DSpace Repository

CAN RED CELL DISTRUBITION WIDTH PREDICT SEVERITY OF EPISTHAXIS IN EMERGENCY DEPARTMENT?

Show simple item record

dc.creator KARAMAN, KIVANÇ; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
dc.creator ENHOŞ, ŞERAFETTİN; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
dc.creator OSKAY, ALTEN; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
dc.creator ARMAĞAN, HAMİT HAKAN; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
dc.date 2019-06-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:08:12Z
dc.date.available 2019-07-09T12:08:12Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdutfd/issue/45530/440153
dc.identifier 10.17343/sdutfd.440153
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/47253
dc.description Objective:In this study, the frequency of risk factors for ephistaxis was tried to berevealed, and at the same time, it was questioned whether these risk factorshad an effect on emergency ephistaxis management.Methods:Patients with epistaxis diagnostic code were scanned in the adult emergency departmentbetween 01/01/2017-01/01/2018 and the patient's name, age, sex, date ofapplication, medical history, medication, vital findings, consultationinformation and laboratory findings were recorded.Results:A total of 108 patients, 68 male and 40 female, were included in the study.70.4% (n: 76) of the patients were over 50 years old and the most frequent were30.6% (n: 33) and 29.6% (n: 32) respectively in winter and spring. 46.3% (n:50) patients had hypertension and 31.5% (n: 34) patients had bleeding due todrugs. 19.4% (n: 21) patients were referred to the consultation. There was asignificant difference in terms of male sex and elevated red cell distrubition width (RDW) as a result of comparisonbetween consulted patients and non-consulted patients (P values are 0.016 and0.029 respectively).Conclusion: Elevated RDWand male sex appear as parameters determining the severity of epistaxis inemergency department. These parameters should also be taken into considerationin the approach of ephistaxis patients in emergency department.
dc.description Amaç:Bu çalışmada burun kanaması için risk faktörlerinin sıklıkları ortaya konulmayaçalışılırken aynı zamanda bu risk faktörlerinin acil serviste burun kanaması yönetimiüzerine etkisi olup olmadığı sorgulandı.Gereçve Yöntem: Erişkin acil servisde 01/01/2017-01/01/2018 tarihleri arasında burunkanaması (R04.0) tanı kodu girilen hastaların dosyaları tarandı ve hastalarınisim, yaş, cinsiyet, başvuru tarihi, tıbbi özgeçmiş, kullandığı ilaç, vitalbulguları, konsultasyon bilgileri ve laboratuar bulguları kaydedildi. Travmahastaları ve 18 yaş altı hastalar çalışma dışı bırakıldı. Konsultasyon istenenhastalar ciddi burun kanaması olarak değerlendirildi.Bulgular:Çalışmaya 68 erkek, 40 kadın olmak üzere toplam 108 hasta dahil edildi.%70.4  (n:76) hasta 50 yaş üzeri olduğuen sık başvurunun sırasıyla %30.6 (n:33) ve %29.6 (n:32) ile kış ve ilkbaharaylarında olduğu görüldü. %46.3 (n:50) hastada hipertansiyon, %31.5 (n:34)hastada ilaçlara bağlı kanama saptandı. %19.4 (n:21) hastaya konsultasyonistendiği görüldü. Konsultasyon istenen ve istenmeyen hastaların birbiri ilekarşılaştırılması sonucunda erkek cinsiyet ve yüksek Eritrosit Dağılım Genişliği(RDW) açısından anlamlı farklılık saptandı (P değerleri sırasıyla 0.016 ve0.029).            Sonuç: Acil servise başvuran burun kanamalı hastalardayüksek RDW ve erkek cinsiyet kanamanın ciddiyetini gösteren parametreler olarakortaya çıkmaktadır. Acil serviste burun kanamalı hasta yaklaşımında buparametreler de göz önünde bulundurulmalıdır.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/727284
dc.source Volume: 26, Issue: 2 159-163 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.subject Emergency Department,Ephistaxis,RDW
dc.subject Acil Servis,Burun Kanaması,RDW
dc.title CAN RED CELL DISTRUBITION WIDTH PREDICT SEVERITY OF EPISTHAXIS IN EMERGENCY DEPARTMENT? en-US
dc.title ERİTROSİT DAĞILIM HACMİ ACİL SERVİSTE BURUN KANAMASININ CİDDİYETİNİ ÖN GÖREBİLİR Mİ? en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account