DSpace Repository

Roland Barthes'ın Göstergebilimsel Çözümlemesi ile Nazi Propagandasında Engelliler

Show simple item record

dc.creator Çakı, Caner; İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
dc.date 2018-06-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T10:14:36Z
dc.date.available 2019-07-09T10:14:36Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sduifade/issue/45431/569833
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/35732
dc.description Nazizm ideolojisi, engelli Alman vatandaşlarını üstün ırkinşasında büyük bir tehdit olarak görmekteydi. Bu açıdan Naziler, "ırkınsaf tutulması" politikaları gereği engellileri Alman toplumundansoyutlamış ve ötenazi programları ile onları yok etme yoluna gitmiştir. Busüreçte Naziler, engellilere yönelik uygulanan ötenazi programlarındahalkın desteğini almak için yoğun bir çaba içerisine girişmişlerdi. Nazipropagandasında, engelliler Alman ekonomisi için büyük bir külfet olarakgösterilmekte, engellilerin Alman ırkının saflığını bozduğu telkinedilmekteydi. Nitekim bu süreçte Naziler, okullardaki ders kitaplarından,sokaktaki afişlere kadar engellilere yönelik ötenazinin yolunu açansayısız propaganda faaliyeti yürütmüştür.Bu çalışmada, Nazi Almanyası döneminde (1933-1945) basılan,engelli Alman vatandaşlarına yönelik olumsuz algı inşasında kullanılanpropaganda görselleri içerisinden, amaçlı örneklem metodu kullanılarakbelirlenen beş (Akıl Hastanesi, Alman İşçi, Engellilerin Çoğalması,Engellilerin Masrafı, Alman Aile ve Engelli) görsel analiz edilmiştir.Çalışma kapsamında incelenen görseller, Fransız Dilbilimci RolandBarthes'ın düzanlam (dénotation) ve yananlam (connotation) kavramlarıışığında göstergebilimsel analiz yöntemine tabi tutulmuştur. Elde edilenbulgular ışığında görsellerde engelli Alman vatandaşlarının; Almanekonomisinin kalkınmasına mani olduğu, Alman nüfusu içerisindezamanla çoğunluğu oluşturacakları şeklinde mitleri inşa etmeye çalıştığıgörülmüştür.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/723030
dc.source Volume: 1, Issue: 2 66-91 en-US
dc.source 2536-5223
dc.subject Afiş,Göstergebilim,Mit,Nazizm,Propaganda
dc.title Roland Barthes'ın Göstergebilimsel Çözümlemesi ile Nazi Propagandasında Engelliler en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account