this study, the crimes committed in Germany were examined in detail by crime types, criminal rates and criminal spatial distribution characteristics in the 16 states and 402 districts through the data obtained from the Federal Criminal Police Office for the years 1955 to 2015. In addition, the place of Turks among other etnik groups living in Germany has been evaluated within the historical process, with regad to crime geography. According to the results of the research; while the geographical distribution of crimes is examined, it can be seen that the criminal numbers are high in states and districts were the population is concentrated. Especially in North Rhine-Westphalia, Bavaria, Baden-Württemberg and Lower Saxony, the number of offenders is quite high. However, judging from the offence rates, crime rates are high in the states of Berlin, Bremen, Hamburg and Bavaria. The most common crimes against property in Germany are fraud and theft crimes. The Germans and Turks have the highest criminal numbers in this crime. When the criminals are propotionated to the population, Albanian and Romanian citizen stand out. Within the crimes committed agains persons, the highest crime as a result is criminal offence and the highest number committed this crimes have Germans and Turks, but after comparison to the population the results are showing Serbian citizen rates higher. Even the number of criminals among the Turkish citizens are high, the offence rates of the Turks are low among the other foreigners. The reason why Turks are second after the Germans in crime number is that they constitute the most dense ethnic group. Keywords: Crime, Crime Geography, Germany, Germans, Foreigners, Turks
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Almanya'nın suç coğrafyası: Almanlar, yabancılar-Türkler = Germanys' crime geography: Germans, foreigners-Turks /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account