DSpace Repository

Yöntemler Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi Örneği

Show simple item record

dc.creator YILMAZ, Necla; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
dc.creator Taş, Fatma; MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
dc.creator Uğurluoğlu, Dilruba; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
dc.date 2019-12-31T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-01-02T08:41:08Z
dc.date.available 2020-01-02T08:41:08Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbe/issue/49505/585733
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/49644
dc.description “Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi” 1992 yılından itibaren HacettepeÜniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümütarafından yayınlanan hakemli bir dergidir.Derginin yayın amacı; akademisyen, öğrenci ve araştırmacılarınsağlık yönetimi alanındaki gelişmeleri ve güncel yayınları yakından takipetmelerini sağlamak, sağlık yönetimi alanında nitelikli bir kaynakoluşturmaktır. Böylesi bir derginin bilimsel açıdan bilime ve alana katkısıhayli fazladır ve dergide yayınlanan makalelerin yöntemsel açıdan profilininortaya konması da önem arz etmektedir. Çalışma, Hacettepe Sağlık İdaresiDergisi’nde 1992-2018 yılları arasında yayımlanmış 240 makalenin yöntemselaçıdan değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Araştırma kapsamındaki 240 makalebibliyometrik açıdan incelenmiştir. Toplamda 323 farklı yazarın katkı sağladığıdergi, 19 yıllık bir periyodda yayınlanarak 21 ciltte toplanan makalelerdenoluşmaktadır. Dergiye makale sayısı bakımından en fazla katkı sağlayan 3 yazarsırasıyla Ramazan Erdem (15), Bayram Şahin (14) ve Sıdıka Kaya’dır (13).Araştırma kapsamında dergide en fazla nicel araştırma yönteminin (134) tercihedildiği görülmektedir.  Nitel araştırmayöntemi ise yalnızca 37 makalede tercih edilmiştir. 
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/835536
dc.source Issue: 35 83-106 en-US
dc.source 1305-7774
dc.source 1304-6373
dc.subject sağlık yönetimi,hacettepe üniversitesi sağlık idaresi dergisi,bibliyometrik analiz,makale
dc.title Yöntemler Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi Örneği tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account