DSpace Repository

Marka Tanınırlığının Ötesine Geçen Maskot: Eddie The Head

Show simple item record

dc.creator Kara, Murat; BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
dc.date 2019-10-31T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-01-02T08:39:02Z
dc.date.available 2020-01-02T08:39:02Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufesosbil/issue/49774/617885
dc.identifier 10.35237/sufesosbil.617885
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/49630
dc.description Üretim teknolojilerinin gelişmesi ve ekonomik kapasitelerin artışı üretimkolaylığını sağlarken çok sayıda ürün veya hizmet alternatiflerinin ortayaçıkmasına sebep olmuş, böylece markaların reklam ve pazarlama gibi alanlardarekabet etme zorunluluğu oluşmuştur. Bu rekabet ortamında, ürün, hizmet ya dafarklı biçimlerde ortaya koyulan yapıtların hedef kitlesine ulaşırkenbenzerlerinden ayrışması ve daha çok tercih edilmesi amacıyla markalar çeşitlipazarlama stratejilerine ihtiyaç duyar hale gelmiştir. Marka oluşumu vegelişiminde kullanılan reklam ve pazarlama araçlarından biri olan maskotlar damarka imajını güçlendiren ve markanın kişiliğini yansıtan hayali ya da gerçekkarakterler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, markalara ait birreklam unsuru olarak tasarlanan maskotların doğru bir pazarlama stratejisisonucu kazandığı popülerlik üzerinde durularak, tanınırlık bakımından markadanbağımsız hale gelmesi, şöhretli ve değerli bir imgeye dönüşmesindenbahsedilmektedir.
dc.description While the development of production technologies and theincrease in economic capacities provide ease of production, many product andservice alternatives have emerged and thus, brands have had to compete in areassuch as advertising and marketing. In this competitive environment, brands needvarious marketing strategies in order to differentiate their products fromtheir counterparts and become more preferred when they reach their targetaudience. Mascots, which are one of the promotional tools used in the formationand development of the brand, appear as characters that strengthen the brand imageand reflect the personality of the brand. In this study, it is focused onpopularity of mascots which is gained as a result of an accurate marketingstrategy, mentioned to become independent of the brand and to become famous andvaluable image.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/841919
dc.source Ek Sayı; Volume: 2, Issue: 47 130-138 en-US
dc.source 1300-9435
dc.source 2667-6206
dc.subject Marka,Markalaşma,Maskot,Kimlik,Metal Müzik
dc.subject Brand,Branding,Mascot,Identity,Metal Music
dc.title Marka Tanınırlığının Ötesine Geçen Maskot: Eddie The Head tr-TR
dc.title Mascot Beyond Brand Recognition: Eddie The Head en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account