DSpace Repository

THE TUNUS COPY OF KISSA-İ YUSUF U ZELÎHÂ BY BİLAL EFENDİ

Show simple item record

dc.creator Turan, Selami
dc.creator Çetin, Kamile
dc.date 2010-06-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T10:58:41Z
dc.date.available 2019-07-09T10:58:41Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sbe/issue/23191/247725
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/41485
dc.description The story of Yusuf is given place in both the Koran and hadiths. Forthis reason, many mesnevis have been written out on Yusuf and Zeliha in theClassical Turkish Literature. Registered as the archive number 12004 in thesection of Turkish Manuscripts of Tunus National Library, the copy ofKıssa-i Yusuf u Zeliha by one of the 18th century Classical Turkish poets,Bilal Efendi has been introduced in this work.The related copy is the version, arranged in prose, of the original,written out in verse by Bilal Efendi. The copy includes some of the varietiesand similarities in terms of form, content and spelling
dc.description Yusuf Kıssası, hem Kur’ân-ı Kerim’de hem de hadislerde yer almasıitibariyle dikkati çekmiş ve bu sebeple, Klâsik Türk Edebiyatında Yûsuf veZelîhâ konulu pek çok mesnevi kaleme alınmıştır. Bu yazıda, 18. yüzyılKlâsik Türk şairlerinden olan Bilâl Efendi’nin Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ adlıeserinin Tunus Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü’nde, 12004arşiv numarasıyla kayıtlı olan nüshası tanıtılmıştır.Bu nüsha, Bilâl Efendi tarafından manzum olarak yazılan eserinmensur şekilde düzenlenmiş bir nüshasıdır. Nüsha, şekil, içerik ve imlaaçısından birtakım farklılık ve benzerlikleri içermektedir
dc.format application/pdf
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/215512
dc.source Volume: , Issue: 11 197-206 en-US
dc.source 1305-7774
dc.source 1304-6373
dc.subject Bilal Efendi, Yusuf u Zeliha, Copy in Tunus National Library
dc.subject Bilâl Efendi, Yûsuf u Zelîhâ, Tunus MillîKütüphanesi
dc.title THE TUNUS COPY OF KISSA-İ YUSUF U ZELÎHÂ BY BİLAL EFENDİ en-US
dc.title BİLÂL EFENDİ’NİN KISSA-İ YÛSUF U ZELÎHÂ’SININ TUNUS NÜSHASI en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account