DSpace Repository

KOBİ’LERİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.creator KARAHAN, Mehmet; DİCLE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
dc.creator ÜNAL, Ömer Faruk; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
dc.creator METE, Mehmet; DİCLE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
dc.date 2014-06-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T10:58:42Z
dc.date.available 2019-07-09T10:58:42Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sbe/issue/23153/247304
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/41493
dc.description Günümüzün yoğun rekabet koşulları ve artan küreselleşmenin ortaya koyduğu ekonomik yapılanma özel teşebbüsleri zorunlu kılmaktadır. Girişimciliğin küresel ölçekte önemini arttırmasıyla birlikte akademisyenlerin konuya ilgisi giderek artmaya başlamıştır. Bu çalışmada Diyarbakır’da araştırmaya katılan 220 girişimci bağlamında, küçük ve orta ölçekli girişimcilerin girişimcilik yetenekleri araştırılmıştır. Veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmada 30 sorudan oluşan bir ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizi F ve T testi kullanılmıştır. Sonuç olarak bulgular yorumlanmış ve tartışılmıştır.
dc.description Today, according to the conditions of competition and the new format of globalization, economic structuring oriented private enterprise, has made it mandatory. For this reason, entrepreneurship, global scale has increased the importance and academic interest to be started. In this context, entrepreneurial capabilities of Small and Medium Size Enterprises in Diyarbakır in Turkey; 220 entrepreneurs participated in this field of research were examined. Study used data obtained from questionnaires and scales. Identification of entrepreneurial skills is used in the 30-item scale. T and F tests were carried out to analyze data. Results were evaluated and discussed.
dc.format application/pdf
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/215110
dc.source Volume: , Issue: 19 113-125 en-US
dc.source 1305-7774
dc.source 1304-6373
dc.subject Girişimcilik, girişimcilik yetenekleri, girişimcilik kültürü, KOBİ
dc.subject Entrepreneurship, entrepreneurship skills, entrepreneurship culture, SMEs
dc.title KOBİ’LERİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ en-US
dc.title A FIELD RESEARCH ON THE DETERMINATION OF ENTREPRENEURIAL CHARACTERISTICS OF SMEs BUSINESSES IN DİYARBAKIR en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account