DSpace Repository

Tutuklu-Hükümlü Olan ve Olmayan Gençlerin Ahlaki Gelişim Düzeyleri ve Benlik Saygılarının Karşılaştırılması

Show simple item record

dc.creator KILIÇ, KIZBES MERAL; AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
dc.creator GÜNGÖR AYTAR, FATMA ABİDE; GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
dc.date 2019-08-30T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-01-02T08:39:01Z
dc.date.available 2020-01-02T08:39:01Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufesosbil/issue/48408/549218
dc.identifier 10.35237/sufesosbil.549218
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/49624
dc.description Buçalışmanın amacı, tutuklu-hükümlü olan ve olmayan gençlerin ahlaki yargıdüzeyleri ile benlik saygısı düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmanedensel karşılaştırmalı araştırma modeline göre yapılmıştır. Çalışma grubunuAnkara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu-hükümlüolan 47 genç ile Ankara’da lise eğitimine devam eden tutuklu-hükümlü olmayan 49genç oluşturmuştur. Araştırmada “Sosyo-Demografik Bilgi Formu”, “DeğerlerinBelirlenmesi Testi” ve “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” kullanılmıştır.Verilerin analizinde, “Yüzde Analizi ve “Bağımsız Gruplar İçin T Testi Analizi”uygulanmıştır. İstatistiksel analizler sonucunda, tutuklu-hükümlü gençlerintutuklu-hükümlü olmayan gençlere göre büyük çoğunluğunun ilköğretim mezunu olduğuve cezaevine girmeden önce çalıştıkları, kalabalık ailelerden geldikleri, annebabalarının eğitim ve sosyo-ekonomik düzeylerinin düşük olduğu, ahlaki gelişimve benlik saygısı düzeylerinin daha düşük olduğu görülmüştür.  
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/796827
dc.source Volume: 1, Issue: 47 59-73 en-US
dc.source 1300-9435
dc.source 2667-6206
dc.subject Ahlaki gelişim,Benlik saygısı,Cezaevi
dc.title Tutuklu-Hükümlü Olan ve Olmayan Gençlerin Ahlaki Gelişim Düzeyleri ve Benlik Saygılarının Karşılaştırılması tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account