DSpace Repository

KÜRESELLEŞME VE YERELLEŞME ÇAĞINDA YEREL DEMOKRASİ VE KENTSEL YAŞAM

Show simple item record

dc.creator Koçak, Hüseyin; Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye
dc.date 2009-12-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T10:58:38Z
dc.date.available 2019-07-09T10:58:38Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sbe/issue/23194/247756
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/41467
dc.description Bilim ve teknolojideki gelişmeler sonucu dünya küresel bir köy haline gelmiştir. Küreselleşme süreci, kapitalist ekonomik sistemi dünyanın tek geçerli ekonomik sistemi yapmayı amaçlamaktadır. Geleneksel “kamu yararı” anlayışının yerini “yeni bir kamu yararı anlayışı” almaktadır. Kamunun toplumsal yaşamdaki etkinliğinin azaltılması sonucunda, küresel ekonomik süreç, kentsel çevredeki eşitsizlikleri artırıcı etkiler yapmaktadır. Ayrıca, bir yanda küreselleşme süreci hızla devam ederken, diğer yanda “yerelleşme”nin önemi vurgulanmaktadır. “Küresel düşün, yerel hareket et” söylemi bağlamında, kentsel yaşam kalitesi artırılabilir. Bu makale küreselleşme ve yerelleşme süreçlerinin kentsel yaşam ve yerel demokrasi üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır
dc.description Our world became a global village as a result of developments in science and technology. Globalization process aims to capitalist economic system as unique and valid economic system in the world. Traditional concept of Public Interest has changed. New Public Interest consideration has replaced. As a result of decreasing the effect of public in social life, global economic process has been increasing the inequalities in urban life. Moreover, while the maintenance of rapid globalization process, it has been emphasized the importance of localization. In the context of the idea of“Think globally, act locally”, quality of urban life can be improved. This article aims to evaluate the effects of the process of globalization and localization on urban life and local democracy.
dc.format application/pdf
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/215540
dc.source Volume: , Issue: 10 133-142 en-US
dc.source 1305-7774
dc.source 1304-6373
dc.subject Kentsel Yaşam, Küreselleşme, Yerel Demokrasi
dc.subject Urban Life, Globalization, Local Democracy.
dc.title KÜRESELLEŞME VE YERELLEŞME ÇAĞINDA YEREL DEMOKRASİ VE KENTSEL YAŞAM en-US
dc.title LOCAL DEMOCRACY AND URBAN LIVING IN AGE OF GLOBALIZATION AND DECENTRALIZATION en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account