DSpace Repository

Feminist Sanatta Beden ve Yabancılaşma

Show simple item record

dc.creator Alp, Kafiye
dc.date 2014-01-08T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:20:51Z
dc.date.available 2019-07-09T12:20:51Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sduarte/issue/20735/221618
dc.identifier 10.21602/sgsfsd.15289
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/48877
dc.description  Feminism   can   be   defined   as   women   struggle   area   for   justifying   equal   rights   and  freedom   in   male   dominant   society.   Uprising   of   feminism   against   woman  discrimination  in  public  and  private  areas  is  inevitable  result  of  alienation  to  their  labor   and   body.   Therefore,   feminism   has   been   in   interest   of   social,   philosophical,  sexual  and  psychoanalytic  alienation  conceptions  in  history.    Feminist   art   practices   have   improved   representation   understanding   for  transformation   of   art   object   and   aesthetic   values   parallel   to   social   dynamics,  technology,   culture   theory   and   semiotic   studies.   In   feminist   art   practices,   this  transformation  has  shown  development  mostly  on  sexuality  and  body.  The  body  has  been   new   struggle   arena   for   right   and   freedom   by   losing   its   individuality,                                                                                                                            1  Başvuru  tarihi:  16.09.2014      Kabul  tarihi:  05.01.2014  2  Doç.  Dr.,  Gazi  Üniversitesi,  Sanat  ve  Tasarım  Fakültesi,  Görsel  Sanatlar  Bölümü,  k.ozlem.alp@gmail.com  consequently   transforming   to   power   area   through   its   civilization   with   Modernity.  Feminist   artists   challenged   to   aesthetic   values   of   art,   and   replied   by   alienation  strategies   as   retaking   their   bodies.   In   this   study,   feminist   art   practices   have   been  studied.  
dc.description Feminizm, eril bir toplumda kadının, eşit hak ve özgürlüklere sahip olma gerekçelerine dayalı bir mücadele alanı olarak tanımlanabilir. Feminizmin, kamusal ve özel alanda kadın ayrımcılığına karşı başkaldırısı, insanın kendi emeğine ve kendi bedenine olan yabancılaşmasının bir sonucudur. Bu bakımdan feminizm, tüm tarihi boyunca toplumsal, felsefi, cinsel ve psikanalitik yabancılaşma kavramlarıyla yakın ilgi içinde olmuştur.Feminist sanat pratikleri; feminist kuramlar, toplumsal dinamikler, teknoloji, kültür kuramı, sanat nesnesinin ve estetik değerlerin büyük ölçüde dönüşümüne koşut bir temsil anlayışı geliştirmiştir. Bu temsil, feminist sanat pratiklerinde en çok cinsiyet ve beden üzerinden gelişme göstermiştir. Moderniteyle birlikte uygarlaşarak bireyselliğini yitiren ve bu ölçüde bir iktidar alanına dönüşen beden, hak ve özgürlüklerin de yeni mücadele arenası olmuştur. Feminist sanatçılar da kendi bedenlerini tekrar ele geçirip sanatın estetik değerlerine yabancılaştırma stratejileri ile meydan okumuşlardır. Bu araştırmada feminist sanat pratikleri yabancılaşma stratejileri kapsamında incelenmiştir.Anahtar Kelimeler: Feminist sanat, beden, yabancılaşma.Body and Alienation in Feminist ArtABSTRACTFeminism can be defined as women struggle area for justifying equal rights and freedom in male dominant society. Uprising of feminism against woman discrimination in public and private areas is inevitable result of alienation to their labor and body. Therefore, feminism has been in interest of social, philosophical, sexual and psychoanalytic alienation conceptions in history. Feminist art practices have improved representation understanding for transformation of art object and aesthetic values parallel to social dynamics, technology, culture theory and semiotic studies. In feminist art practices, this transformation has shown development mostly on sexuality and body. The body has been new struggle arena for right and freedom by losing its individuality, consequently transforming to power area through its civilization with Modernity. Feminist artists challenged to aesthetic values of art, and replied by alienation strategies as retaking their bodies. In this study, feminist art practices have been studied.Keywords: Feminist art, body, alienation.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/193479
dc.source Volume: 7, Issue: 14 338-365 en-US
dc.source 1308-2698
dc.subject  Feminist  art,  body,  alienation.    
dc.title Feminist Sanatta Beden ve Yabancılaşma en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account