DSpace Repository

BİR BAŞARI ÖRNEĞİ OLARAK FİNLANDİYA ULUSAL İNOVASYON SİSTEMİNİN ANALİZİ: AKTÖRLER ,ROLLER ,GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER

Show simple item record

dc.creator Sungur, Onur; ?
dc.date 2006-12-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T10:58:53Z
dc.date.available 2019-07-09T10:58:53Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sbe/issue/23207/247880
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/41566
dc.description Günümüzde; “Ulusal İnovasyon Sistemi” yaklaşımı, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan pek çok ülke tarafından uygulanmakta ya da uygulama çalışmaları yürütülmektedir. Etkili bir inovasyon sistemi için, başarılı örneklerin incelenmesi ve onlardan ders alınması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda; çalışmada, Finlandiya Ulusal İnovasyon Sistemi analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında sistemde yer alan aktörler, bu aktörlerin inovasyon sürecindeki rolleri, devletin bilim-teknoloji-inovasyon politikaları analiz edilmiş ve sistemin güçlü ve zayıf yönleri ortaya konmuştur
dc.description Today, National Innovation System approach has been used or tried to be used both in developed and developing countries. For an effective innovation system, it is very crucial to analyze and to learn lessons from successful cases. In this context, in the study, the Finnish National Innovation System is analyzed. The study analyzes the main actors of the system, and their roles in the innovation process and also the science-technologyinnovation policies of Finnish government, and finally the strengths and the weaknesses of the system are underlined
dc.format application/pdf
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/215647
dc.source Volume: , Issue: 4 120-145 en-US
dc.source 1305-7774
dc.source 1304-6373
dc.subject İnovasyon, İnovasyon Sistemi, Ulusal İnovasyon Sistemi, Finlandiya
dc.subject Innovation, Innovation System, National System of Innovation, Finland
dc.title BİR BAŞARI ÖRNEĞİ OLARAK FİNLANDİYA ULUSAL İNOVASYON SİSTEMİNİN ANALİZİ: AKTÖRLER ,ROLLER ,GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER en-US
dc.title AN OUTLOOK OF FINNISH NATIONAL INNOVATION SYSTEM AS A GOOD PRACTICE: ACTORS, ROLES, STRENGTHS AND WEAKNESSES en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account