DSpace Repository

Epidural Kateter Uygulanan Total Abdominal Histerektomi Operasyonu Geçiren Hastalarda Deksmedetomidinin Postoperatif Analjezik Kullanımına Etkileri

Show simple item record

dc.creator Koçman, Ali; Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Isparta
dc.creator Fiğançiçek, Ümit; Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Isparta
dc.creator Alkaya Solmaz, Filiz; Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Isparta
dc.creator Kırdemir, Pakize; Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Isparta
dc.date 2019-06-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:08:16Z
dc.date.available 2019-07-09T12:08:16Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdutfd/issue/45530/383697
dc.identifier 10.17343/sdutfd.383697
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/47264
dc.description AMAÇÇalışmanın amacı,total abdominal histerektomi geçiren hastalarda, epidural kataterden verilendeksmedetomidinin postoperatif aneljezik kullanımına etkilerini araştırmak. GEREÇ-YÖNTEMÇalışmaya ASAI-II, 30-60 yaş arası, operasyon süresi 150 dakikayı geçmeyen genel anesteziuygulanmış hastalar alındı. Çalışma kriterlerini sağlayan ve postoperatifaneljezi sağlamak için preoperatif epidural katater takılmış hastalarınverileri değerlendirildi. Dosya kayıtlarıincelenen hastalar iki gruba ayrıldı. Bupivakain (Grup B) 5 ml% 0.5 bupivakain+ 11 ml% 0.9 sodyum klorür) veya  bupivakain+ deksmedetomidin (Grup D) 5 ml% 0.5 bupivakain + 1 ml deksmedetomidin (0.5 μg/ kg) +10 ml% 0.9 sodyum klorür  ameliyatsonrası analjeziyi sağlamak için cerrahi yara kapanması sırasında epidural kateteryolu ile bolus olarak verilmiş. Her iki gruptaki hastalara postoperatif 24 saatboyunca epidural analjezi için PCA cihazı ile morfin + bupivakain uygulanmış. Anestezi takipfişlerinden; demografik ve hemodinamik veriler, algoloji takip formlarından;analjezik talep sayıları, analjezik tüketimleri, VAS skorları, Ramsay sedasyondeğerleri ve yan etkiler kaydedildi.BULGULARDemografikveriler, hemodinamik parametreler, VAS skorları, Ramsay sedasyon değerleri veyan etkiler açısından gruplar arasında fark bulunmadı. Postoperatif30.dakikadan itibaren Grup D de, Grup B ye göre daha az analjezik talebi, dahaaz bupivakain ve morfin tüketimi olduğu görüldü ve istatiksel olarak anlamlıbulundu. (p<0.05)SONUÇPostoperatifanaljezi sağlamak amacıyla epidural bupivakaine eklenen 0,5 µg/kgdeksmedetomidin; postoperatif 30. dakikadan itibaren analjezik talep sayısıylabirlikte morfin ve bupivakain tüketiminini azalttığı kanısındayız.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/727298
dc.source Volume: 26, Issue: 2 165-173 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.subject Deksmedetomidin,epidural kateter,postoperatif ağrı,total abdominal histerektomi
dc.title Epidural Kateter Uygulanan Total Abdominal Histerektomi Operasyonu Geçiren Hastalarda Deksmedetomidinin Postoperatif Analjezik Kullanımına Etkileri en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account