DSpace Repository

Pulmoner arteriyel hipertansiyon: tanı ve tedavisi

Show simple item record

dc.creator Öztürk, Önder
dc.creator Şahin, Ünal
dc.date 2009-06-01T15:00:19Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:08:11Z
dc.date.available 2019-07-09T12:08:11Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdutfd/issue/20995/225693
dc.identifier 10.17343/sdutfd.36555
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/47251
dc.description Süleyman Demirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2009 Mart; 16 (1)Pulmoner arteriyel hipertansiyon: tanı ve tedavisiÖnder Öztürk, Ünal ŞahinÖzetPulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH), altta yatan, sebebi bilinmeyen nadir bir hastalıktır. Pulmoner arteriyel hipertansiyon bulguları belirgin olmadığından sessiz seyreder. Ancak eforla artan dispne şikayeti olan olgularda şüphe edildiğinde ve nedeni bilinen PH olgularında tanı konulabilmektedir. PH şüphe edilen olgularda, iki boyutlu Doppler ekokardiyografi en yararlı tanı yöntemlerinden biridir. PH varlığında ise oksijenizasyon, akciğer fonksiyon testleri, yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi, ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi ve kardiyak kateterizasyon gibi ileri tetkiklerin yapılması gerekir. Standart veya kombine tedavilerle egzersiz kapasitesinde, yaşam kalitesinde, hemodinamide ve yaşam süresinde iyileşme saptanır. Yeni tedavi yöntemleri ve ajanlarla PAH tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir. Akciğer transplantasyonu, tıbbi tedaviye cevap vermeyen pulmoner arteriyel hipertansiyonu olan seçilmiş hastalarda bir umut olarak durmaktadır.Anahtar kelimeler: pulmoner arteriyel hipertansiyon, semptomlar, tanı, tedavi.AbstractPulmonary arterial hypertension: diagnosis and treatmentPulmonary arterial hypertension (PAH) is a rare disease of unknown etiology. Signs and symptoms of pulmonary arterial hypertension are often subtle and nonspecific. The diagnosis should be suspected in patients with increasing dyspnea on exertion and a known cause of pulmonary hypertension. Two-dimensional echocardiography with Doppler flow studies is the most useful imaging modality in patients with suspected pulmonary hypertension. If pulmonary hypertension is present, further evaluation may include assessment of oxygenation, pulmonary function testing, high-resolution computed tomography of the chest, ventilation-perfusion lung scanning and cardiac catheterization. Treatment with standart or combination therapy improve exercise capacity, quality of life, hemodynamics and long-term survival in patients with PAH. New agents are also under examination with affirmative results. Lung transplantation remains an option for selected patients with pulmonary arterial hypertension that does not respond to medical management. Key words: pulmonary arterial hypertension, symptoms, diagnosis, treatment.
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/196759
dc.source Volume: 16, Issue: 1 39-47 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.subject pulmoner arteriyel hipertansiyon, semptomlar, taný, tedavi
dc.title Pulmoner arteriyel hipertansiyon: tanı ve tedavisi en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account