DSpace Repository

Isparta ili Verem Savaş Dispanseri'ne başvuran hastaların değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.creator Uskun, Ersin
dc.creator Öztürk, Mustafa
dc.creator Kişioğlu, A.Nesimi
dc.creator Kırbıyık, Sema
dc.creator Yeşildağ, Mihrican
dc.date 2009-04-16T15:42:10Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:08:19Z
dc.date.available 2019-07-09T12:08:19Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdutfd/issue/20982/225542
dc.identifier 10.17343/sdutfd.39342
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/47308
dc.description SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Aralık; 12(4) Isparta ili Verem Savaş Dispanseri'ne başvuran hastaların değerlendirilmesi Ersin Uskun, Mustafa Öztürk, A. Nesimi Kişioğlu, Sema Kırbıyık, Mihrican Yeşildağ. ÖzetTüberküloz(TB) dünyanın büyük bir bölümünde yarattığı sağlık sorunlarına rağmen ihmal edilmiş önemli bir sağlık sorunudur. Tahminler 2005 yılında 10.2 milyon yeni vakanın ortaya çıkacağını bildirmektedir. Dünya 21.yüzyılda da TB ile ciddi boyutlarda karşı karşıyadır. Bu çalışmada Isparta Verem Savaş Dispanseri'ne 2001 yılında başvuran 2980 kişi değerlendirildi. Başvuruların %51.9'u kadındı ve ortalama yaş 42.7±20.5 idi. Tespit edilen yeni olgu sayısı 32 ve mevcut vakaların toplamı ise 47 idi. Vakaların %65.9'u 50 yaş üstünde idi. VSD'ne başvuranların % 95.1'ine (n=2834) sağlam/sağlıklı tanısı konmuştu. Tüm başvurular içinde binde 5'i (n=15) eski TB vakasıydı. Otuz iki (% 1.1) yeni TB olgusu tanımlandı. Dünyada TB ve HIV enfeksiyonu sıklığındaki artış ve ilac direncinin ortaya çıkması, özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Hastalığın tanısını koymada ve hızlı izolasyon ve değerlendirmeyi yapmada birinci basamak hekimlerin rolü çok önemlidir. Anahtar kelimeler: Tüberküloz, verem savaş dispanseri, Isparta Abstract Evaluation of the patients followed up at a tubeculos dispansery ın Isparta.Tuberculosis is one of the most neglected health crises and out of control in many parts of the world. Projection suggest that tuberculosis incidence increase to 10.2 million cases in year 2005. The world will therefore face a serious tuberculosis situation in the 21st. century. This study was carried out on 2980 persons that followed up in 2001 at Tuberculosis Dispansery of Isparta. The mean age of the group was 42.7±20.5 years and 51.9% of them were female. Thirty-two of patients were new tuberculos cases. There were 47 patients determined and 65.9% of them were over fifty years old. It was determined that 95.1% of the person (n=2834) who were applied to Tuberculosis Dispansery were been healthy. 0.5% of the applications (n=15) were old tuberculos cases. It was defined thirty two new tuberculosis case. The increasing incidence of TB and HIV infection and the emergence of drug resistance worldwide poses a major treat, particularly in developing nations. The primary care physicians play a crucial role in recognizing patients and initiating prompt isolation and evaluation. Key words: Tuberculosis, tuberculosis dispansery, Isparta.
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/196608
dc.source Volume: 12, Issue: 4 1-5 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.subject Tüberküloz, verem savaþ dispanseri, Isparta
dc.title Isparta ili Verem Savaş Dispanseri'ne başvuran hastaların değerlendirilmesi en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account