DSpace Repository

Hareketli Kitap İllüstrasyonlarının Tarih Boyunca Farklı Kullanımları Üzerine Bir İnceleme

Show simple item record

dc.creator Keş, Yusuf
dc.creator Sarıca, Sevtap
dc.date 2014-01-08T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:20:49Z
dc.date.available 2019-07-09T12:20:49Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sduarte/issue/20735/221603
dc.identifier 10.21602/sgsfsd.41721
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/48861
dc.description  This   research   was   prepeared   in   order   to   examine   historical   development   and  different  usage  of  movable  book  illustration.  Three  dimensions  and  movable  book  designs  (pop-­‐up)  are  produced  through  transforms  two  dimensions  print  paper  into  three   dimensions   and   movable   mechanism   by   illustrators   and   paper   engineers.  three  dimensions  and  movable  illustrations  keep  readers  sense  of  wonder  alive  by  means   of   secret   that   illustrations   have.   Thus,   illustrations   produce   to   reader   an  experience  of  a  tabletop  theatre.  Transforming  from  a  static  paper  into  a  dynamic  three   dimensions   mechanism   builds   an   interaction   between   readers,   text   and  illustrations.   This   interaction   starts   more   enjoyable   and   educational   process.  Movable   book   designs   provide   attention   of   readers   and   their   participations.   In  addition   to   their   functions   of   education,   entertainment   and   aesthetics   movable  book  designs  also  provide  experiences  that  more  catchy.        Although  three  dimensions  and  movable  books  are  identified  as  children  books  and  toys,   when   examine   the   historical   process   the   first   examples   of   movable  illustrations   designs   was   produced   for   adults   to   explain   complex   principle,   do  calculate,   relay   information   more   permanently   of   astronomy,   medicine,   maths,  landscape  three  dimensions  and  movable  illustrations  was  used.  
dc.description ÖzBu araştırma hareketli kitap tasarımlarının tarihsel serüveni ve farklı kullanım alanlarını incelemek üzere hazırlanmıştır. Üç boyutlu ve hareketli kitap tasarımları (Pop-up), illüstratörler ve kâğıt mühendislerinin çeşitli yaratıcı yöntemlerle iki boyutlu baskıları üç boyutlu ve hareketli bir şekilde tasarlamalarıyla elde edilir. Üç boyutlu ve hareket edebilen illüstrasyonlar (resimlemeler), içerdikleri gizem sayesinde okurun merak duygusunu canlı tutarak masaüstü tiyatrosu deneyimi yaşatırlar. Durağan sayfanın dinamik üç boyutlu bir mekanizmaya dönüşmesi, okuyucu, içerik ve illüstrasyon arasında bir etkileşim oluşturur . Bu oluşum okuyucuda gözle görülebilir, daha eğlenceli, daha eğitici bir süreç başlatır. Okurun dikkatini çekmeyi ve katılımının aktifliğini garantileyen hareketli kitap tasarımları eğitim, eğlence, estetik algılama gibi fonksiyonlarının yanı sıra deneyimlerin daha akılda kalıcı olmasını da sağlar. Üç boyutlu ve hareketli kitaplar günümüzde çocuk kitabı ile oyuncak kavramları ilişkilendirilerek tanımlansa da tarihsel süreç incelendiğinde tasarımların ilk örneklerinin yetişkinler için üretildiği görülmektedir. Astornomi, tıp, matematik, peyzaj gibi pek çok farklı alanda; karmaşık prensipleri açıklamak, hesaplamalar yapmak ve bilgileri daha akılda kalıcı aktarmak için hareketli kitap tasarım yöntemleri kullanılmıştır. Anahtar kelimeler: Üç Boyutlu Kitaplar, Pop-up kitaplar, İllüstrasyon, Grafik Tasarım.A RESEARCH ON DIFFERENT USAGE OF MOVABLE BOOK ILLUSTRATIONS THROUGHOUT HİSTORYAbstractThis research was prepeared in order to examine historical development and different usage of movable book illustration. 3 dimensions and movable book designs (pop-up) are produced through transforms 2 dimensions print paper into 3 dimensions and movable mechanism by illustrators and paper engineers. 3 dimensions and movable illustrations keep readers sense of wonder alive by means of secret that illustrations have. Thus, illustrations produce to reader an experience of a tabletop theatre. Transforming from a static paper into a dynamic 3 dimensions mechanism builds an interaction between readers, text and illustrations. This interaction starts more enjoyable and educational process. Movable book designs provide attention of readers and their participations. In addition to their functions of education, entertainment and aesthetics movable book designs also provide experiences that more catchy. Although 3 dimensions and movable books are identified as children books and toys, when examine the historical process the first examples of movable illustrations designs was produced for adults to explain complex principle, do calculate, relay information more permanently of astronomy, medicine, maths, landscape 3 dimensions and movable illustrations was used.Key Words: 3 Dimensions Books, Pop-up Books, İllustration, Graphic Design.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/193474
dc.source Volume: 7, Issue: 14 264-284 en-US
dc.source 1308-2698
dc.subject  Three  dimensions  book,  pop-­‐up  book,  illustration,  graphic  design.    
dc.title Hareketli Kitap İllüstrasyonlarının Tarih Boyunca Farklı Kullanımları Üzerine Bir İnceleme en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account