DSpace Repository

Tahrir Defterleri Işığında XVI. Yüzyılda Kayacık Kazasında Yerleşme ve Nüfus

Show simple item record

dc.creator Adamaz, Kadir; MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
dc.date 2019-08-31T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-01-02T08:41:27Z
dc.date.available 2020-01-02T08:41:27Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbe/issue/45116/532808
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/49654
dc.description Osmanlı Devleti döneminde Saruhan Sancağının Kazalarıarasında görülen Kayacık ve çevresi, eskiçağlardan günümüze yerleşmelere sahneolmuş, Saruhanoğulları Beyliği ile Türk egemenliğine girmiştir. ÇalışmamızdaKayacık kazasının yerleşim yerleri ve buralarda bulunan nüfus, vakıf eserleri,XVI. yüzyılın ilk ve ikinci yarısındaki özellikleriyle tahrir defterleriışığında karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. XVI. yüzyılın ikinci yarısındaşehir merkezindeki nüfus yaklaşık iki kat artarken, kırsal bölge nüfusunungerilemeye başladığı tespit edilmektedir. XVI. yüzyılın ilk yarısında Kayacık kazasınınkırsal bölgesindeki kırktan fazla olan köy sayısının ikinci yarıda da varlığınısürdürdüğü görülmektedir. 1531 yılında yaklaşık 5146 kişilik nüfusa sahipkazada, 1575’te toplamda 55 kişilik artış olduğu ve nüfusun yaklaşık olarak5201’e yükseldiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Kayacık kazasının kırsalbölgesindeki nüfus azalmasının şehre de sirayet ederek zaman içindehızlandığını ve kazanın bu statüsünü kaybederek günümüzde bir köy halinegelmesinden anlamaktayız. Çalışmayla Kayacık kazası bağlamında Osmanlı Devleti’ninnüfus ve yerleşme tarihine katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/796021
dc.source Issue: 34 140-162 en-US
dc.source 1305-7774
dc.source 1304-6373
dc.subject Osmanlı,Kayacık,Kaza,Nüfus
dc.title Tahrir Defterleri Işığında XVI. Yüzyılda Kayacık Kazasında Yerleşme ve Nüfus tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account