DSpace Repository

Gül üreticilerinin gül turizmine yönelik algıları üzerine bir araştırma = A Research on the perceptions of rose manufacturers for rose tourism /

Show simple item record

dc.creator Sarıyıldız, Özlem, 1987- 181639 author
dc.creator 16809 Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı. issuing body
dc.creator Tüfekci, Ömer Kürşad, 1979- thesis advisor 17923
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS02641.pdf
dc.description Gül turizmi son yıllarda önem kazanan bir turizm çeşidi olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle bu araştırmada gül üreticilerini gül turizmine yönelik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gül turizminin ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel etkisinin varlığından hareketle hipotezler önerilmiştir. Araştırma Isparta İli çevresinde gül turizmi ile uğraşan yerel halkla yüz yüze yapılan anketlerle gerçekleştirilmiştir. Araştırma amacına yönelik Güneykent, Eğirdir, Keçiborlu, Atabey, Gönen ilçelerindeki yaşayan kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda veri seti oluşturulmuştur. Oluşturulan veri seti istatistiki yöntemlerle SPSS 20.0 paket programında test edilmiştir. Araştırmada, katılımcıların gül turizmine yönelik algıları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda katılımcıların gül turizmine yönelik algıları, medeni durumları arasındaki ilişki ile ilgilidir. Yapılan hipotez testi sonucunda katılımcıların gül turizmine yönelik algılarının medeni durumlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde farklılaştığı belirlenmiştir. Araştırmanın bir başka desteklenen bulgusu da katılımcıların eğitim düzeyi ile ilgilidir. Gerçekleştirilen hipotez testi sonucunda katılımcıların gül turizmine yönelik algılarının eğitim düzeylerine göre istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde farklılaştığı belirlenmiştir. Sonuç olarak; Isparta'da turizm faaliyetleri yaygınlık kazanmış durumda olmayıp, turizm henüz Isparta ekonomisinin başta gelen sektörlerinden biri haline gelmemiştir. Araştırmada ulaşılan katılımcıların gül turizmine yönelik olumlu algılara sahip oldukları belirlenmiştir. Gül turizmi faaliyetlerinin Türkiye ve Dünya genelinde bilinirlik düzeyi henüz arzu edilen noktada değildir. Gül turizmi, turizm literatüründe henüz yer edebilmiş bir turizm türü değildir. Anahtar Kelimeler: Isparta, gül, turizm, gül turizmi.
dc.description Rose tourism is considered as a type of tourism that has gained importance in recent years. For this reason, it is aimed to determine the perception of rose producers about rose tourism in this research. Hypotheses have been proposed in the light of the economic, environmental, social and cultural influence of rose tourism. The survey was conducted with face-to-face surveys of the local people engaged in rose tourism in Isparta Province. For this purpose the data set was created as a result of interviews with the living people in Güneykent, Eğirdir, Keçiborlu, Atabey, Gönen districts. Data set was statistically tested in SPSS 20.0 package program. In the study, it was determined that participants' perceptions about rose tourism were significantly related to their gender. As a result of the obtained data, participants' perception about rose tourism is related to their marital status. As a result of the hypothesis test, it was determined that the participants' perception of rose tourism varied statistically significantly according to the marital status. Another supported finding of the study concerns the level of education of the participants. As a result of the hypothesis test performed, it was determined that the participants' perception of rose tourism differed statistically significantly according to their educational level. As a result; Tourism activities have not become widespread in Isparta, and tourism has not yet become one of the leading sectors of the Isparta economy. It was determined that the participants in the survey had a positive perception of rose tourism. Awareness level of rose tourism activities in Turkey and the world in general are not yet at the desired point. Rose tourism is not a type of tourism that has yet to take place in the tourism literature. Keywords: Isparta, rose, tourism, rose tourism.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Gül turizmi son yıllarda önem kazanan bir turizm çeşidi olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle bu araştırmada gül üreticilerini gül turizmine yönelik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gül turizminin ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel etkisinin varlığından hareketle hipotezler önerilmiştir. Araştırma Isparta İli çevresinde gül turizmi ile uğraşan yerel halkla yüz yüze yapılan anketlerle gerçekleştirilmiştir. Araştırma amacına yönelik Güneykent, Eğirdir, Keçiborlu, Atabey, Gönen ilçelerindeki yaşayan kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda veri seti oluşturulmuştur. Oluşturulan veri seti istatistiki yöntemlerle SPSS 20.0 paket programında test edilmiştir. Araştırmada, katılımcıların gül turizmine yönelik algıları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda katılımcıların gül turizmine yönelik algıları, medeni durumları arasındaki ilişki ile ilgilidir. Yapılan hipotez testi sonucunda katılımcıların gül turizmine yönelik algılarının medeni durumlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde farklılaştığı belirlenmiştir. Araştırmanın bir başka desteklenen bulgusu da katılımcıların eğitim düzeyi ile ilgilidir. Gerçekleştirilen hipotez testi sonucunda katılımcıların gül turizmine yönelik algılarının eğitim düzeylerine göre istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde farklılaştığı belirlenmiştir. Sonuç olarak; Isparta'da turizm faaliyetleri yaygınlık kazanmış durumda olmayıp, turizm henüz Isparta ekonomisinin başta gelen sektörlerinden biri haline gelmemiştir. Araştırmada ulaşılan katılımcıların gül turizmine yönelik olumlu algılara sahip oldukları belirlenmiştir. Gül turizmi faaliyetlerinin Türkiye ve Dünya genelinde bilinirlik düzeyi henüz arzu edilen noktada değildir. Gül turizmi, turizm literatüründe henüz yer edebilmiş bir turizm türü değildir. Anahtar Kelimeler: Isparta, gül, turizm, gül turizmi.
dc.description Rose tourism is considered as a type of tourism that has gained importance in recent years. For this reason, it is aimed to determine the perception of rose producers about rose tourism in this research. Hypotheses have been proposed in the light of the economic, environmental, social and cultural influence of rose tourism. The survey was conducted with face-to-face surveys of the local people engaged in rose tourism in Isparta Province. For this purpose the data set was created as a result of interviews with the living people in Güneykent, Eğirdir, Keçiborlu, Atabey, Gönen districts. Data set was statistically tested in SPSS 20.0 package program. In the study, it was determined that participants' perceptions about rose tourism were significantly related to their gender. As a result of the obtained data, participants' perception about rose tourism is related to their marital status. As a result of the hypothesis test, it was determined that the participants' perception of rose tourism varied statistically significantly according to the marital status. Another supported finding of the study concerns the level of education of the participants. As a result of the hypothesis test performed, it was determined that the participants' perception of rose tourism differed statistically significantly according to their educational level. As a result; Tourism activities have not become widespread in Isparta, and tourism has not yet become one of the leading sectors of the Isparta economy. It was determined that the participants in the survey had a positive perception of rose tourism. Awareness level of rose tourism activities in Turkey and the world in general are not yet at the desired point. Rose tourism is not a type of tourism that has yet to take place in the tourism literature. Keywords: Isparta, rose, tourism, rose tourism.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Gül üreticilerinin gül turizmine yönelik algıları üzerine bir araştırma = A Research on the perceptions of rose manufacturers for rose tourism /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account