DSpace Repository

Coğrafi Tabanlı Sosyal Medya Kullanımı: Ankara’da En Çok Yer Bildirimi Yapılan Kahve Mekanları

Show simple item record

dc.creator BÜYÜKDEMİRCİ, H. İpek
dc.creator ERCOŞKUN, Özge
dc.date 2017-11-24T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:19:09Z
dc.date.available 2019-07-09T12:19:09Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/mbud/issue/32190/337210
dc.identifier 10.30785/mbud.337210
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/48792
dc.description ÖzGünümüzdeteknoloji geliştikçe araştırma teknikleri de değişmektedir. Değişen teknolojiile birlikte farklı araştırma teknikleri de ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada coğrafisosyal ağlardan Foursquare-Swarm uygulamaları temel alınarak kent plancılaraörnek olabilecek araştırma ve analiz sistemi ele alınmaktadır. Ankara kentikahve mekanlarında Swarm kullanımına bağlı yer bildirimlerinde, rastgele-belirlisayıda seçilmiş kullanıcılar ankete tabi tutulmuştur. Çalışmada en çok yerbildirimi yapılan kahve mekanlarındaki kullanıcı profilleri, kullanıcıdavranışları, mekanı seçme nedenleri, Foursquare-Swarm kullanımına yöneliksorular sorulmuştur. Foursquare-Swarm uygulamaları genellikle 20-24 yaşlarıarasındaki bekarlar, öğrenciler tarafından kullanılmaktadır. Katılımcıların işyerlerinin ve evlerin konumu tercih ettikleri kahve mekanlarını etkilemektedir.Katılımcılar için AVM’ye, kent merkezine (Ulus, Kızılay, Tunalı), ana alışverişcaddesine yakınlık önemlidir. Kahve mekanları katılımcılar için rutin olarakgidilen bir yer olup mekanın iç tasarımı, açık alan kullanımı, otopark imkanısunulması, toplu taşım kullanımına yakınlığı gibi etmenler tercihlerinietkilemektedir. Yer bildirimi sayısı insanların bir mekana gitmeden önceki tercihindeetkili olmakla birlikte, mekanda sunulan ürün çeşitliliği, ürün fiyatlarımekanın tercihinde önemli rol oynamaktadır. Tüm bu etmenlerle birlikte yerbildirimleri mekana anlam katmaktadır._______________________________________________________Use of Geo-SocialMedia: Top Check-ins Coffee Shops in AnkaraAbstractToday, as technology develops,research techniques also change. Along with the changing technology, differentresearch techniques are emerging. In this study, the research and analysissystem is discussed on Foursquare-Swarm applications of geographical socialnetworks, which can be used by urban planners. The randomly-selected users weresurveyed in the reports of Swarm in top ten coffee shops in Ankara. Userprofiles, user behaviors, reasons for choosing the venue, questions about theuse of Foursquare-Swarm were asked in the top coffee shops. Foursquare-Swarmapplications are usually used by students, between age of 20-24. The workplaces and the location of the houses of the users influence the coffee shopsthey prefer. The proximity to the shopping mall, the city center (Ulus,Kızılay, Tunalı) and the main shopping street are important for the users.Coffee shops are a routine place for the users and the factors such as the interiordesign of the shop, the use of outdoor space, the parking facilities and theproximity to public transportation affect their preferences. While the numberof location notifications is important in user’s preference before going to avenue, the variety of products offered in the place, the prices of productsplay an important role in the preference of the venue. With all these factors,venue comments add meaning to the place.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/369927
dc.source Volume: 2, Issue: 1 33-54 en-US
dc.source 2548-0170
dc.source 2548-0170
dc.subject Coğrafi sosyal ağlar,yer bildirimi,kent planlama,kentsel okuma,Ankara
dc.title Coğrafi Tabanlı Sosyal Medya Kullanımı: Ankara’da En Çok Yer Bildirimi Yapılan Kahve Mekanları en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account