DSpace Repository

SİLİKOTÜBERKÜLOZ: BİR OLGU SUNUMU

Show simple item record

dc.creator ÇELİK, HATİCE; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
dc.creator Bircan, Hacı Ahmet; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
dc.creator Evrimler, Şehnaz; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
dc.date 2019-12-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-01-02T08:31:53Z
dc.date.available 2020-01-02T08:31:53Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdutfd/issue/50611/511074
dc.identifier 10.17343/sdutfd.511074
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/49293
dc.description Silikoz, yer kabuğunun yapısında yaygınolarak bulunan silisyum dioksit kristallerinin inhalasyonu ile gelişen, bazenhızla ilerleyerek ölüme neden olabilen bir pnömokonyozdur. silika maruziyetininmikobakteriyel enfeksiyonların sıklığını artırdığı bilinmektedir. Üç aydırdevam eden ateş şikayeti olan 68 yaşında erkek hastada hiler ve mediastinalkalsifik lenf nodları, kaviter lezyon ve bilateral üst zonlarda progressifmasif fibroz alanları tespit edildi. Balgam kültüründe Mycobacterium tuberculosis üremesi sonucunda silikotüberküloztanısı konan hastada 9 ay standart antitüberküloz tedavi ile kür sağlandı. Tanıve tedavisinin zor olması ve silikozda önemli bir ölüm sebebi olması nedeniyle sunuldu.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/884319
dc.source Volume: 26, Issue: 4 490-493 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.subject Progressif masif fibroz,Silika,Silikoz
dc.title SİLİKOTÜBERKÜLOZ: BİR OLGU SUNUMU tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account