DSpace Repository

National Identity And Its Components After Modernism

Show simple item record

dc.creator IMIL, Muhittin; KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI, KARA HARP OKULU (DEKANLIK), SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ, SOSYOLOJİ PR.
dc.date 2019-12-30T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-01-02T08:38:22Z
dc.date.available 2020-01-02T08:38:22Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufesosbil/issue/51235/616975
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/49603
dc.description The collective identitiesthat the social sciences became too late to begin to discuss are not only theindividual but also the determinants of social coherence. Ancient religiousidentities and national identities, which are the major constructions of themodern era, have been the main determinants of the social and politicaldevelopments that took place in the last centuries of the old world. In themeantime, nation states, the most prominent actors of the last century, andtheir national identities came to life by leaning on the strengths of theirpredecessors, other great collective belonging. As an effort to transcendmodernism, postmodern thought endeavors to disintegrate religious, ethnic, nationaland ultimately national identities through criticism and regular attacks on allmajor belonging. It is unlikely that national identities and other collectiveidentities, which are components of it, will continue to exacerbate postmodernattacks by increasing their severity with established perspectives and existingdefense methods, and moreover they cannot guarantee their integrity.Ultimately, what needs to be done is to develop countermeasures by correctlyreading postmodern arguments by states and national identities they have built.
dc.description Sosyal bilimlerin çok geçfarkına vararak tartışmaya başladığı kolektif kimlikler, sadece bireysel değilama aynı zamanda sosyal insicamı da belirleyen olgulardır. Kadim dini kimliklerile modern dönemin büyük inşaları olan milli kimlikler, yaşlı dünyanın sonasırlarında meydana gelen sosyal ve siyasi gelişmelerin temel belirleyicileriolmuşlardır. Bununla birlikte son asrın en belirgin aktörleri olan ulusdevletler ve inşa ettikleri ulusal kimlikler, öncülleri olan diğer büyükkolektif aidiyetlerin güçlü yönlerine yaslanmak suretiyle hayat bulmuşlardır.Modernizmi aşma çabası olarak postmodern düşünce, inşa edilmiş olan bütün büyükaidiyetlere yönelttiği eleştiri ve düzenli saldırılarla dini, etnik, milli venihayetinde ulusal kimlikleri parçalama gayreti içerisindedir. Ulusal kimliklerve bileşenleri olan diğer kolektif aidiyetlerin, şiddetini artırarak devam edenpostmodern saldırıları yerleşik bakış açıları ve mevcut savunma yöntemleriylegöğüslemeleri, dahası bütünlüklerini her şeye rağmen garanti altına almalarımümkün görünmemektedir. En nihayetinde yapılması gereken, devletler ve inşaettikleri ulusal kimlikler tarafından postmodern argümanların doğru okunmaksuretiyle karşı tedbir geliştirilmesinden ibarettir. 
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/908713
dc.source Volume: , Issue: 48 61-72 en-US
dc.source 1300-9435
dc.source 2667-6206
dc.subject Modernism,Postmodernism,Collective Identity,Ethnicity,National Identity
dc.subject Modernizm,Postmodernizm,Kolektif Kimlik,Etnisite,Ulus Kimlik
dc.title National Identity And Its Components After Modernism en-US
dc.title Modernizm Sonrası Ulus Kimlik Ve Bileşenleri tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account