DSpace Repository

Onto-teolojinin dekonstrüksiyonu = Deconstruction of onto-theology /

Show simple item record

dc.creator Ünal, Şükrü Mert, 1990- 182213 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Felsefe Anabilim Dalı. issuing body 57400
dc.creator Çelik, Kevser, 1980- thesis advisor 10459
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS02681.pdf
dc.description Bu tezin konusu metafiziğin onto-teolojik inşasının ortaya konulup onto-teolojinin aşılıp aşılamayacağını değerlendirmektir. Konu iki filozof açısından incelenmiştir: Heidegger ve Derrida. Onto-teoloji kavramı Heidegger'e ait bir kavram değildir. Ancak Heidegger, metafiziğin onto-teolojik bir yapı olduğunu ileri süren bir düşünürdür. Heidegger'in metafiziğe uyguladığı destrüksyionu aynı zamanda onto-teolojinin destrüksiyonu olarak ifade edebiliriz. Heidegger'in metafizik tarihine uyguladığı destrüksiyon metafiziğin ontolojik ve teolojik karakterinin dönemler içinde onto-teolojik yapılar oluşturduğunu gösterir. Heidegger'e göre bu yapılar içinde Tanrı ilahi bir Tanrı değil, bir "neden" olarak düşünülmüştür. Bu tanrı Heidegger'e göre Causa sui'dir. Derrida, Batı metafiziğinin bir eleştirisini yaparken birçok noktada Heidegger ile benzer bir pozisyon almıştır. Dahası Derrida, mevcudiyet metafiziğinin dekonstrüksiyonunu yaparken bu hareketin onto-teoloji'nin dekonstrüksiyonu olarak okunabileceğini ifade eder. Batı metafiziğin dışına çıkmayı hedefleyen Derrida, Tanrı söz konusu olduğunda, geleneksel metafiziğin kavramlarıyla hareket eden teolojik görüşün dışına çıkarak konuşmaya gayret eder. Derrida için de tıpkı Heidegger gibi Tanrı, mevcudiyet metafiziği içinde ilahi bir Tanrı değildir. Her iki düşünür de geleneksel metafiziğin ya da onto-teolojinin, aşılması gerektiğini ifade eder. Bu nedenle onto-teoloji'nin aşılıp aşılamayacağı konusunda hem Heidegger hem de Derrida üzerinden bir sorgulama yapabiliriz. Anahtar Kelimeler: Heidegger, Destrüksiyon, Metafizik, Onto-teoloji Causa sui, Derrida, Mevcudiyet Metafiziği, Dekonstrüksiyon, Negatif teoloji,
dc.description This thesis' subject is to present the onto-theological construction of metaphysics and to evaluate whether onto-theology can be overcome or not. The topic is examined with regard to two philosophers: Heidegger and Derrida. The concept of onto-teology doesn't belong to Heidegger. But Heidegger is a thinker who claims that metaphysics is an onto-theological construct. We can state the destruction Heidegger applies to metaphysics also as the destruction of onto-teology. The destruction which Heidegger applies to the history of metaphysics shows that ontological and theological character of metaphysics constitutes onto-teological constructs along periods. According to Heidegger, within these constructs God is considered not as a holy god but as a "reason". According to Heidegger, this god is Causa sui. Derrida, while criticizing western metaphysics, holds a similar ground with Heidegger on several points. Even more, Derrida, while making the deconstruction of metaphysics of presence, points out that this motion can be read as deconstruction of onto-theology. When it comes to God, Derrida, who aims to go out of western metaphysics, tries to speak outside of the theological view which acts with the concepts of traditional metaphysics. Just as with Heidegger, also for Derrida, God is not a holy god within a metaphysics of presence. Both thinkers point out that traditional metaphysics or onto-theology should be overcome. Thus, We can make an examination on the subject of whether the onto-teology can be overcome or not through both Heidegger and Derrida. Keywords: Heidegger, Destruction, Metaphysics, Onto-theology Causa sui, Derrida, Metaphysics of Presence, Deconstruction, Negative theology,
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu tezin konusu metafiziğin onto-teolojik inşasının ortaya konulup onto-teolojinin aşılıp aşılamayacağını değerlendirmektir. Konu iki filozof açısından incelenmiştir: Heidegger ve Derrida. Onto-teoloji kavramı Heidegger'e ait bir kavram değildir. Ancak Heidegger, metafiziğin onto-teolojik bir yapı olduğunu ileri süren bir düşünürdür. Heidegger'in metafiziğe uyguladığı destrüksyionu aynı zamanda onto-teolojinin destrüksiyonu olarak ifade edebiliriz. Heidegger'in metafizik tarihine uyguladığı destrüksiyon metafiziğin ontolojik ve teolojik karakterinin dönemler içinde onto-teolojik yapılar oluşturduğunu gösterir. Heidegger'e göre bu yapılar içinde Tanrı ilahi bir Tanrı değil, bir "neden" olarak düşünülmüştür. Bu tanrı Heidegger'e göre Causa sui'dir. Derrida, Batı metafiziğinin bir eleştirisini yaparken birçok noktada Heidegger ile benzer bir pozisyon almıştır. Dahası Derrida, mevcudiyet metafiziğinin dekonstrüksiyonunu yaparken bu hareketin onto-teoloji'nin dekonstrüksiyonu olarak okunabileceğini ifade eder. Batı metafiziğin dışına çıkmayı hedefleyen Derrida, Tanrı söz konusu olduğunda, geleneksel metafiziğin kavramlarıyla hareket eden teolojik görüşün dışına çıkarak konuşmaya gayret eder. Derrida için de tıpkı Heidegger gibi Tanrı, mevcudiyet metafiziği içinde ilahi bir Tanrı değildir. Her iki düşünür de geleneksel metafiziğin ya da onto-teolojinin, aşılması gerektiğini ifade eder. Bu nedenle onto-teoloji'nin aşılıp aşılamayacağı konusunda hem Heidegger hem de Derrida üzerinden bir sorgulama yapabiliriz. Anahtar Kelimeler: Heidegger, Destrüksiyon, Metafizik, Onto-teoloji Causa sui, Derrida, Mevcudiyet Metafiziği, Dekonstrüksiyon, Negatif teoloji,
dc.description This thesis' subject is to present the onto-theological construction of metaphysics and to evaluate whether onto-theology can be overcome or not. The topic is examined with regard to two philosophers: Heidegger and Derrida. The concept of onto-teology doesn't belong to Heidegger. But Heidegger is a thinker who claims that metaphysics is an onto-theological construct. We can state the destruction Heidegger applies to metaphysics also as the destruction of onto-teology. The destruction which Heidegger applies to the history of metaphysics shows that ontological and theological character of metaphysics constitutes onto-teological constructs along periods. According to Heidegger, within these constructs God is considered not as a holy god but as a "reason". According to Heidegger, this god is Causa sui. Derrida, while criticizing western metaphysics, holds a similar ground with Heidegger on several points. Even more, Derrida, while making the deconstruction of metaphysics of presence, points out that this motion can be read as deconstruction of onto-theology. When it comes to God, Derrida, who aims to go out of western metaphysics, tries to speak outside of the theological view which acts with the concepts of traditional metaphysics. Just as with Heidegger, also for Derrida, God is not a holy god within a metaphysics of presence. Both thinkers point out that traditional metaphysics or onto-theology should be overcome. Thus, We can make an examination on the subject of whether the onto-teology can be overcome or not through both Heidegger and Derrida. Keywords: Heidegger, Destruction, Metaphysics, Onto-theology Causa sui, Derrida, Metaphysics of Presence, Deconstruction, Negative theology,
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Onto-teolojinin dekonstrüksiyonu = Deconstruction of onto-theology /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account