DSpace Repository

IMPROVING OF USAGE AND PROTECTION METHODOLOGY OF WATER RESOURCES: A CASE STUDY OF EĞIRDIR LAKE BASIN

Show simple item record

dc.creator DAVRAZ, Ayşen
dc.creator ŞENER, Şehnaz
dc.creator ŞENER, Erhan
dc.date 2016-12-24T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:16:40Z
dc.date.available 2019-07-09T12:16:40Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/jesd/issue/29266/313376
dc.identifier 10.21923/jesd.71639
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/48418
dc.description To provide of sustainable usage and protection of water resources must be investigation of natural (geologic, hydrogeologic, hydrologic etc.) and anthropogenic (agricultural activities, industrial associations, settlement areas etc.) properties of basins and identification of all the factors affecting water quality with detail investigations in basin scale. Water basins are classified as surface and groundwater basins. Investigations methods for sustainable usage can be changed in the basins according to type and properties of the basin. The basic scientific studies which must be done on surface water and groundwater basins for improving of usage and protection methodology of water resources can be examined with titles such as geology, hydrogeology, hydrology, hydrogeochemistry, pollution and management. In this study, the researches need to be done under and possible outcomes have been identified. Additionally, the studies which were examined in the framework of a model were made in the Eğirdir lake basin and the results were presented.
dc.description Su kaynaklarının mevcut kullanım durumunun uzun yıllar devam ettirilebilmesi ve mevcut su kalitelerinin iyileştirilerek korunabilmeleri için havza bazında yapılacak ayrıntılı çalışmalar ile havzaların doğal (jeolojik, hidrojeolojik, hidrolojik vb.) ve antropojenik özellikleri (tarımsal faaliyetler, sanayi kuruluşları, yerleşim alanları vb.) araştırılarak su kalitesini etkileyen bütün unsurların çok iyi tanımlanması gerekmektedir. Su havzalarını hidrolojik ve hidrojeolojik özellikler dikkate alındığında yüzey suyu ve yeraltısuyu havzaları olarak sınıflandırmak mümkündür. Bütün havzalarda sürdürülebilir kullanım amaçlı yapılacak çalışmalarda havzanın türü ve özelliklerine göre araştırma yöntemleri değişebilmektedir. Ancak, su kaynaklarının koruma kullanma metodolojisinin geliştirilmesi için genel olarak yüzey suyu (göl ve nehir) ve yeraltısuyu havzalarında yapılması gereken en temel bilimsel çalışmaları hidroloji, jeoloji, hidrojeoloji, hidrojeokimya, kirlilik araştırmaları ve yönetim başlıkları altında incelemek mümkündür. Bu çalışmada söz konusu başlıklar altında yapılması gerekli araştırmalar ve olası çıktıları tanımlanmıştır. Ayrıca, havzalarda sürdürülebilir kullanım ve korunmanın sağlanabilmesi için yapılacak çalışmalar bir model çerçevesinde irdelenerek Eğirdir Gölü Havzası ölçeğinde araştırılmış ve sonuçları sunulmuştur.
dc.format application/pdf
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/303461
dc.source Volume: 4, Issue: 3 227-238 en-US
dc.source 1308-6693
dc.title IMPROVING OF USAGE AND PROTECTION METHODOLOGY OF WATER RESOURCES: A CASE STUDY OF EĞIRDIR LAKE BASIN en-US
dc.title SU KAYNAKLARININ KULLANMA VE KORUMA METODOLOJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ: EĞİRDİR GÖLÜ HAVZASI ÖRNEĞİ en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account