DSpace Repository

CİSPLATİN DİRENCİNDE ETKİLİ MOLEKÜLER MEKANİZMALAR

Show simple item record

dc.creator Bozok Çetintaş, Vildan
dc.creator Eroğlu, Zuhal
dc.date 2013-07-12T15:51:25Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:08:17Z
dc.date.available 2019-07-09T12:08:17Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdutfd/issue/21013/225939
dc.identifier 10.17343/sdutfd.56583
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/47276
dc.description Effective molecular mechanisms of resistance to cisplatinCisplatin is a platinating chemotherapeutic agent widely used in the treatment of many solid tumors. It wasdiscovered for the first time as a growth inhibitor of Escherichia coli in 1970, later years its anticancer effectsrediscovered and began to use in the treatment of testicular, ovarian, cervical, head and neck, non-small celllung cancers and lymphoma. Although a good response to cisplatin can be achieved in the treatment oftesticular cancer, therapeutic efficacy is limited due to toxicity or drug resistance in other solid tumors. Inthis review the molecular mechanisms trough the development of cisplatin resistance and the new treatmentstrategies were evaluated. Understanding the molecular mechanisms of cisplatin resistancewill providesimportant insights for designingmore efficient platinum-based chemotherapeutics
dc.description Cisplatin birçok solid tümörün tedavisinde sıklıkla kullanılan platin bileşiği bir kemoterapotik ajandır. İlk defa 1970 yılında Escherichia coli' nin büyüme inhibitörü olarak keşfedilmiş, daha sonraki yıllarda anti kanser etkisi fark edilerek testis, over, serviks, baş ve boyun, küçük hücreli dışı akciğer ve lenfoma tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Testis kanserlerinde cisplatine genellikle iyi yanıt alınabilmesine karşılık diğer solid tümörlerde toksisite veya ilaç direnci nedeniyle terapötik etkinlik sınırlı kalmaktadır. Bu derlemede cisplatin yanıtının oluşmasını sağlayan biyokimyasal yolaklar, direnç gelişiminde etkili moleküler mekanizmalar ve yeni tedavi stratejileri değerlendirilmiştir. Cisplatin direnci gelişimindeki moleküler mekanizmaların anlaşılması daha efektif platin bazlı kemoterapotiklerin geliştirilmesi için önemli bilgiler sağlayacaktır.
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/196928
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/250296
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/250297
dc.source Volume: 20, Issue: 2 72-79 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.subject Cisplatin resistance, DNA damage, DNA repair, translesion synthesis, apoptosis
dc.subject Cisplatin direnci, DNA hasarý, DNA onarýmý, translezyon sentezi, apoptoz
dc.title CİSPLATİN DİRENCİNDE ETKİLİ MOLEKÜLER MEKANİZMALAR en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account