DSpace Repository

Biodiversity and Urban Gardens: Medicinal and Aromatic Plants That Can Used In Erzurum (Turkey) Urban Gardens

Show simple item record

dc.creator SEZEN, IŞIK; Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
dc.creator DEMİRCAN, Neslihan; Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü
dc.creator SEZEN KARAOĞLAN, Esen; Atatürk Üniversitesi Eczalık Fakültesi Farmasötik Botanik Bölümü
dc.date 2018-12-26T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:19:10Z
dc.date.available 2019-07-09T12:19:10Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/mbud/issue/41514/457781
dc.identifier 10.30785/mbud.457781
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/48810
dc.description AbstractTurkey is a rich country in biodiversity due to its characteristics like topographic and geomorphological structures it shelters, being an extended peninsula and climatic features. Europe and Middle East countries with the richest biodiversity distribution showing the number of plant species in Turkey is close to the number of plant species in the whole of the European continent.According to data of TUBIVES 2017 (official plant database), Turkey owns more than 12000 plant taxa 3000 of which are endemic. Erzurum province shelters 264 of endemic plants growing in East Anatolia, some of which have medicinal and aromatic effects East Anatolia Region of Turkey is the second richest region in the country following the Mediterranean for the number of endemic plant species.The method of research consists of survey, data collection, analysis and synthesis. As a result of this study; among the medicinal and aromatic plants grown naturally in and around Erzurum city, fruit, flowers, calligraphic features, seasonal colour change, plants which can be used as ornamental plants were determined and their usage areas in landscape architecture were determined._________________________________________________________________________________Biyoçeşitlilik ve Kentsel Bahçeler: Erzurum (Türkiye) Kentsel Bahçelerinde Kullanılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ÖzTürkiye, sahip olduğu topoğrafik, jeomorfolojik yapı, üç tarafının denizlerle çevrili olması, iklim özellikleri gibi faktörlerden dolayı biyoçeşitlilik yönünden oldukça zengin bir ülkedir.  Avrupa ve Orta Doğunun en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ülkesi olan Türkiye’de yayılış gösteren bitki türlerinin sayısı Avrupa kıtasının tümündeki bitki türlerinin sayısına yakındır. Yani, bu haliyle Türkiye Florası bir kıta florası niteliğine sahiptir. TUBIVES 2017 verilerine göre; Türkiye, 3000 ’i aşkın endemik olmak üzere, 12000’e yakın bitki taksonuna sahiptir. Doğu Anadolu Bölgesi’nin sahip olduğu endemik bitkilerin 264 ’ü Erzurum kentine aittir. Bu bitkilerin bir kısmı tıbbi ve aromatik etkiye sahiptir.  Doğu Anadolu Bölgesi, endemik bitki sayısı yönünden Akdeniz Bölgesi’nden sonra ikinci sırada yer alır.Araştırmanın yöntemini etüt, veri toplama, analiz ve sentez oluşturmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda; Erzurum kenti ve çevresinde doğal olarak yetişen, tıbbi, aromatik yönden kullanılan bitkiler arasından meyve, çiçek, kaligrafik özellik, mevsimsel renk değişimi bakımından etkili olan aynı zamanda süs bitkisi olarak kullanılabilecek bitkiler belirlenip peyzaj mimarlığındaki kullanım alanları tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, tıbbi ve aromatik bitkiler, peyzajmimarlığı, Erzurum, Türkiye
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/604881
dc.source Volume: 3, Issue: 2 81-88 en-US
dc.source 2548-0170
dc.source 2548-0170
dc.subject Biodiversity,medicinal and aromatic plants,landscape architecture,Erzurum,Turkey
dc.title Biodiversity and Urban Gardens: Medicinal and Aromatic Plants That Can Used In Erzurum (Turkey) Urban Gardens en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account