DSpace Repository

Soyutlamacı Resmin Okunmasına Göstergebilimsel Bir Yaklaşım

Show simple item record

dc.creator Sönmez, Özge
dc.date 2012-07-02T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:20:53Z
dc.date.available 2019-07-09T12:20:53Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sduarte/issue/20728/221509
dc.identifier 10.21602/sgsfsd.01726
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/48907
dc.description Resimler üzerine yorum yapmak zordur. Özellikle soyut resim üzerine görüş belirtmek için belli birikime sahip olmak gerekir. Soyut resimde gerçeğin temsili çok farklı biçimlerde tuvale yansımaktadır. Bu süreçte izleyiciye çok önemli sorumluluklar düşmektedir.Bu çalışmada, Prof. Dr. Bedri Karayağmurlar'ın soyut resimlerinden üç tanesi ele alınarak göstergebilimsel yöntemle incelenmeye çalışılmıştır. Önce göstergebilimsel yöntem hakkında kısaca bilgi verilmiş, sonra da bu bilgiler ışığında resimler çözümlenmiştir.Bu çözümlemelerin sonunda, yüzeysel yapıda fark edilmeyen birçok olgular görülmüş ve bunlar anlamlandırılmaya çalışılmıştır. İncelediğimiz resimlerde birçok artalan bilgisine ihtiyaç olduğu görülmüştür. Ressamın yaptığı bu bilgilere ulaşmak okuyucudan beklenilen bir durumdur.Anahtar kelimeler: Göstergebilim, Bedri Karayağmurlar, soyut resim, anlamlandırma.AbstractIt's difficult to comment on drawings. Especially on abstracts, one should have some knowledge to provide opinion. In abstract works, the representation of reality can appear in very different shapes on canvas. In this process, the viewer has very important responsibilities.In this study, three abstract painting of Prof. Dr. Bedri Karayağmurlar are analyzed in semiotical way. First, some information is given about semiotics, and then the drawings are analyzed in the light of this information.After the analysis, many facts which cannot be noticed on the surface structure are seen and then these facts are tried to be interpreted. It seems that there is necessity of having many different background knowledge to analyze drawings. It is expected from the viewer to reach the information that the painter produced.Key words: Semiotics, Bedri Karayağmurlar, abstract painting, interpret.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/193395
dc.source Volume: 5, Issue: 9 1-21 en-US
dc.source 1308-2698
dc.subject Göstergebilim, Bedri Karayağmurlar, soyut resim, anlamlandırma
dc.title Soyutlamacı Resmin Okunmasına Göstergebilimsel Bir Yaklaşım en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account