DSpace Repository

Meslek ve Kişilik Etkileşiminin Büyük Beşli ve RIASEC Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.creator Demirgil, Zeynep; ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU
dc.creator Erdem, Ramazan; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
dc.date 2019-12-31T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-01-02T08:41:08Z
dc.date.available 2020-01-02T08:41:08Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbe/issue/49505/634685
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/49646
dc.description Kişilik,üzerinde ortak bir tanım birliği olmamakla birlikte, bir çok boyutu ile insandavranışlarını tanımlamak ve ileride yapacak olduğu davranışları tahmin etmekiçin konusu insan olan birçok bilim dalının araştırma konusu olmaktadır. Meslekseçimi, bireyin hayatında önemli bir yer tutmakla birlikte kişilik bu seçimietkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Günümüz çalışma hayatı, bireylerinhayatını kuşatmakta, birçok bireysel kararın değişim mekanizması olmaktadır. Buçalışmada; kişiliğin meslek seçimini ne denli etkilediği, kişiliğin meslekseçim teorilerindeki yeri ve önemi vurgulanmıştır. Ayrıca; şekil ve algıitibarı ile değişen çalışma hayatı ve bu değişimin kişiliğe olan etkileriüzerinde durularak karşılıklı bir etkileşimin var olup olmadığı yapılançalışmalar ışığında tartışılmıştır.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/881984
dc.source Issue: 35 231-248 en-US
dc.source 1305-7774
dc.source 1304-6373
dc.subject Meslek,Kişilik,Meslek Seçimi,Çalışma Hayatı,Büyük Beşli,RIASEC
dc.title Meslek ve Kişilik Etkileşiminin Büyük Beşli ve RIASEC Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesi tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account