DSpace Repository

Türkiye’de Girişimciliğin Gelişimi: Girişimciler Üzerinde Nitel Bir Araştırma

Show simple item record

dc.creator BOZKURT, Özlem ÇETİNKAYA; MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU, YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
dc.creator KALKAN, Adnan; MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU, YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
dc.creator KOYUNCU, Osman; MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU, MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM BÖLÜMÜ
dc.creator ALPARSLAN, Ali Murat; MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU, YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
dc.date 2012-06-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T10:58:35Z
dc.date.available 2019-07-09T10:58:35Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sbe/issue/23237/248110
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/41453
dc.description Bir ülkenin kalkınmasında girişimciliğin artırılması, girişimci özelliklerinin ve niteliğinin geliştirilmesi son derece önemlidir. Başarılı girişimcilik faaliyetleri ülkede istihdam yaratılmasında, ekonomik büyümenin hızlandırılmasında, yeni endüstrilerin ortaya çıkmasında, toplumun değişim ve gelişim sürecinde oldukça işlevseldir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de faaliyet gösteren girişimcilerin, girişimci niteliğin geliştirilmesine yönelik görüşlerini ve önerilerini tespit etmektir. Ayrıca, girişimcilik kültürünün nesilden nesile aktarılmasında nelerin etkili olduğunu ve Türkiye’de girişimci sayısını arttırmak için neler yapılması gerektiğini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda gerekli verilerin elde edilebilmesi için Antalya ilindeki girişimcilerle derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Detaylı verilerin elde edildiği mülakatlar içerik analizi ile incelenerek değerlendirilmiştir.
dc.description Promoting entrepreneurship and developing entrepreneurial characteristics and quality is very important to attribute for a country's development. Successful entrepreneurial activities are quite functional in creating employment in country, accelerating economic growth, the emergence of new industries and the process of change and development in the society. The purpose of this study is to determine the views and suggestions of successful entrepreneurs operating in Turkey about the development of the property of entrepreneurship. Besides time this study aim to determine, what is effective in intergenerational transfer of entrepreneurial culture and what needed to be done to increase the number of entrepreneurs in Turkey. In accordance with this purpose, in order to obtain the required data, in depth interviews were conducted with entrepreneurs in the province of Antalya. Detailed data are obtained from interviews by examining and assessing by the analysis of the content
dc.format application/pdf
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/215810
dc.source Volume: , Issue: 15 229-247 en-US
dc.source 1305-7774
dc.source 1304-6373
dc.subject Girişimci, Girişimcilik, Nitel Araştırma
dc.subject Entrepreneur, Entrepreneurship, Qualitative Research
dc.title Türkiye’de Girişimciliğin Gelişimi: Girişimciler Üzerinde Nitel Bir Araştırma en-US
dc.title THEDEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP İN TURKEY:AQUALITATIVERESEARCHON en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account