DSpace Repository

KOAH alevlenme tanısıyla yatırılan hastaların ekonomik yükü ve maliyete etki eden faktörler

Show simple item record

dc.creator Deniz, Sami
dc.creator Çeldir Emre, Jülide
dc.creator Baysak, Ayşegül
dc.creator Özdemir, Özer
dc.date 2015-12-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-01-02T08:32:26Z
dc.date.available 2020-01-02T08:32:26Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdutfd/issue/26472/615075
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/49313
dc.description Amaç: Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) alevlenme tanısıyla servise yatırılan hastaların ekonomik yükünün incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: KOAH tanılı 100 hasta, retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların verilerine bilgisayar sisteminden ulaşıldı, komorbidite bilgileri hastaların dosyalarından ve epikriz sisteminden elde edildi. Hastane faturalandırma sisteminden, kullanılan antibiyotiğin maliyeti ve toplam tutarı yazıldı. Bulgular: Hastaların 69'u erkek, 31'i kadın hastadan oluşmaktaydı ve yaş ortalaması 73,7 idi. Ortalama hastanede kalış süreleri 7,8±6,1 idi. Hastalara kullanılan antibiyotiklerin ortalama fiyatı 208.3 TL, kullanılan tüm ilaçların fiyatı 623.3 TL ve toplam maliyet 1202.2 TL olarak belirlendi. Antibiyotik kullanımı, toplam maliyeti anlamlı olarak artırdığı (p=0.002), yatış süresi ile maliyet arasında pozitif korelasyon olduğu (r: +0.889) ve yaşın maliyete etkisinin olmadığı saptandı (r: -0.006). Komorbidite varlığı; yatış süresini ve toplam maliyeti anlamlı şekilde artırdığı belirlendi (p<0.05). Sonuç: KOAH'lı hastalarda hastalık ilerledikçe; maliyet, hastalığa ait belirtiler ve komorbiditeler artmaktadır. KOAH'ın uygun bir şekilde tanı ve tedavisi ile hastalığın ilerlemesini önlemek ve komorbiditeleri uygun bir şekilde tedavi etmek, hasta ve maliyet açısından önemlidir
dc.description Amaç: Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) alevlenme tanısıyla servise yatırılan hastaların ekonomik yükünün incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: KOAH tanılı 100 hasta, retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların verilerine bilgisayar sisteminden ulaşıldı, komorbidite bilgileri hastaların dosyalarından ve epikriz sisteminden elde edildi. Hastane faturalandırma sisteminden, kullanılan antibiyotiğin maliyeti ve toplam tutarı yazıldı. Bulgular: Hastaların 69'u erkek, 31'i kadın hastadan oluşmaktaydı ve yaş ortalaması 73,7 idi. Ortalama hastanede kalış süreleri 7,8±6,1 idi. Hastalara kullanılan antibiyotiklerin ortalama fiyatı 208.3 TL, kullanılan tüm ilaçların fiyatı 623.3 TL ve toplam maliyet 1202.2 TL olarak belirlendi. Antibiyotik kullanımı, toplam maliyeti anlamlı olarak artırdığı (p=0.002), yatış süresi ile maliyet arasında pozitif korelasyon olduğu (r: +0.889) ve yaşın maliyete etkisinin olmadığı saptandı (r: -0.006). Komorbidite varlığı; yatış süresini ve toplam maliyeti anlamlı şekilde artırdığı belirlendi (p<0.05). Sonuç: KOAH'lı hastalarda hastalık ilerledikçe; maliyet, hastalığa ait belirtiler ve komorbiditeler artmaktadır. KOAH'ın uygun bir şekilde tanı ve tedavisi ile hastalığın ilerlemesini önlemek ve komorbiditeleri uygun bir şekilde tedavi etmek, hasta ve maliyet açısından önemlidir
dc.format application/pdf
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/799738
dc.source Volume: 22, Issue: 4 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.title KOAH alevlenme tanısıyla yatırılan hastaların ekonomik yükü ve maliyete etki eden faktörler tr-TR
dc.title KOAH alevlenme tanısıyla yatırılan hastaların ekonomik yükü ve maliyete etki eden faktörler en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account