DSpace Repository

Tiroglobulin Ölçümlerinin Düsük Titrelerdeki Anti-Tiroglobulinle İnterferansının Arastırılması

Show simple item record

dc.creator Çokluk, Erdem; DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY
dc.creator ŞEKEROĞLU, Ramazan; DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY
dc.creator BATİ, Bedia; FACULTY OF EDUCATION
dc.creator ÖZTURK, Mustafa; ISTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY
dc.date 2019-09-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-01-02T08:32:12Z
dc.date.available 2020-01-02T08:32:12Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdutfd/issue/48483/463906
dc.identifier 10.17343/sdutfd.463906
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/49302
dc.description Sonuç:Bu çalışmanın sonuçları TgAb mevcudiyetinindüsük titrelerde bile Tgölçümlerini önemli oranda interfere ettiğini, dilüsyon oranın bu etkiyi değiştirmediğini göstermektedir.Ayrıca TgAb dışındakidiğer otoimmunantikorların Tg ölçümlerinde interferansa sebep olmadığı ya da çok az olabileceğini söyleyebiliriz.Bulgu: TgAbpozitif numunelerdeki recovery sonuçları % 21- % 56 oranında değisirken, TgAb negatifnumunelerininki % 88 - % 96 arasında bulundu. Gereç-Yöntem:Bu amaçla düsükve yüksek TgAb konsantrasyonuna sahip serum havuzlarından alınan örnekler Tgstandartları içerisine ilave edilerek 1/2, 1/10 ve 1/20 dilüsyonla TgAbkonsantrasyonu 5, 10, 20, 40, 60, 80 ve 100 IU/ml olan numuneler hazırlandı.Aynı sulandırma işlemiTgAb negatif serum havuzları için de yapıldı ve örneklerde Tg ölçümleriyapılarak geri kazanımlar (recovery) hesaplandı. Amaç:Tiroglobulin (Tg), tiroid follikülü için spesifik bir marker olarak kullanılır.Ancak Tg ölçümlerinde ve dolayısıyla klinik olarak değerlendirilmesindeki enönemli zorluk tiroglobulin antikorlarının (TgAb) sebep olduğu interferanstır.Yüksek konsantrasyondaki TgAb’ların serum Tg ölçümünü interfere ettiği bilinmektedir. Buçalışmada; düsük konsantrasyonda TgAbbulunan serumların ve negatif TgAb’lu otoimmun tiroiditli hasta serumlarının Tgstandartlarına ilavesinin Tg ölçümü üzerine interferansının araştırılması amaçlandı.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/798607
dc.source Volume: 26, Issue: 3 296-304 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.subject İmmunometrik ölçüm,tiroglobulin,tiroglobulin antikor
dc.title Tiroglobulin Ölçümlerinin Düsük Titrelerdeki Anti-Tiroglobulinle İnterferansının Arastırılması tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account