DSpace Repository

BİR ÜNİVERSİTENİN TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

Show simple item record

dc.creator Yıldırım, Serdar; Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
dc.creator Kolcu, Giray; SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY, .
dc.creator BAŞARAN, Özgür; Süleyman Demirel University
dc.creator Tamam, İbrahim; Süleyman Demirel University
dc.date 2019-12-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-01-02T08:32:01Z
dc.date.available 2020-01-02T08:32:01Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdutfd/issue/50611/481035
dc.identifier 10.17343/sdutfd.481035
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/49297
dc.description Hayatımızabirtakım kolaylıklar getiren akıllı telefonların birçok zararlarının olduğubilinmektedir. Akıllı telefonların bakma takıntısına, problemli kullanıma,anksiyete düzeyinde artmaya ve bağımlılığa neden olduğu bildirilmektedir. Akıllıtelefonlar yetişkinlerin özellikle de gençlerin vazgeçilmezi olmuştur. Gençlerinbu cihazların zararları açısından en büyük risk grubunu oluşturduğudüşünülmektedir.Bu araştırmanınamacı bir üniversitenin tıp fakültesi birinci sınıföğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığına etki eden faktörleri belirlemek veburadan hareketle akıllı telefon bağımlılığı konusunda farkındalıkoluşturmaktır.Kesitsel-analitiktipteki bu araştırmada evrenin %81,0’ına (n=175) ulaşılmış, öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini ve akıllıtelefon bağımlılığı ile ilgili olabileceği öngörülen özellikleri sorgulayananket, “Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği”, “Sosyal Ortamlarda GelişmeleriKaçırma Korkusu Ölçeği”, “Utangaçlık Ölçeği”kullanılarak veriler toplanmıştır.Çoklu regresyonmodelinde en uzun süreyle köy-kasaba-ilçede yaşamanın, aile bireyleriyleilişkinin orta-kötü düzeyde olmasının, günlük 3 saat ve üstünde internetkullanımının, uyku düzeninin bozulduğu algısının, arkadaşlık kurma sitelerindehesabı olması durumunun, gelişmeleri kaçırma korkusu ölçek puanı artışının,utangaçlık ölçek puanı artışının akıllı telefon bağımlılığı ölçek puanınıartıran risk faktörleri olabileceği belirlenmiştir.Özellikle gençbireyler yoğun bir şekilde akıllı telefon bağımlılığı riskiyle karşı karşıyakalmaktadır. Yüz yüze iletişimin yerini artık sosyal ağ hesaplarından yapılanpaylaşımlar almıştır. Bireylerin akıllı telefonlarını aşırı şekilde kullanımınaneden olabilecek faktörler belirlenip düzeltilmelidir. Risk gruplarına yönelikfarkındalık çalışmaları düzenlenmelidir.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/884597
dc.source Volume: 26, Issue: 4 396-407 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.subject Akıllı telefon,bağımlılık
dc.title BİR ÜNİVERSİTENİN TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account