DSpace Repository

Günümüzde geleneksel sanatlarda kullanılan organik malzemelerden yapılan takılar = The Jewelry made from organic materials used in traditional arts in today /

Show simple item record

dc.creator Özer Soydinç, Özlem. author 184450
dc.creator Oyman, Naile Rengin. thesis advisor 130827
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü. Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı. issuing body 184749
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS02819.pdf
dc.description Bu tezin amacı, insan oğlunun var olduğu tarihten günümüze kadar ortaya çıktığı toplumun kültürünü yansıtan geleneksel sanatlarda kullanılan organik malzemelerden yapılan takıları incelemektir. Bu çalışma için öncelikle, nicel araştırma yöntemlerine göre, literatür taraması yapılmış, veriler toplanmış, sözlü görüşmeler ve uygulamalar yapılmıştır. Bu anlamda, geleneksel sanatlar, kullanılan organik malzemeler ve takılar ile ilgili genel bilgi verilerek tanıtılmıştır. Araştırma kapsamında organik malzemelerden yapılan takı örnekleri yapım teknikleriyle tanıtılmıştır. Anahtar Kelimeler: Geleneksel Sanatlar, Organik malzeme, Takı.
dc.description The aim of this thesis is to examine the jewelry made from organic materials used in the traditional arts that reflect the cultures of the society from the beginning of human existence till nowadays. Priorities for this study, based on quantitative research methods, literature search was done, the data was collected, oral interviews and applications were conducted. In this sense, traditional arts are introduced by giving general information about used organic materials and jewelry. In the scope of the research, samples made from organic materials were introduced by construction techniques. Keywords: Traditional Arts, Organic material, Jewelry.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu tezin amacı, insan oğlunun var olduğu tarihten günümüze kadar ortaya çıktığı toplumun kültürünü yansıtan geleneksel sanatlarda kullanılan organik malzemelerden yapılan takıları incelemektir. Bu çalışma için öncelikle, nicel araştırma yöntemlerine göre, literatür taraması yapılmış, veriler toplanmış, sözlü görüşmeler ve uygulamalar yapılmıştır. Bu anlamda, geleneksel sanatlar, kullanılan organik malzemeler ve takılar ile ilgili genel bilgi verilerek tanıtılmıştır. Araştırma kapsamında organik malzemelerden yapılan takı örnekleri yapım teknikleriyle tanıtılmıştır. Anahtar Kelimeler: Geleneksel Sanatlar, Organik malzeme, Takı.
dc.description The aim of this thesis is to examine the jewelry made from organic materials used in the traditional arts that reflect the cultures of the society from the beginning of human existence till nowadays. Priorities for this study, based on quantitative research methods, literature search was done, the data was collected, oral interviews and applications were conducted. In this sense, traditional arts are introduced by giving general information about used organic materials and jewelry. In the scope of the research, samples made from organic materials were introduced by construction techniques. Keywords: Traditional Arts, Organic material, Jewelry.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Günümüzde geleneksel sanatlarda kullanılan organik malzemelerden yapılan takılar = The Jewelry made from organic materials used in traditional arts in today /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account