DSpace Repository

Bilateral m. piriformis ve n. fîbularis (peroneus) Communis Varyasyonu (Olgu Sunumu)

Show simple item record

dc.creator Malas, Mehmet
dc.creator Sulak, Osman
dc.creator Salbacak, Ahmet
dc.date 2009-03-03T14:52:23Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:08:20Z
dc.date.available 2019-07-09T12:08:20Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdutfd/issue/20953/225282
dc.identifier 10.17343/sdutfd.01819
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/47320
dc.description SüleymanDemirel ÜniversitesiTIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1998 Haziran; 5(2) Bilateral m. piriformis ve n. fîbularis (peroneus) Communis Varyasyonu (Olgu Sunumu)Mehmet Ali Malas Osman Sulak Ahmet Salbacak ÖZETÇalışmamızda çift m. piriformis ile ilgili her iki ekstiremitede iki piriformis kasının arasından geçen, yukarıdan ayrılan n. fîbularis (peroneus) communis olgusu rapor edildi. Alt ekstiremitede birçok kas iskelet yapısı ile ilişkilidir. Bu varyasyonun piriformis sendromunun gelişiminde pratik önemi olduğunu düşünmekteyiz. Uyluğun rotasyonu, uza¬nan m. piriformis ve ikiye bölünen kasın tendonları aralarında bulunan siniri sıkıştırmasıyla birlikte sıkıca bası uy¬gular. Sinirin sıkışması karekterestik siyatik ağrısının nedenidir. Bu tip vakalarda, tendonların kesilmesi ile hasta ra-hatlatılabilir. N.fibularis (peroneus) communis ile çift m. piriformis olgumuzu bu konuda yayınlanan literatürler eş¬liğinde yayınladık.Anahtar Kelimeler: M. piriformis, N.fibularis (peroneus) communis, piriformis sendromu. varyasyon.ABSTRACT BİLATERAL VARIATION OF M. PİRİFORMİS AND NERVE FÃŽBULARİS(PERENOUS) COMMUNES (CASE REPORT)We repon a case with double piriformis muscles associated with the fîbularis (peroneus) communes nerve divi-ding high and passing between the two piriformis muscles in both of extremity. As many musculoskeletal structures may be involved in sciatica in the lower extremity. We consider this variation ofpractical significance far the deve-lopment of the 'piriformis syndrome'. in unvaried rotation of the thigh, the m. piriformis is extended and the tendons of the divided mitsele are tightly pressed together thus pinching the nerve between them. Pinching of the nerve causes the characteristic sciatic pain.In such a case, the patient can be relieved by cutting öne of the tendons. A case of do¬uble piriformis muscles with the fîbularis (peroneus) communes nerve has been reported, and the literatüre concer-ning the subject have been relieved.Key Words: piriformis muscle.fibularis (peroneus) communes nerve, piriformis syndrome, variation.
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/196352
dc.source Volume: 5, Issue: 2 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.title Bilateral m. piriformis ve n. fîbularis (peroneus) Communis Varyasyonu (Olgu Sunumu) en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account